Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tietosuojakäytäntö

Status: 16.5.2022

Kiitos vierailusta verkkosivullamme ja kiinnostuksestasi yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. Voimassa olevien tietosuojasäännösten mukaisesti kerromme alla, mitä henkilötietoja keräämme, kun vierailet verkkosivuillamme tai päätät vastaanottaa meiltä mainossähköpostia, sekä mihin tarkoituksiin käytämme näitä tietoja ja miten optimoimme niillä palveluitamme sinulle. Pidätämme oikeuden julkaista lisäksi tästä tietosuojakäytännöstä poikkeavia paikallisia säännöksiä, jotka ovat ristiriitatilanteissa ensisijaisia.

A. Yleistä

1. Vastuuhenkilö ja tietosuojavastaava

Tietojesi käsittelystä vastaavaa yritystä ja mahdollista tietosuojavastaavaa sekä toimivaltaista valvontaviranomaista koskevat tiedot näet tämän sivun ala- tai yläosasta välilehdeltä ”Tietosuojailmoitus”, ellei tässä tietosuojakäytännössä toisin mainita

2. Käsiteltävien tietojen tyyppi

Emme kerää verkkosivujemme kautta mitään henkilötietoja ilman suostumustasi. Voit itse päättää, haluatko luovuttaa meille henkilötietojasi, esimerkiksi rekisteröitymisen tai latauksen yhteydessä. Tarvitsemme henkilötietojasi käsitelläksemme kyselysi tai tarjotaksemme sinulle erityistietoja tai -tarjouksia. Tällaisia henkilötietoja ovat muun muassa seuraavat:

 • Inventaario-/asiakkuudenhallintatiedot (esim. nimet, osoitteet, asiakashistoria, asiakastilastot)

 • Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot)

 • Käyttäjätilitiedot (käyttäjätunnus, salasana hash-funktiolla suojattuna)

 • Sopimustiedot (esim. tarjoukset, tilaus, sopimuksen asiasisältö, asiakasluokka)

 • Maksutiedot (esim. pankkitiedot, maksuhistoria)

 • Sisältötiedot (esim. syötetty teksti, valokuvat, videot)

 • Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat)

 • Meta-/tietoliikennetiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet)

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä tietoja käsittelemme yksittäisissä tapauksissa, mihin tarkoitukseen ja millä oikeusperusteella.  

3. Asianomaiset henkilöryhmät

Verkkosivustomme on suunnattu henkilöille, jotka käyttävät sivustoa tai verkkotarjontaamme, johon sisältyvät asiakkaille suunnatut verkkokauppatoimintomme soveltuvilta osin. Näin ollen käsittelemme seuraavien henkilöryhmien tietoja:

 • Verkkosivuston ja sen verkkotarjonnan käyttäjät

 • Asiakkaat, sidosryhmät ja liikekumppanit

 • Uutiskirjeen tilaajat

 • Muut viestintäkumppanit

4. Oikeutesi

Jos henkilötietojesi käsittely kuuluu yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalaan, sinulla on seuraavat oikeudet. Muutoin sovelletaan käsittelyä koskevia oikeudellisia säännöksiä. Jos käsittelemme henkilötietojasi, olet yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisteröity ja sinulla on seuraavat oikeudet suhteessa rekisterinpitäjään eli meihin. Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä meihin tai tietosuojavastaavaamme:

a) Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklaan perustuvat oikeudet

Sinulla on rekisteröitynä oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Jos näitä tietoja käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy näihin henkilötietoihin ja saada yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa määritellyt tiedot. Tiettyjen oikeudellisten edellytysten täyttyessä sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus tietojen oikaisemiseen, 18 artiklan mukainen oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja 17 artiklan mukainen oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Lisäksi sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus saada antamasi tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen), jos käsittely suoritetaan automaattisesti ja se perustuu suostumukseen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

b) Suostumuksen peruuttaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti

Jos käsittely perustuu suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Huomaathan, että peruutus koskee vain jatkossa tapahtuvaa käsittelyä. Peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen sitä tapahtuneeseen käsittelyyn.

c) Valitusoikeus

Sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä meihin tai tietosuojaa valvovaan viranomaiseen ja tehdä valitus (yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artikla).Tietojesi käsittelystä vastaavaa yritystä ja mahdollista tietosuojavastaavaa sekä toimivaltaista valvontaviranomaista koskevat tiedot ovat nähtävissä tällä verkkosivustolla.

d) Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen vastustamisoikeus

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä seuraavasti:

(1) Tapauskohtainen vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (yleisen edun mukainen käsittely) tai f alakohtaan (tietojen käsittely etujen tasapainottamisen perusteella). Tämä koskee myös tähän säännökseen perustuvaa, 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua profilointia.

Jos vastustat käsittelyä, emme enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

(2) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä markkinointitarkoituksiin: Yksittäistapauksissa käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, emme enää käsittele niitä tähän tarkoitukseen.

5. Yleistä tietojen siirtämisestä kolmansille osapuolille

(1) Lukuun ottamatta tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tapauksia ja ellei muissa tietosuojakäytännöissä toisin säädetä, henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille tai muutoin levitetä ilman nimenomaista suostumustasi.

(2) Vastuullisen Endress+Hauser-yhtiön sisällä pääsy henkilötietoihisi myönnetään niille toimipisteille, jotka tarvitsevat niitä sopimus- ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Lisäksi Endress+Hauser-konserniin kuuluvat yritykset, käyttämämme palveluntarjoajat ja edustajat sekä viranomaiset tai kolmannet osapuolet voivat saada tietoja näitä tarkoituksia varten.

Palveluntarjoajat, edustajat jne., jotka toimivat meidän toimeksiannostamme, ovat sopimusteitse velvollisia noudattamaan sovellettavia tietosuojalakeja.

(3) Verkkosivustomme isännöinnin yhteydessä tietojasi käsittelee palveluntarjoaja Amazon Web Services Inc., joka toimii puolestamme käsittelysopimuksen perusteella.

4) Mainossähköpostin lähettämisen käsittelyssä käytetään ulkoisen palveluntarjoajan Oraclen (Eloqua) palveluja ja IT-järjestelmiä, jotka olemme tilanneet käsittelysopimuksen puitteissa. Lisätietoja tästä on jäljempänä.

(5) Jotta voimme tarjota sinulle kohdennettua tietoa ja neuvontaa tuotteista, me ja puolestamme toimivat palveluntarjoajat voimme käyttää verkkoanalyysityökaluja, erityisesti seurantatekniikkaa. Nämä mahdollistavat tarveperusteisen viestinnän ja mainonnan. Lisätietoja tästä on jäljempänä.

6. Siirto kolmansiin maihin

(1) Tietoja siirretään ulkomaille vain soveltuvien tietosuojasäännösten puitteissa, eli erityisesti silloin, kun se on tarpeen tilaustesi toteuttamiseksi, jos laki sitä edellyttää (esim. verolainsäädännön mukaiset raportointivelvoitteet), jos olet antanut meille suostumuksesi tai jos se kuuluu käsittelysopimukseen.

Lisäksi välitämme tietoja konserniyhtiöille oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Jos henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin, varmistamme asianmukaisen tietosuojan tason.

(2) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen piiriin kuuluvissa asioissa sovelletaan lisäksi seuraavaa: Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin (niin sanottuihin kolmansiin maihin) tapahtuu vain soveltuvien tietosuojasäännösten puitteissa.

Jos henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin, varmistamme asianmukaisen tietosuojan tason esimerkiksi erityistakuilla, kuten EU:n komission vastaavuuspäätöksen perusteella, jonka mukaan tietosuojan taso vastaa olennaisilta osin EU:n tasoa (koskee esim. Sveitsiä), tai tunnustettujen erityisten sopimusvelvoitteiden noudattamisella (niin sanotut ”EU:n vakiolausekkeet”).

7. Turvatoimet

(1) Olemme toteuttaneet teknisiä ja organisatorisia turvatoimia (EU:n osalta yleisen tietosuoja-asetuksen 24 ja 32 artiklan mukaisesti) suojellaksemme henkilötietojasi katoamiselta, tuhoamiselta, muuttamiselta ja luvattomalta käytöltä. Kaikki työntekijämme ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat kolmannet osapuolet ovat velvollisia noudattamaan sovellettavia tietosuojalakeja ja käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti.

(2) Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten meille lähettämiesi tilausten tai tiedustelujen, lähettämisen suojaamiseksi tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä näkyvä ”http://” muuttuu muotoon ”https://” ja rivillä on lukkosymboli. Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

8. Linkit muille verkkosivustoille

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille, jotka eivät kuulu tämän tietosuojakäytännön piiriin. Tarkistamme huolellisesti muiden verkkosivustojen sisällön ennen niiden linkittämistä. Näin varmistamme, että linkitämme vain verkkosivuille, jotka noudattavat samoja korkeita tietosuojavaatimuksia kuin Endress+Hauser.

Emme ole vastuussa näiden muiden verkkosivujen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Mikäli tietoomme tulee, että kolmannen osapuolen sisältö rikkoo säännöksiä, poistamme sisällön tai linkin välittömästi.

9. Muutokset tietosuojakäytäntöömme

Pidätämme oikeuden muuttaa turva- ja tietosuojatoimiamme, jos se on tarpeen teknisten uudistusten tai lakimuutosten vuoksi. Näissä tapauksissa mukautamme myös tietosuojakäytäntöämme sen mukaisesti. Huomioithan siis tietosuojakäytäntömme voimassa olevan version.

B. Vierailu verkkosivuillamme

Seuraavassa kerromme, mitä henkilötietoja käsittelemme mihinkin tarkoitukseen ja minkä oikeusperusteen nojalla, kun vierailet verkkosivuillamme.

1. Käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Verkkosivuston ja verkkotarjonnan sekä sen toimintojen ja sisällön tarjoamiseen.

 • Henkilökohtaisen asiakastilisi luomiseen ja hallitsemiseen.

 • Sinun tunnistamiseesi sopimusosapuolena.

 • Verkko-ostostesi käsittelyyn. Tähän sisältyvät verkkosivustomme kautta tekemiesi ostosten tilaukset ja palautukset, maksujen käsittely, ilmoitukset toimituksen tilasta ja mahdolliset toimitusongelmat. Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös valitusten käsittelyn yhteydessä tai takuuoikeusasioissa.

 • Yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen ja yhteydenpitoon käyttäjien kanssa.

 • Palvelutoimeksiantojen käsittelyyn.

 • Oikeudellisten vaateiden ja oikeusriitojen laatimiseen, täytäntöönpanoon, esittämiseen ja puolustamiseen sekä rikosten havaitsemiseen, tutkimiseen ja ehkäisemiseen

 • Turvatoimien järjestämiseen

 • Kävijämäärien mittaukseen

 • Suoramarkkinointiin, kuten mainossähköpostien ja postimainosten lähettämiseen

2. My Endress+Hauser

2.1 Rekisteröityminen My Endress+Hauser -palveluun

My Endress+Hauser -palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä verkkosivustollemme. Rekisteröitymisen yhteydessä käsittelemämme henkilötiedot ovat sähköpostiosoitteesi ja luomasi salasana.

Voit poistaa asiakastilisi milloin tahansa esimerkiksi lähettämällä viestin edellä mainittua yhteydenottotapaa käyttäen tai sähköpostitse. Näiden henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 arktilan 1 kohdan b alakohta).

Rekisteröityneenä asiakkaana voit tarkastella profiiliasi ja tilauksiasi sekä käyttää muita jäljempänä kuvattuja palveluita ja toimintoja.

2.2 Verkkokauppatoimintojen käyttö

2.2.1 Tuotteiden tilaaminen

Kun tilaat tuotteita verkkosivujemme kautta, keräämme ja käsittelemme tilauksen käsittelyyn tarvitsemiamme henkilötietojasi. Pakolliset sopimusten käsittelyyn tarvittavat tiedot (nimi ja osoite) on merkitty erikseen, muut tiedot ovat vapaaehtoisia. Näiden henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

2.2.2 Sähköiset tilaus- ja maksuprosessit

(1) Kun olet päättänyt tehdä ostoksen asiakkaana tai vieraana, keräämme tilauksen käsittelyä varten seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, yhteydenpitoon tarvittavat tiedot, osoite sekä mahdollinen toimitusosoite.

Maksut suoritetaan pankkisiirrolla laskun vastaanottamisen jälkeen. Poikkeustapauksissa saatamme pyytää ennakkomaksua. Tilaus- ja maksutietojesi käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

(2) Osoite-, maksu- ja tilaustietojasi säilytetään vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysvelvoitteiden mukaisesti kymmenen vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen, minkä jälkeen ne poistetaan, ellet ole antanut suostumustasi tätä pitempään säilytykseen tai ellei tietojen jatkokäsittely ole tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle lakisääteisten arkistointi- ja säilyttämisvelvoitteiden noudattamiseksi on lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta).

2.2.3 Tietojen siirto tilauksen puitteissa

Käsittelemme antamiasi tietoja tilauksesi käsittelyä varten. Sopimuksen täyttämiseksi luovutamme tietojasi toimituksesta vastaavalle kuljetusyritykselle sikäli kuin se on tarpeen tilattujen tuotteiden toimittamiseksi. Näiden henkilötietojen siirtämisen oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Palveluntarjoajamme saavat käsitellä tai käyttää tietojasi vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne heille on toimitettu. Siltä osin kuin tietoja siirretään ulkopuolisille palveluntarjoajille, olemme toteuttaneet teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme, että tietosuojasäännöksiä noudatetaan.

2.3  Ohjelmistoportaali

Sähköistä ohjelmistoportaalia (www.software-products.endress.com) ylläpitää maailmanlaajuisesti Endress+Hauser Infoserve GmbH+Co. KG, Colmarer Str. 6, 79576 Weil am Rhein, Germany, joka toimii Endress+Hauser-konsernin keskitettynä tietojenkäsittelykeskuksena kaikille Endress+Hauser-konsernin tytär- ja konserniyhtiöille, jotka lisensoivat ja tarjoavat ohjelmistoja asiakkaille tämän portaalin kautta. 

Ohjelmistoportaalin käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, ja rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään (ks. edellä).

Ohjelmistojen hallinnan yhteydessä myös kerätään, siirretään, tallennetaan, liitetään ja käsitellään tätä tarkoitusta varten tarvittavia tietoja (jotka liittyvät tietokoneeseen, ohjelmistoon ja rekisteröityyn) koko ohjelmiston elinkaaren ajan (esim. rekisteröinnin ja aktivoinnin yhteydessä).

Nämä tiedot välitetään Endress+Hauser-konsernin ohjelmistojen elinkaarituen asiantuntijoille, ja niitä tarkastellaan ja käytetään ohjelmistojen ja palvelujen jatkuvan kehittämisen ja parantamisen mahdollistamiseksi. Tämän oikeusperusteena on oikeutettu etumme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Käyttämällä ohjelmistoportaalia vahvistat myös, että käytät tai aiot käyttää Endress+Hauserin ohjelmistoa ja hallinnoit käyttämääsi ohjelmistoa itsenäisesti koko sen elinkaaren ajan.

2.4 Palvelut

Voit tehdä Endress+Hauserin tuotteisiin liittyviä palvelutoimeksiantoja ja tarkastella käynnissä olevien palvelutoimeksiantojen käsittelytilannetta Palvelut-alueellamme tai yhteydenottolomakkeiden avulla. Ilmoituksen yhteydessä syötetyt tiedot sekä tämän jälkeen tapahtuva toimeksiantoon liittyvä yhteydenpito tallennetaan. Pakolliset kentät on merkitty. Tallennettavien tietojen laajuus riippuu antamistasi tiedoista.

Käsittelemme tietojasi ilmoitetun palvelutoimeksiannon analysoimiseksi ja suorittamiseksi. Huomaathan, että organisaatiosi muut jäsenet voivat nähdä palvelutoimeksiannon ilmoittamisen yhteydessä antamasi henkilötiedot. Lisäksi edellä mainitut tiedot voidaan välittää Endress+Hauser-konserniin kuuluville yrityksille palvelutoimeksiannon käsittelyä varten. Käsittelyn oikeusperuste on sopimusvelvoitteiden täyttäminen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Käyttäjän tekemät hakupyynnöt (esim. jo aiemmin haetut tietoartikkelit) voidaan arvioida tarjoamaan käyttäjälle parempaa ja nopeampaa tukea nykyisessä tukitapauksessa. Hakupyynnöt arvioidaan myös anonyymisti tietokantamme laadun jatkuvaksi parantamiseksi. Tämän oikeusperusteena on oikeutettu etumme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

3. Yhteydenottolomakkeet

(1) Eri puolilla verkkosivustoamme on lomakkeita, joihin voit syöttää henkilötietojasi ottaaksesi meihin yhteyttä tai jättääksesi palautetta. Pakolliset kohdat on merkitty sellaisiksi. Ilman näitä tietoja emme voi tarjota sinulle pyytämääsi palvelua. Syöttöhetkellä tallennamme nämä tiedot sekä IP-osoitteesi ja lähetyksen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika).

(2) Tietojen käsittelyn osalta viitataan tähän tietosuojakäytäntöön tietojen lähettämisen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia antamiimme osoitteisiin. Tässä tapauksessa tallennamme sähköpostin mukana lähetetyt henkilötiedot. Tietoja käytetään ainoastaan yhteydenoton käsittelyyn.

(3) Yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin välityksellä toimitettujen tietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai sopimusvelvoitteiden täyttäminen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen6 artiklan 1 kohdan b alakohta), jos sähköpostiyhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen tekeminen.

(4) Yhteydenottolomakkeella lähetettyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan yhteydenoton käsittelyyn. Jos yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse, kyseessä on myös tietojen käsittelyyn liittyvä välttämätön oikeutettu etu. Muita lähetysprosessin aikana käsiteltäviä henkilötietoja käytetään yhteydenottolomakkeen väärinkäytön estämiseksi ja tietoteknisten järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseksi.

(5) Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin välityksellä lähetettyjen henkilötietojen tapauksessa tämä tapahtuu silloin, kun kyseinen keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu on päättynyt, kun tilanteen perusteella voidaan todeta, että asia on lopullisesti selvitetty.

4. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostot

(1) Jos käytät verkkosivustoa pelkkään tiedonhankintaan, eli jos et rekisteröidy tai muulla tavoin lähetä meille tietoja, keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka selaimesi lähettää automaattisesti palvelimellemme. Kun käytät verkkosivustoamme, keräämme seuraavat tiedot, jotka ovat teknisesti välttämättömiä verkkosivuston toiminnan, vakauden ja turvallisuuden kannalta (oikeusperuste EU:ssa on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta):

 • IP-osoite

 • Pyynnön päivämäärä ja kellonaika

 • Aikaero Greenwichin aikaan (GMT)

 • Pyynnön sisältö (tietty sivu)

 • Käyttöoikeuksien tila / HTTP-tilakoodi

 • Siirretty tietomäärä

 • Verkkosivusto, jolta pyyntö tulee

 • Selain sekä selainohjelmiston kieli ja versio

 • Käyttöjärjestelmä ja sen rajapinta

(2) Käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai anonymisoidaan käytön päätyttyä. Anonymisoinnissa IP-osoitteita muutetaan siten, että henkilökohtaisia tai tosiasioihin liittyviä yksittäisiä tietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tai se on mahdollista vain suhteettoman suurella vaivalla.

5. Evästeet

Edellä mainittujen lokitietojen lisäksi sivustomme käyttää evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun käytät sivustoa. Tarkemmat tiedot käytetyistä evästeistä ja niiden säilytysajoista näet täältä.

C. Mainossähköpostiviestintä ja kävijäseurannanpalvelut

1. Mainossähköpostiviestintä

1.1 Sähköpostilistalle ilmoittautuminen

(1) Voit tilata mainossähköpostimme, joilla tiedotamme säännöllisesti esimerkiksi tuotteisiimme liittyvistä uutisista.

(2) Lähetämme sinulle mainossähköpostiviestejä ainoastaan aktiivisen suostumuksesi perusteella (nimenomainen suostumus) ja tarvittaessa vasta sen jälkeen, kun olet vahvistanut sähköpostiosoitteesi (kaksinkertainen suostumus). Jos et vahvista ilmoittautumista 14 päivän kuluessa, emme katso ilmoittautumistasi suoritetuksi emmekä lähetä sinulle mainossähköpostiviestejä.

Lisäksi tallennamme ilmoittautumiseen ja vahvistukseen käytetyt IP-osoitteet sekä ilmoittautumisen ja vahvistuksen ajankohdat. Tämän menettelyn tarkoituksena on todistaa ilmoittautumisesi ja tarvittaessa selvittää henkilötietojesi mahdollinen väärinkäyttö. Vahvistuksen jälkeen tallennamme sähköpostiosoitteesi mainossähköpostien lähettämistä varten.

(3) Edellä mainittujen mainossähköpostiviestintään liittyvien käsittelytoimien oikeusperuste on suostumuksesi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

(4) Jos et enää halua vastaanottaa meiltä mainossähköpostiviestejä, voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa esimerkiksi klikkaamalla kussakin sähköpostiviestissä olevaa linkkiä

1.2. Mainossähköpostiviestintä tuotteen ostamisen jälkeen

(1) Jos olet ostanut tuotteita, ohjelmistoja tai palveluita verkkosivustomme kautta, saatamme lähettää sinulle mainossähköpostiviestejä oston yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen, vaikka et olisikaan aiemmin ilmoittautunut sähköpostilistallemme. Tässä tapauksessa lähetämme sähköpostiviestintää, jossa mainostamme samankaltaisia tuotteita kuin ne, jotka olet ostanut verkkosivustomme kautta.

(2) Tätä tarkoitusta varten tallennamme sähköpostiosoitteesi tietokantaamme. Todistaaksemme oikeutuksemme mainossähköpostiviestien lähettämiseen tallennamme myös ostamiseen käyttämäsi IP-osoitteen ja ostoajankohdan.

(3) Edellä mainittujen käsittelytoimien oikeusperusteena on oikeutettu etumme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Tietojen käsittelyyn liittyvä oikeutettu etumme on tuotteidemme suoramainonta asiakkaillemme sekä kiinnostuksesi tarjouksia ja kampanjoita kohtaan.

(4) Jos et enää halua vastaanottaa meiltä mainossähköpostiviestejä, voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa esimerkiksi klikkaamalla kussakin sähköpostiviestissä olevaa linkkiä.

1.3 Mainossähköpostiviestinnän palveluntarjoaja

(1) Käytössämme on Oracle Eloqua Marketing Automation -palvelu, jolla mahdollistamme parhaan mahdollisen viestinnän asiakkaidemme kanssa. Palvelimet sijaitsevat EU:ssa. Tuki- ja hallintopalvelujen yhteydessä ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yksittäisissä tapauksissa myös yksittäiset palveluntarjoajan EU:n ulkopuoliset työntekijät voivat päästä käsiksi käyttäjätietoihin sopimusperusteisen palveluntarjonnan puitteissa, jolloin varmistetaan aina asianmukainen tietosuojan taso.

(2) Lisätietoja Oracle Eloqua Marketing Automation -palvelun käyttöön liittyvästä tietosuojasta saa tästä linkistä (englanniksi): Oraclen tietosuojakäytäntö.

1.4 Mainossähköpostien arviointi

(1) Haluamme huomauttaa, että arvioimme mainossähköpostiviestiemme vastaanottajien käyttäytymistä edellyttäen, että olet antanut siihen suostumuksen. Tätä arviointia varten lähettämämme sähköpostiviestit sisältävät jäljitteitä (web beacon, tracking pixel), jotka ovat yhden pikselin kokoisia kuvatiedostoja. Arviointia varten yhdistämme kerätyt tiedot tai osia niistä sekä jäljitteet sähköpostiosoitteeseesi ja yksilölliseen tunnisteeseen.

Myös mainossähköpostiviesteissä olevat linkit sisältävät tämän tunnisteen. Näin saatujen tietojen avulla luomme käyttäjäprofiilin, jotta voimme räätälöidä mainossähköpostiviestinnän vastaamaan paremmin kiinnostuksen kohteitasi. Tallennamme tiedon siitä, milloin luet sähköpostiviestejämme ja mitä linkkejä napsautat niissä, minkä perusteella päättelemme, mitkä asiat sinua kiinnostavat. Saatamme yhdistää nämä tiedot toimintaasi verkkosivuillamme.

(2) Edellä kuvatun arvioinnin oikeusperusteena on suostumuksesi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohdan a alakohta), jonka voit antaa meille vapaaehtoisesti ilmoittautuessasi mainossähköpostilistallemme.

(3) Siinä tapauksessa, että lähetämme mainossähköpostia oston jälkeen ilman nimenomaista suostumusta ja erillistä ilmoittautumista sähköpostilistalle, edellä kuvatun seurannan oikeusperusteena on oikeutettu etu (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).Seurannan yhteydessä tapahtuvaan tietojenkäsittelyyn liittyvä oikeutettu etumme on tarpeemme räätälöidä mainossähköpostiviestintäämme vastaamaan paremmin asiakkaidemme kiinnostuksen kohteita.

(4) Voit milloin tahansa vastustaa edellä kuvattua seurantaa peruuttamalla mainossähköpostiviestien tilauksen.

2. Kävijäseuranta ja mainonta

2.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Tämä verkkosivusto käyttää Saksassa sijaitsevan Mapp c/o Webtrekk GmbH:n Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) -tilastointityökalua tilastotietojen keräämiseen sivuston käytöstä ja tarjonnan optimointiin niiden pohjalta. Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) tallentaa käyttötiedot anonymisoidussa tai pseudonymisoidussa muodossa. IP-osoite anonymisoidaan välittömästi käsittelyn jälkeen ja ennen tallennusta. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

(2) Lisätietoja Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics) -palvelusta saa Webtrekkin tietosuojakäytännöstä (englanniksi): https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

2.2 Google Ads ja Googlen konversioseuranta

1) Tämä verkkosivusto käyttää Google Adsia, joka on yhdysvaltalaisen Google Inc:n verkkomainontaohjelma. Google Adsin yhteydessä käytämme niin sanottua konversioseurantaa. Konversioevästeen avulla saatuja tietoja käytetään konversiotilastojen luomiseen. Näin saamme selville niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka napsauttivat mainostamme ja ohjautuivat sivulle, joka on merkitty konversioseurantatunnisteella. Emme kuitenkaan saa mitään tietoja, joiden perusteella voisimme tunnistaa sinut henkilökohtaisesti.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Sinulla on mahdollisuus estää tämä tulevaisuudessa asentamalla kieltoeväste: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

(2) (3) Lisätietoja Google Adsista ja Googlen konversioseurannasta voi lukea Googlen tietosuojakäytännöstä: https://policies.google.com/privacy

2.3 Google Tag Manager

(1) Tämä verkkosivusto käyttää Google Tag Manageria osana Google Adsin ja Googlen konversioseurantaa. Tagit ovat verkkosivustollamme olevia pieniä koodinpätkiä, joita käytetään muun muassa liikenteen ja kävijöiden käyttäytymisen mittaamiseen, verkkomainonnan ja sosiaalisten kanavien vaikutusten seuraamiseen, uudelleenmarkkinointiin ja kohdentamiseen sekä verkkosivuston testaamiseen ja optimointiin.

Työkalu käynnistää muita tageja, jotka puolestaan voivat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei käytä näitä tietoja. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

(2) Lisätietoja Google Tag Managerista saa Googlen tietosuojakäytännöstä (englanniksi): https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/

2.4 Googlen dynaaminen uudelleenmarkkinointi

(1) Käytämme myös Googlen uudelleenmarkkinointisovellusta. Sen ansiosta voimme näyttää sinulle internetin käyttösi aikana mainoksia, jotka perustuvat kiinnostuksen kohteisiisi, eli sivuihin ja sisältöön, joita olet katsellut tai käyttänyt verkkosivuillamme. Google käyttää evästeitä tunnistaakseen selaimesi, kun vierailet muilla verkkosivustoilla, ja kohdistaakseen sinulle kiinnostukseesi perustuvia mainoksia.

(2) Omien lausuntojensa mukaan Google ei yhdistä uudelleenmarkkinoinnin yhteydessä kerättyjä tietoja henkilötietoihisi, jotka Google saattaa tallentaa. Googlen mukaan uudelleenmarkkinoinnissa käytetään erityisesti pseudonymisointia. Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

(3) Lisätietoja Googlen dynaamisesta uudelleenmarkkinoinnista saa Googlen tietosuojakäytännöstä https://policies.google.com/privacy

2.5 LinkedIn Lead Generation ja LinkedIn Matched Audiences

(1) Uusien asiakkaiden hankinnassa käytämme LinkedIn Lead Generation- ja LinkedIn Matched Audiences -palveluita, jotka tarjoaa LinkedIn Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Niiden avulla pystymme paremmin kohdistamaan sisältöä kiinnostuneille tahoille.

(2) LinkedIn Lead Generation on lomake, joka mahdollistaa mainonnan LinkedIn-verkostossa (sponsoroitu sisältö). Jos olet LinkedIn-alustan jäsen, LinkedIn voi kerätä tietoja näihin lomakkeisiin profiilistasi.

(3) LinkedInin jäsenenä voit antaa meille sähköpostiosoitteesi tai muita käyttäjätietoja näiden lomakkeiden kautta. LinkedIn Lead Generation -palvelun käytön oikeusperusteena on oikeutettu etumme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).Sinulla on mahdollisuus estää tämä tulevaisuudessa asentamalla kieltoeväste: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

(4) LinkedIn Matched Audiences on palvelu, jonka avulla voimme näyttää sinulle tarjontaamme koskevia kohdennettuja mainoksia LinkedInin verkkosivuilla. Tätä tarkoitusta varten LinkedInin tietokantaa verrataan niin sanotun kontaktin uudelleenkohdentamisen yhteydessä Endress+Hauserin LinkedInille lähettämiin yhteystietoihin.

(5) Tämän tietojen vertaamisen ja LinkedIn-mainonnan oikeusperuste on oikeutettu etumme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).Voit estää käsittelyn muuttamalla LinkedIn-profiilisi asetuksia. Voit tehdä vastaavan muutoksen kohdassa "Interaction with companies" (vuorovaikutus yritysten kanssa), joka löytyy asetuksistasi "Display data" -kohdasta "Advertising settings" alta.

(6) Lisätietoja LinkedIn Lead Generation- ja LinkedIn Matched Audiences -palveluiden tietosuojasta saa LinkedInin tietosuojakäytännöstä (englanniksi): https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.6 Tealium iQ Tag Management

(1) Käytämme Tealium iQ Tag Management -palvelua, jonka tarjoaa yhdysvaltalainen Tealium Inc. Tealium iQ Tag Management auttaa meitä integroimaan tässä tietosuojakäytännössä luetellut palvelut hallitsemalla muita evästeitä ja tageja. Lisäksi sen avulla integroimme suostumuksenhallintatoiminnon (”evästebannerin”). Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

(2) Lisätietoja Tealium iQ Tag Management -palvelusta saat Tealiumin tietosuojakäytännöstä (englanniksi): https://tealium.com/privacy/

2.7 Oracle Eloqua Marketing Automation

(1) Oracle Eloqua Marketing Automation on yhdysvaltalaisen Oracle Corporationin verkkoanalyysityökalu. Oracle Eloqua Marketing Automation voi käyttää evästeitä ja jäljitteitä, ja muiden verkkoanalyysityökalujen tavoin se kerää sinulta tiettyjä käyttötietoja. Tästä on lisätietoja Evästeet-osiossa.

(2) Siltä osin kuin sinä käyttäjänä et ole luovuttanut henkilötietojasi verkkosivustollamme tai sen kautta (esim. ilmoittautumalla sähköpostilistallemme tai täyttämällä lomakkeita), Oracle Eloqua Marketing Automation palvelee meitä vain samoihin tarkoituksiin kuin Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics).

Tällöin tietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).Käytämme kerättyjä tietoja edelleen vain, jos olet tietoisesti luovuttanut henkilötietojasi ja olet antanut tähän suostumuksesi. Tässä tapauksessa tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

(3) Lisätietoja Oracle Eloqua Marketing Automation -palvelusta (englanniksi): Oraclen tietosuojakäytäntö

2.8 Hotjar

(1) Hotjar on maltalaisen Hotjar Ltd:n tarjoama kävijäseurantatyökalu, jota käytämme ymmärtääksemme paremmin tarpeitasi ja parantaaksemme verkkosivustomme tarjontaa ja käyttökokemusta. Hotjar käyttää evästeitä ja muita tekniikoita tietojen keräämiseen käyttäjien käyttäytymisestä ja heidän käyttämistään päätelaitteista. Hotjar tallentaa nämä tiedot puolestamme pseudonymisoituun käyttäjäprofiiliin. Tästä on lisätietoja Evästeet-osiossa.

(2) Edellä mainittujen tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

(3) Lisätietoja Hotjarista voi lukea Hotjarin tietosuojakäytännöstä (englanniksi): https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Data-Privacy