Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Virtausmittareita jätevedenpuhdistamon pumppuasemalla

Sähkömagneettiset virtausmittarit

Testattu virtausmittausteknologia kaikille sähköä johtaville nesteille kaikilla teollisuudenaloilla

Sähkömagneettisia virtausmittareita on käytetty eri teollisuudenaloilla yli 60 vuotta. Näitä mittareita voi käyttää kaikkiin johtokykyisiin nesteisiin, kuten veteen, happoihin, emäksiin, lietteisiin ja moniin muihin. Tyypillisiä sovelluksia ovat nesteiden, täytön, annostelun ja tarkan mittauksen valvonta laskutusmittauksessa. Ne kolme miljoonaa virtausmittaria, jotka olemme myyneet vuodesta 1977 lähtien, ovat huoltovapaita ja ne voidaan integroida prosesseihisi saumattomasti.

Teollisessa ympäristössä sähkömagneettisia virtausmittareita käytetään pääasiassa veden hallinnassa ja prosessoinnissa biotieteissä ja elintarviketeollisuudessa. Tunnelirakenteissa ja kaivoksissa vankat virtausmittarit ovat usein ainoa vaihtoehto erittäin hankaavien, kiintoaineita, hiekan ja veden sekoitusta, täyteaineita tai kiinteitä jauhe- ja raeaineita sisältävien malmilietteiden tarkkuusvaatimukset täyttävään mittaukseen.

Frost & Sullivan palkitsi Endress+Hauserin sähkömagneettiset virtausmittarit Global Market Leadership Award -palkinnolla ©Endress+Hauser

Frost & Sullivan palkitsee Endress+Hauserin sähkömagneettiset virtausmittarit Global Market Leadership Award -palkinnolla.

Sähkömagneettinen virtausmittausperiaate

Proline 300/500 – Tulevaisuuden virtausmittausteknologia

Virtausmittarin käsittely on helppoa

Endress+Hauserin sähkömagneettisten virtausmittareiden historia

Sähkömagneettisen virtauksen mittausperiaate

Faradayn induktiota koskevan lain mukaan metallitangon liikkuminen magneettikentässä aikaansaa sähköjännitteen. Tämä dynamoperiaate koskee myös sähkömagneettisten virtausmittareiden toimintaa.

Heti, kun sähköisesti latautuneet nesteen hiukkaset ylittävät kahden magneettikäämin aikaansaamaan keinotekoisen magneettikentän, saadaan aikaan sähköjännite. Tämä jännite, jota kaksi mittauselektrodia koskettavat, on suhteutettavissa suoraan virtauksen nopeuteen ja näin ollen tilavuusvirtaukseen.

Tämä magneettikenttä luodaan pulssitetulla tasavirralla, jossa on vaihteleva napaisuus. Tämä varmistaa vakaan nollapisteen ja sen, että monivaiheiset tai epähomogeeniset nesteet eivät vaikuta virtausmittaukseen.

Edut

  • Mittausperiaate ei riipu paineesta, tiheydestä, lämpötilasta eikä viskositeetista

  • Myös kiintoaineita sisältäviä nesteitä, kuten malmiliete tai selluloosamassa, voidaan mitata

  • Laaja valikoima nimellisläpimittoja (DN 2 - 3000; 1/12 - 120")

  • Putken poikkileikkaus on vapaa: CIP-/SIP-puhdistettava, yhdistettävissä kulkulaitteella

  • Ei liikkuvia, osia, huoltovapaa

Ladattavat tiedostot