Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Johtokykyanturit ja -lähettimet kaikille teollisuudenaloille

Johtokykyanturit ja -lähettimet

Tuotteet erittäin tarkkaan johtokyvyn mittaukseen kaikilla teollisuudenaloilla

Monissa sovelluksissa johtokyky on oleellista prosessinohjaukselle, tuotteen ja veden seurannalle tai vuotojen havaitsemiselle. Tarjoamme luotettavat ja tarkat kenttälaitteet kaikille mittausalueille ja kaikkiin olosuhteisiin, kuten tislatulle vedelle, CIP-sykleihin, räjähdysvaarallisille alueille tai hygieniaprosesseihin. Tutustu laajaan valikoimaan johtokykyantureita, rengasmaisia johtokykyantureita, lähettimiä ja hyödyllisiä kalibrointityökaluja napsauttamalla alla olevaa painiketta.

Miten valita johtokykyanturit

Johtokykyantureita ja -lähettimiä käytetään useilla eri teollisuudenaloilla, kuten elintarviketeollisuus, kemianteollisuus, biotieteet, lääketeollisuus ja energiantuotanto. Anturin valinta riippuu sovellus- ja johtokykyalueesta. Valitse alhaisen johtokyvyn mittaamiseen puhtaassa ja ultrapuhtaassa vedessä konduktiiviset johtokykyanturit. Käytä rengasmaisia induktiivisia antureita johtokyvyltään korkeassa väliaineessa (esim. maito, olut, emäkset, hapot, suolaliemi) ja käytä nelielektrodisia antureita, kun tarvitaan laajaa mittausaluetta (esim. faasierotus).

Nesteen johtokyky voidaan mitata konduktiivisella tai toroidimenetelmällä. Tämä video näyttää, mistä on kyse ja miten tämä mittausmenetelmä toimii.

Nelielektrodinen johtokyvyn mittaus soveltuu laajoille mittausalueille tai nesteen ionipitoisuuden ollessa erittäin korkea. Tältä videolta näet, miten mittausperiaate toimii.

Johtokyvyn mittaus konduktiivisilla johtokykyantureilla

Johtokykyantureissa on kaksi elektrodia, jotka on sijoitettu vastakkain. Elektrodeihin kohdistetaan vaihtojännite, joka luo väliaineeseen virran. Virran voimakkuus riippuu kahden elektrodin välillä liikkuvien vapaiden anionien ja kationien määrästä. Mitä enemmän vapaita anioneita ja kationeita neste sisältää, sitä suurempi on sähkön johtokyky ja virran virtaus. Johtokyky-yksikkö on "siemensiä metriä kohti".

Konduktiivisen johtokyvyn mittausperiaate ©Endress+Hauser

Johtokyvyn mittaus nelielektrodisilla johtokykyantureilla

Suuri ionipitoisuus väliaineessa johtaa ionien molemminpuoliseen hylkimiseen ja näin ollen virran vähenemiseen - tätä kutsutaan polarisaatiovaikutukseksi. Tämä voi vaikuttaa johtokykyantureiden mittaustarkkuuteen. Nelielektrodisissa antureissa on kaksi elektrodia, jotka ovat virrattomia eikä polarisaatiovaikutus näin ollen vaikuta niihin. Ne mittaavat potentiaalista eroa väliaineessa. Liitetty lähetin käyttää mitattua potentiaalieroa ja virtaa johtokykyarvon laskemiseen.

Nelielektrodinen konduktiivisen johtokyvyn mittausperiaate ©Endress+Hauser

Johtokyvyn mittaus rengasmaisilla / induktiivisilla antureilla

Rengasmaiset anturit sisältävät lähetys- ja vastaanottokelan ja mittaavat johtokykyä useissa vaiheissa:

  1. Värähtelijä muodostaa magneettisen vaihtokentän lähetyskäämiin, joka indusoi jännitteen väliaineeseen.

  2. Väliaineen kationit ja anionit alkavat liikkua muodostaen vaihtovirran.

  3. Tämä sisältää magneettisen vaihtokentän ja näin ollen vastaanottokäämiin virtaavan virran.

Virran voimakkuus ja johtokyky lisääntyvät väliaineen vapaiden ionien määrän mukaan.

Induktiivinen johtokyvyn mittausperiaate ©Endress+Hauser

Edut

  • Tarjoamme hyödyllisiä johtokyvyn kalibrointiratkaisuja ja johtokykykalibrointistandardit tarkkoihin mittauksiin.

  • Tarkka johtokykyantureiden kennovakio on mitattu tehtaassa ja sertifioitu.

  • Johtokykyantureiden ja lähettimien tuotevalikoimamme kattaa kaikki johtokyvyn mittausalueet ja kaikki yleisesti käytetyt prosessiliitännät.

  • Kompaktit laitteet koostuvat täydellisesti elintarviketeollisuuteen soveltuvasta johtokykyanturista ja -lähettimestä.

Ladattavat tiedostot