Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Ravinneaineanalysaattorit ja -anturit ammoniumin, nitraatin ja fosfaatin mittaukseen vedestä ja jätevedestä

Ravinneaineanalysaattorit ja -anturit

Tuotteet ammoniumin, nitraatin, nitriitin, fosfaatin ja kokonaisfosforin suuren tarkkuuden analyysiin

Ravinneaineanalysaattorit ja -anturit valvovat jätevedenpuhdistamoiden ulostuloja ja varmistavat näin säännösten noudattamisen ja pitävät juoksutusmaksut hallinnassa. Ne auttavat optimoimaan ilmastuksen säätöä ja saostusaineen annostelua jäteveden biologisen käsittelyn aikana ja valvovat denitrifikaatioprosesseja. Niiden avulla voidaan varmistaa turvallisen juomaveden, mineraaliveden ja prosessiveden tuotanto. Napsauta alla olevaa painiketta saadaksesi lisätietoa ravinneaineanalyysin kolorimetrisistä analysaattoreista, optisista antureista ja ioniselektiivisistä elektrodeista.

Miten valita ravinneaineanalysaattorit ja -anturit

Ravinneaineanalysaattoreita ja -antureita käytetään vesi- ja jätevesiteollisuudessa. Niiden valinta riippuu sovelluksesta. Valitse in-situ-anturit nitraatille ja ammoniakille silloin, kun tarvitaan nopeita trendimittauksia tarkan ja ajoissa tapahtuvan prosessinohjauksen varmistamiseen. Valitse kolorimetriset analysaattorit ammoniakille, nitriitille, fosfaatille ja fosforin kokonaismäärälle silloin, kun tarvitaan kriittisten valvontapisteiden erittäin tarkkaa analyysiä vesiviranomaisten määrittämien raja-arvojen täyttämiseksi.

Nesteen sisältämiä ravinneaineita voidaan mitata kolorimetrisellä mittausperiaatteella. Tämä video näyttää, mistä on kyse ja miten tämä kolorimetrinen mittausmenetelmä toimii.

Kolorimetrisiä analysaattoreita hyödyntävä ravinneaineanalyysi

Reagensseja lisätään näytteeseen analysoitavan ravinneaineen "värjäämiseksi". Värin intensiteetti mitataan sitten fotometrisesti perustuen siihen, että ravinneaineet absorboivat tietyn aallonpituuden valoa. Absorptio on suhteellinen värjäytyneen ravinneaineen pitoisuuteen, joka määritetään esiasetettujen kalibrointikäyrien avulla. Jotkin ravinneaineet eivät ole oikeassa kemiallisessa muodossa voidakseen tuottaa värireaktion. Ne pitää ensin valmistella lisäämällä mädätysreagenssia korkeissa lämpötiloissa.

Kolorimetrinen ravinneaineiden mittausperiaate ©Endress+Hauser

Optisia antureita hyödyntävä ravinneaineanalyysi

Tämä menetelmä perustuu siihen, että nitraatti-ionit absorboivat UV-valoa noin 190 - 230 nm:n mittausalueella. Vilkkuva ultraviolettivalo välitetään väliaineen läpi. Valonsäde jakautuu ja ohjautuu kahdelle vastaanottimelle, joissa on suodattimet. Toinen määrittää valon intensiteetin mittausaallonpituudella ja toinen viiteaallonpituudella. Näiden kahden mittauksen suhdetta käytetään mittaustuloksena, joka muunnetaan nitraatin pitoisuudeksi esiasetettujen kalibrointikäyrien avulla.

Optinen nitraattien mittausperiaate ©Endress+Hauser

Ioniselektiivisiä (ISE) antureita hyödyntävä ravinneaineanalyysi

Ioniselektiivisen elektrodin ytimenä on kalvo, joka läpäisee mitattavia ioneja valikoidusti. Kalvoon on integroitu ionofooreja. Ne edistävät valikoidusti tietyntyyppisten ionien "vaeltamista" ISE-elektrodeille. Varauksen muutos synnyttää sähkökemiallisen potentiaalin. Tätä potentiaalia verrataan referenssielektrodin potentiaaliin, joka on vakio. Se on suhteellinen ionipitoisuuteen eivätkä siihen vaikuta välinaineen väri ja sameus.

Ioniselektiivinen nitraattien ja ammoniumin mittausperiaate ©Endress+Hauser

Edut

 • Ravinneaineanalysaattorit ja -anturit täyttävät kaikki vaatimukset nopeista tuotannonaikaisista mittauksista aina säännösten mukaiseen online-analyysiin.

 • Analysaattorit käyttävät kolorimetrisiä vakiomenetelmiä, jotka on verrattavissa laboratoriomittauksiin:
  - Ammoniakkireagenssit: indofenolin sininen menetelmä
  - Fosfaattireagenssit: molybdeenin sininen menetelmä tai vanadaatti-molybdaatti (keltainen) -menetelmä
  - Nitriittireagenssit: naftyyliamiinimenetelmä

 • Kaikki reagenssit toimitetaan valmiiksi valmisteltuina riittävän säilyvyysajan varmistamiseksi. Niiden mukana toimitetaan täydelliset materiaalien käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS).

 • Näytteenottojärjestelmämme varmistaa luotettavan näytteen valmistuksen kaikissa jätevedenkäsittelyn vaiheissa. Ne sisältävät automaattisen vastahuuhtelun ilmalla, vedellä tai puhdistusaineella.

 • Liquiline System CA80 -analysaattorit voidaan liittää neljään Memosens-lisäanturiin, mikä antaa yksityiskohtaisemman yleiskuvan prosessista tarvitsematta lisätä mittalaitteita.