Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Termiset massavirtausmittarit: paineilman mittaus

Termiset massavirtausmittarit

Termiset mittarit: teollisuuskaasujen, paineilman ja vesipohjaisten nesteiden suoraan massamittaukseen

Aina kun kaasun mittaussovelluksissa millä tahansa alalla tarvitaan korkeaa säätöaluetta tai alhaisia painehäviöitä, termiset massavirtausmittarit ovat todellinen vaihtoehto perinteisille mittaustekniikoille – olipa kyseessä prosessinohjaus, kulutuksen ja syötön valvonta, vuotojen havaitseminen tai jakeluverkostojen valvonta. Upotettavilla versioilla voidaan mitata myös kaasujen virtausta erittäin suurissa putkistoissa tai suorakulmaisissa kanavissa.

Terminen mittausperiaate on laajasti käytössä alalla ja sitä käytetään menestyksekkäästi monissa sovelluksissa, esimerkiksi kaasun virtauksessa:

 • Paineilma (kulutus, jakelu)

 • Hiilidioksidi (juomien tuotanto ja viilennys)

 • Argon (teräksen valmistus)

 • Typpi ja happi (valmistus)

 • Maakaasu (polttimet ja kattilan syötön ohjaus)

 • Ilman ja biokaasujen mittaus (esim. jätevedenkäsittelylaitokset)

Termisen virtausmittauksen periaate

Terminen virtausmittausperiaate

Tämä mittausperiaate perustuu siihen, että ohi virtaava neste ottaa lämpöä lämmitetystä rungosta.

Termisessä virtausmittarissa on tähän tarkoitukseen kaksi PT100-lämpötila-anturia. Yksi anturi mittaa senhetkisen nesteen lämpötilan viitearvoksi. Toinen anturi lämmitetään ja sen vakio lämpötilaero suhteutetaan ensimmäiseen anturiin "nollavirtauksessa".

Heti, kun neste alkaa virrata mittausputkessa, lämmitetty lämpötila-anturi viilenee ohi virtaavan nesteen vaikutuksesta - mitä suurempi virtausnopeus, sitä nopeampi viilennysvaikutus. Lämpötilaeron ylläpitämiseen tarvittava sähkövirta on näin ollen massavirtauksen suora mittaus.

Edut

 • Monimuuttujainen – massavirtauksen ja nesteen lämpötilan suora mittaus ja näyttö

 • Paine- tai lämpötilakompensaatiota ei vaadita

 • Korkea säätöaluesuhde (100:1)

 • Erinomainen herkkyys vaihteluvälin alimmassa päässä

 • Reagoi nopeasti virtauksen vaihteluihin

Ladattavat tiedostot