Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Automaattiset veden näytteenottimet jätevedenkäsittelyyn, viemärijärjestelmiin, pintavesiin, jokivesiin, sadevesiin

Automaattiset veden näytteenottimet

Tuotteet mobiiliin ja kiinteään näytteenottoon vedestä, jätevedestä, sadevesistä ja pintavedestä

Veden tai jäteveden näytteenotolle voi olla monia syitä. Usein syynä on lakimääräys, mutta se voi myös auttaa suojaamaan pintavettä, valvomaan jäteveden käsittelyprosesseja tai tunnistamaan juoksutukset viemärijärjestelmään. Automaattiset veden näytteenottimet ovat älykäs ja hyväksi todettu tapa näytteiden ottamiseen. Täysin automatisoidut järjestelmät ottavat näytteitä teollisille ja kunnallisille jätevedenpuhdistamoille, vesiviranomaisille ja kaikille teollisille asiakkaille silloin, kun luotettava veden näytteenotto on avainasemassa.

Automaattiset veden näytteenottimet soveltuvat lukuisiin sovelluksiin kuten:

 • Veden näytteenotto

 • Sadeveden näytteenotto

 • Pintaveden näytteenotto

 • Jokivesien näytteenotto

 • Kaivojen näytteenotto

 • Valuma-alueiden valvonta

 • Prosessiveden valvonta

 • Tuotteiden näytteenotto laadun varmennukseen

 • Jäteveden näytteenotto

 • Esikäsitellyn lietteen näytteenotto

 • Viemärijärjestelmien valvonta

Tutustu kannettavien ja kiinteiden näytteenottimien valikoimaan napsauttamalla alla olevaa painiketta.

Automaattinen veden näytteenotto jätevedenpuhdistamolla Liquistation CSF48 -näytteenottimella. ©Endress+Hauser

Automaattinen veden näytteenotto jätevedenpuhdistamolla Liquistation CSF48 -näytteenottimella.

Automaattinen jokivesien näytteenotto kannettavalla Liquiport CSP44 -näytteenottimella. ©Endress+Hauser

Automaattinen jokivesien näytteenotto kannettavalla Liquiport CSP44 -näytteenottimella.

Automaattiset veden näytteenottimet jätevedenkäsittelyyn, viemärijärjestelmiin, pintavesiin, jokivesiin, sadevesiin ©Endress+Hauser

Liquistation ja Liquiport automaattiset veden näytteenottimet ja valikoima erilaisia näytteenottopulloja ja letkuja.

Aikaohjattu veden ja jäteveden näytteenotto

Veden ja jäteveden näytteenotto automaattisilla veden näytteenottimilla on helppoa ja ehdottoman luotettavaa: syötä vain valikkoon haluamasi aikaväli ja näytteenottomäärä ja näytteenotin hoitaa loput ‒ täysin maailmanlaajuiset vesimääräykset täyttäen. Veden näytteenottoasemat voivat jäähdyttää kokoomanäytteesi ja ne on suojattu vandalismilta. Näin ollen voit olla turvallisin mielin ja sinulla on esittää tositteet viranomaisille milloin tahansa.

Virtaukseen suhteutettu veden ja jäteveden näytteenotto

Automaattiset veden näytteenottimet on varustettu lähettimellä, joka kykenee vastaanottamaan ulkoisia signaaleja, vaikkapa virtausmittarilta. Näin näytteenotto voidaan sovittaa virtausnopeuteen: mitä enemmän virtausta, sitä suurempi näytteenottotiheys. Laitosten käyttäjillä on aina tarkka tieto tulevista vesimaksuista.

Tapahtuman laukaisema veden ja jäteveden näytteenotto

Analyysimittausten antureilla laajennettuina automaattiset veden näytteenottimet pystyvät havaitsemaan veden ja jäteveden suuria kuormia ja laukaisemaan näytteenoton automaattisesti. Tällainen tapahtuman laukaisema näytteenotto antaa luotettavaa tietoa huippukuormituksista pintavedessä, esimerkiksi joissa ja järvissä, tai jätevedenpuhdistamoiden sisäänmenoissa. Viemärijärjestelmään sijoitetut automaattiset veden näytteenottimet havaitsevat huippukuormitukset riittävän aikaisin, jotta kuormat voidaan ohjata viivytysaltaisiin ennen kuin ne saavuttavat laitoksen sisäänmenon.

Edut

 • Automaattisten veden näytteenottimien joustavat näytteenotto-ohjelmat sallivat aikaohjattujen kokoomanäytteiden samoin kuin tapahtuman laukaisemien näytteiden oton yhdellä ja samalla laitteella. Näytteet täytetään yksilöllisesti merkittyihin näytteenottopulloihin.

 • Liquistation veden näytteenottoasemissa on vikaantumaton jäähdytysjärjestelmä ja vandalismilta suojattu kotelo, jotka varmistavat veden tai jäteveden näytteenoton erinomaisen turvallisuuden.

 • Liquiport kannettava näytteenotin soveltuu täydellisesti mobiiliin veden näytteenottoon, pintavesien näytteenottoon, jokivesien näytteenottoon, kaivojen näytteenottoon ja viemärijärjestelmien valvontaan. Sen sisäänrakennettu akku sallii itsenäisen toiminnan jopa kaukaisilla alueilla.

 • Automaattisissa veden näytteenottimissa on valmiiksi lähetin. Liitä vain pH-, johtokyky-, happi-, sameus- ja muita antureita ja tuloksena on täysin automaattinen mittausasema, esimerkiksi pintaveden tai jäteveden valvontaan.

 • Kun täysin automaattiset jäteveden näytteenottimet on asennettu sekä jätevedenpuhdistamon sisäänmenoon että ulostuloon, voit arvioida ja laskea, miten hyvin saastuttavat aineet ovat hajonneet ja miten paljon energiaa kului.