Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Lietteen pintamittausanturit ja -lähettimet

Lietteen pintamittausanturit ja -lähettimet

Tuotteet luotettavaan lietteen pintamittaukseen saostusaltaissa

Lietteen pintamittausanturit ja -lähettimet auttavat pumppaamaan veden sijasta lietettä. Ne valvovat jatkuvasti selkeytys- ja saostumisvaiheen erotus- ja siirtymäalueita, jotta ne voivat hoitaa prosessia tehokkaasti. Tyypillisiä asennuksia ovat jäteveden käsittelylaitoksen etuselkeytysaltaaseen ja jälkiselkeytysaltaaseen tehtävät asennukset lietteen pinnan / lietepatjan mittaamiseksi. Tutustu pintamittausantureiden ja -lähettimien laajaan tarjontaamme napsauttamalla alla olevaa painiketta.

Lietteen pintamittausantureiden valinta

Lietteen pintamittausantureita ja -lähettimiä käytetään eri teollisuudenaloilla, kuten vedenkäsittelyssä, jätevedenkäsittelyssä, kemianteollisuudessa ja kaivosalalla. Anturin valinta riippuu sovelluksesta. Lietteen pintamittaukseen paikoissa, joissa voi esiintyä tukkeutumista tai likaantumista (etuselkeytysaltaat ja jälkiselkeytysaltaat, lietesäiliöt, sakeuttimet jne.) suosittelemme antureita, joissa on pyyhin. Pintakerääjällä varustetussa jälkiselkeytysaltaassa tai puhtaan veden saostusaltaassa tapahtuvaan lietteen pintamittaukseen voi käyttää vakiomallista lietteen pintamittausanturia.

Lietteen pintamittausanturit ja -lähettimet ©Endress+Hauser

Lietteen pintamittaus ultraääniantureilla

Lietteen ultraääni-pintamittausantureissa on pietsosähköinen kide, joka on koteloitu kestävään polymeerikoteloon. Kun kide herätetään sähköjännitteellä, se antaa kaikuluotainsignaalin. Prosessissa ultraääniaallot lähetetään skannaamaan erillisalueita. Mitattu muuttuja on aika, jonka lähetetty ultraäänisignaali tarvitsee saavuttaakseen erillisalueen kiinteät hiukkaset ja palatakseen vastaanottimeen. Periaate on hyväksi todettu ja varmistaa pitkäaikaisen ja vakaan lietteen pintamittauksen.

Ultraäänellä toimiva lietteen pintamittausperiaate ©Endress+Hauser

Edut

  • Lietteen pintamittausantureissa ja -lähettimissä käyttämämme testattu teknologia varmistaa vakaat ja luotettavat mittausarvot poistamalla esim. kelluvan lietteen, kaasukuplat ja liikkuvien kuorijoiden aiheuttamat häiriötekijät.

  • Lietteen pintamittausanturit, joissa on pyyhin tai ei, mahdollistavat optimaalisen sopeutuksen saostusaltaassa, lietesäiliössä, sakeuttimessa jne. tehtävään mittaukseen.

  • Lietteen pintaa mittaavat tunnistimet on helppo ottaa käyttöön esimääritettyjen laskentamallien ansiosta.

  • Tarjoamme pitimet ja asennuslaitteet kaikenlaisten saostusaltaiden, kuten etuselkeytysaltaiden ja jälkiselkeytysaltaiden lietteen pintamittaukseen.

  • Monikanavaisilla ja moniparametrisilla Liquiline-laitteilla voit liittää yhteen lähettimeen lietteen pintaa / lietteen kertymäpintaa mittaavat anturit sekä monia muita antureita.