Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
TOC-, COD- ja SAC-analysaattorit kunnallisille ja teollisille jätevedenpuhdistamoille

TOC-, COD- ja SAC-analysaattorit

Tuotteet erittäin tarkkaan summaparametrianalyysiin kunnallisessa ja teollisessa jätevedenkäsittelyssä

TOC-, COD- ja SAC-analysaattoreita käytetään mittaamaan orgaanista kuormitusta pintavesissä, kunnallisessa ja teollisessa jätevedessä. Ne mittaavat orgaanisen hiilen kokonaismäärää, kemiallista hapenkulutusta ja spektristä absorbtiokerrointa. Mittaukset ulostuloissa varmistavat lakisääteisten vaatimusten täyttymisen. Sisäänmenoissa puolestaan analysaattorit auttavat välttämään kuormituspiikkejä ja optimoimaan prosessinohjausta. Napsauta alla olevaa painiketta saadaksesi lisätietoa kolorimetrisistä analysaattoreista, korkean lämpötilan analysaattoreista ja optisista antureista.

Miten valita summaparametrituotteet

TOC- ja COD-analysaattorit tuottavat "todellisia" orgaanisen hiilen ja kemiallisen hapenkulutuksen arvoja, kun tarvitaan tarkkaa analyysia

  • vesiviranomaisten määrittämien raja-arvojen täyttämiseksi

  • jätevedenpuhdistamojen puhdistuskapasiteetin laskentaan

  • teollisten juoksutusten laskutuksiin saastuttaja maksaa -periaatteella

Valitse SAC-anturit pintaveden ja jokivesien valvontaan. Ne ovat oikea valinta myös, jos tarvitset kustannustehokasta kemiallisen hapenkulutuksen ja orgaanisen kokonaishiilen ekvivalenttien mittausta kunnallisissa jätevesissä, joissa ei ole merkittävää virtausta.

Nesteen kemiallinen hapenkulutus voidaan mitata kolorimetrisellä mittausperiaatteella. Tämä video näyttää, mistä on kyse ja miten tämä kolorimetrinen mittausmenetelmä toimii.

Kemiallisen hapenkulutuksen (COD)-analyysi hyödyntää dikromaattista menetelmää

Kemiallinen hapenkulutus kuvaa hapen määrää, joka tarvitaan hapettamaan näytteen kaikki hapettuvat aineet täysin. Kemiallisen hapenkulutuksen määrittämiseksi näyte on valmisteltava lämmittämällä ja lisäämällä siihen mädätysreagenssia. Mädätyksen jälkeen näytteen väri muuttuu. Värimuutos on verrannollinen hiiliyhdisteiden pitoisuuteen. Se mitataan fotometrisesti, ja lopullinen arvo määritetään käyttämällä esiasetettuja absorptiokäyriä.

Kolorimetrinen mittausperiaate ©Endress+Hauser

Orgaanisen kokonaishiilen (TOC)-analyysi korkean lämpötilan analysaattoreilla

Analysaattori hyödyntää termistä katalyyttista polttoa, minkä jälkeen tehdään NDIR-ilmaisu (non-dispersive infrared; ei-dispersiivinen infrapuna) tuotetulle CO2:lle. Se toimii kahden toisiinsa liitetyn piirin avulla. Nestepiirissä vesimäinen näyte happamoituu, ja epäorgaaninen hiili eliminoituu (strippaus). Sitten näyte siirtyy suodattimen läpi partikkelien erottamiseksi. Tämän jälkeen se annostellaan polttouuniin ja se palaa. Palokaasut jäähdytetään, ja CO2-pitoisuus määritetään NDIR-ilmaisimella.

UV-antureita hyödyntävä spektrinen absorbtiokertoimen analyysi

Tämä menetelmä perustuu siihen, että monet orgaaniset aineet absorboivat UV-valoa 254 nm:n aallonpituudella. Vilkkuvan valon UV-säde jakautuu ja ohjautuu kahdelle vastaanottimelle, joissa on suodattimet. Toinen määrittää valon intensiteetin mittausaallonpituudella (254 nm) ja toinen viiteaallonpituudella (550 nm). Näiden kahden mittauksen suhdetta käytetään mittaustuloksena, joka muunnetaan SAC-arvoksi esiasetettujen kalibrointikäyrien avulla.

Optinen SAC-mittausperiaate ©Endress+Hauser

Edut

  • Orgaanisen kokonaishiilen, kemiallisen hapenkulutuksen ja spektrisen absorbtiokertoimen analysaattorit ovat saatavana kaikkiin sovelluksiin nopeista tuotannonaikaisista mittauksista aina säännösten mukaiseen online-analyysiin.

  • Tarjoamme kemiallisen hapenkulutuksen sekä orgaanisen kokonaishiilen standardit ja reagenssit standardoituihin, erittäin tarkkoihin mittauksiin. Niiden mukana toimitetaan täydelliset materiaalien käyttöturvallisuustiedotteet (MSDS).

  • Näytteenottojärjestelmät auttavat sinua valmistelemaan homogeeniset näytteet orgaanisen hiilen kokonaismäärän valvontaan. Kemiallisen hapenkulutuksen analyysissa y-siivilä varmistaa helpon integroinnin prosessiin. Tuloksena on edustavia näytteitä, jotka sisältävät juuri oikean määrän kiintoaineita.

  • Liquiline System CA80 -analysaattorit voidaan liittää neljään Memosens-lisäanturiin, mikä antaa yksityiskohtaisemman yleiskuvan prosessista tarvitsematta lisätä mittalaitteita.

  • Spektrisen absorbtiokertoimen optiset tunnistimet mittaavat tuotannonaikaisesti suoraan ilman reagensseja. Anturissa on eri mittausalueita, jotka kattavat runsaan valikoiman sovelluksia vedestä teolliseen jäteveteen.