Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Käyttöehdot

kaikille Endress+Hauserin verkkosivuille

1. Soveltamisala

1.1 Endress+Hauser Group Services AG:lla ja sen tytäryhtiöillä ("Endress+Hauser") on oikeus muokata näitä yleisiä käyttöehtoja ("Käyttöehdot") ja kaikkia Endress+Hauserin verkkosivujen tekstejä, tietoja, grafiikoita, kuvia, sovelluksia, työkaluja, logoja, videoleikkeitä, hakemistoja, tietokantoja, listoja ja muita verkkosivujen tietoja ja sisältöä ("tiedot ja sisältä") ilman ennakkoilmoitusta sekä oikeus lakata hoitamasta Endress+Hauserin verkkosivuja tai niiden osia.

1.2 Endress+Hauserin verkkosivujen tietojen ja sisällön käyttö itsessään on sallittua vain näiden käyttöehtojen mukaisesti. Endress+Hauserin verkkosivulle meneminen tarkoittaa näiden käyttöehtojen hyväksymistä nykyisessä muodossaan. Niitä voidaan täydentää yleisillä ja yksittäisesti sovittavilla ehdoilla, jotka konfliktitapauksissa asetetaan näiden käyttöehtojen edelle.

1.3 Endress+Hauserin verkkosivut ja tiedot ja niiden sisällöt on suunnattu ainoastaan henkilöille, joilla on niihin sallittu pääsy asuinmaansa oikeudellisten säädösten ja kansallisuutensa perusteella. Endress+Hauserin verkkosivuille ei ole pääsyä maista, joista tällainen pääsy on laitonta.

2. Pääsyn rajoittaminen

2.1 Pääsy Endress+Hauserin verkkosivuille ja niiden tietoihin ja sisältöihin voi olla varattu rekisteröityneille käyttäjille. Käyttäjillä ei ole oikeutta valittaa rekisteröinnistä. Endress+Hauser varaa oikeuden ottaa käyttöön rekisteröintivelvoitteen vapaapääsyisille Endress+Hauserin verkkosivuille ja niiden sisältämiin tietoihin ja sisältöihin. Lisäksi Endress+Hauser varaa oikeuden peruuttaa tai estää rekisteröityneiden käyttäjien pääsy Endress+Hauserin verkkosivuille ilman mitään selitystä.

2.2 Jos rekisteröitymistä edellytetään, käyttäjä on velvollinen antamaan oikeat tietonsa ja hänen on välittömästi ilmoitettava näissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä saa salasanan ja käyttäjätunnuksen ("käyttäjätiedot").

Käyttäjä varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät pääse käyttäjätietoihin ja on vastuussa kaikista tilauksista ja muista toiminnoista, joita käyttäjätiedoilla tehdään. Jos käyttäjä tulee tietoiseksi, että kolmannet osapuolet käyttävät väärin hänen käyttäjätietojaan, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Endress+Hauserille.

2.3 Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää kirjallisesti rekisteröinnin poistamista sikäli kuin meneillään olevien sopimusvelvoitteiden käsittely ei estä poistamista. Tällaisessa tapauksessa Endress+Hauser poistaa kaikki käyttäjätiedot ja käyttäjän muut henkilökohtaiset tiedot.

3. Ei neuvoja, ohjeita tai tarjouksia

3.1 Endress+Hauserin verkkosivujen tiedot ja sisältö annetaan ainoastaan yleisesti tiedoksi koskien Endress+Hauseria ja sen tuotteita, ratkaisuja ja palveluita eikä niiden tarkoitus ole tarjota teknisiä neuvoja tai ohjeita. Jos sinulla on jotain tiettyä kysyttävää tuotteistamme, ratkaisuistamme ja palveluistamme, ota suoraan yhteys Endress+Hauseriin. Tuotteen mukana toimitettu käyttöopas on joka tapauksessa luettava ennen tuotteidemme asennusta ja käyttöä.

3.2 Endress+Hauserin verkkosivujen tiedot ja sisältö eivät ole Endress+Hauserin tekemiä sitovia tarjouksia, vaan ne on tarkoitettu tarjouspyynnön tekemiseen.

3.3 Se, että asiakas menee Endress+Hauserin verkkosivulle, ei tee hänestä Endress+Hauserin asiakasta.

4. Tietojen käyttö ja sisältö

Endress+Hauser myöntää käyttäjille rajoittamattoman, ei-siirrettävän oikeuden - ilman oikeutta alilisenssiin - käyttää Endress+Hauserin verkkosivujen tietoja ja sisältöjä sovitussa laajuudessa, tai jos mitään ei ole sovittu, siinä laajuudessa kuin käyttö täyttää Endress+Hauserin tarkoituksen tarjota ja myöntää oikeus päästä käsiksi tietoihin ja sisältöön.

Tämän lisäksi Endress+Hauserin verkkosivujen tietoja ei saa missään olosuhteissa täydentää, muuttaa, jäljentää, myydä, vuokrata tai tehdä millään muulla tavalla saataviksi tai hyväksi käytettäviksi.

5. Immateriaalioikeudet

5.1 Endress+Hauserin verkkosivujen tiedot ja sisältö ovat tekijänoikeuksien ja muiden kaupallisten oikeuksien suojaamia.

5.2 Näissä käyttöehdoissa myönnettyjen oikeuksien lisäksi kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja vaateet, etenkin tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, teollista muotoilua, patentteja ja muita immateriaalioikeuksia sekä muita oikeuksia koskevat Endress+Hauserin verkkosivuilla esiintyvät kaikki tiedot ja sisällöt ovat Endress+Hauserin tai tietojen ja sisältöjen omien omistajien hallussa.

Etenkään Endress+Hauserin verkkosivujen tiedot ja sisällöt itsessään, niiden lataaminen, kopioiminen, tulostaminen, muuttaminen tai jäljentäminen tai muu kyseisten tietojen ja sisältöjen käyttö eivät merkitse minkään lisenssin myöntämistä tai muuta käyttöoikeutta.

6. Takuun poissulkeminen

6.1 Endress+Hauser ei takaa keskeytymätöntä ja virheetöntä pääsyä Endress+Hauserin verkkosivuille ja tietoihin ja sisältöihin, eikä se takaa myöskään, että virheet korjataan tai että käytön yhteydessä ei välity viruksia tai muita haitallisia osia.

6.2 Endress+Hauser pyrkii tarjoamaan käyttäjilleen tarkkoja ja ajan tasaisia tietoja ja sisältöjä. Endress+Hauser ei kuitenkaan takaa millään tavalla Endress+Hauserin verkkosivujen tietojen ja sisältöjen tarkkuutta, ajankohtaisuutta, täydellisyyttä, oikeellisuutta, vapautta kolmannen osapuolen oikeuksista, tietojen ja sisältöjen saatavuutta tai käytettävyyttä eikä tuloksia tai löytöjä, jotka perustuvat Endress+Hauserin verkkosivujen tietoihin tai sisältöihin.

6.3 Endress+Hauser ei etenkään takaa tuloksia ja löydöksiä, jotka perustuvat Endress+Hauserin verkkosivujen tietoihin ja sisältöihin, tuotteisin ja palveluihin, jotka on tilattu tällaisten tulosten ja löydösten perusteella, eikä se takaa myöskään niiden soveltuvuutta asiakkaan tarkoittamiin tarkoituksiin, käyttökohteisiin ja käyttöön (katso 3.1).

7. Vastuun poissulkeminen

7.1 Vastuu lainvastaisesta tarkoituksesta ja vakavasta laiminlyönnistä käsitellään sovellettavan lain mukaisesti.

Lisäksi Endress+Hauserin vastuu rajoittuu lain sallimaan laajuuteen eikä riipu oikeusperustasta, kun kyseessä ovat suorat tai epäsuorat tappiot, vahingonkorvausvaateet, kulut, vaatimukset ja mitkä tahansa kustannukset tai vauriot, jotka aiheutuvat Endress+Hauserin verkkosivujen ja niiden tietojen ja sisältöjen käytöstä tai käyttämättömyydestä, mukaan lukien Endress+Hauserin verkkosivuilta saatuihin tietoihin ja sisältöihin perustuvat tulokset ja löydökset.

7.2 Endress+Hauser ei ole etenkään vastuussa vahingonkorvauksista, joita aiheutuu käyttäjän Endess+Hauserin verkkosivujen tietojen ja sisältöjen perusteella tilaamien tuotteiden ja ratkaisujen käytöstä, asennuksesta tai mistään muista sovelluksista (katso 3.1).

8. Tietosuoja

Endress+Hauser kiinnittää erityistä huomiota kolmansien osapuolten henkilötietojen suojaamiseen ja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja on Endress+Hauserin tietosuojakäytännössä.

9. Linkit muille verkkosivuille tai kolmansien osapuolten sisältöihin

Endress+Hauserin verkkosivuilla olevien kolmansien osapuolten verkkosivujen tiedot ja linkit on annettu ainoastaan avuksesi ja tiedoksesi.

Endress+Hauser ei vaikuta kolmansien osapuolten verkkosivujen tietoihin, ei hallinnoi niitä mitenkään eikä ota niiden tiedoista ja sisällöstä mitään vastuuta eikä myöskään edusta niitä tässä yhteydessä millään tavalla. Tähän sisältyvät erityisesti näiden verkkosivujen tarkkuus, sisältö ja ajankohtaisuus.

Endress+Hauser ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivujen sisältämistä tiedoista ja sisällöistä, eikä sellaisten verkkosivujen tiedoista ja sisällöistä, joilta on linkki Endress+Hauserin verkkosivuille tai jotka näyttävät ne kehyksissä.

10. Loppumääräykset

10.1 Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset ehdot ovat kokonaan tai osittain pätemättömiä, jäljellä olevat ehdot ovat edelleen voimassa.

10.2 Lisäsopimukset näihin käyttöehtoihin on tehtävä kirjallisesti.

10.3 Sveitsin lakia sovelletaan. YK:n yleissopimusta kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta.

10.4 Oikeustoimipaikka on Endress+Hauser Group Services AG:n rekisteröity toimipaikka.