Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Taloudellinen tulos: Endress+Hauser osoittaa luotettavuutta

Konserni säilyttää asemansa pandemiasta huolimatta ja aloittaa vuoden 2021 vauhdilla

Endress+Hauser selvisi 2020 pandemiavuodesta hyvin. Heikentyneestä myynnistä huolimatta mittaus- ja automaatioteknologian asiantuntijayritys säilytti kannattavuutensa hyvällä tasolla ja vahvisti taloudellista suorituskykyään. Konserni loi uusia työpaikkoja ja laajensi globaalia myynti- ja tuotantoverkostoaan. Toimitusjohtaja Matthias Altendorf pitää Endress+Hauserin asemaa hyvänä, sekä epävarmoina aikoina että myös taloudellisen nousun aikoina.

Vahva valuutta vaikuttaa

Konsernin myynti laski 2,8 prosentilla 2 577 miljardiin euroon vuonna 2020. Valuuttakurssien kehitykset vaikuttivat tähän lukuun kuitenkin voimakkaasti. "Paikallisissa valuutoissa olemme alan keskiarvon yläpuolella ja olemme suoriutuneet markkinoilla hyvin", kertoi talousjohtajana toimiva Luc Schultheiss. Endress+Hauserin kannattavuus ei kärsinyt. Myynnin tuotto (ROS) pysyi 13,1 prosentissa. Nettotuotto puolestaan laski 4,1 prosentilla 254,9 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste parani 1,4 kymmenystä 77,0 prosenttiin.

Työllisyys pysyi vakaalla tasolla

Työntekijöiden määrä kasvoi 126 henkeä ollen maailmanlaajuisesti 14 454 vuonna 2020. Lähes kaikille harjoittelijoille tarjottiin työpaikkaa harjoittelun päätteeksi. Endress+Hauserin tavoitteena on nostaa naisten määrää johtotehtävissä noin 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä – mikä tarkoittaa naisten nykyisen määrän kaksinkertaistamista. Yritys on jo vähentänyt merkittävästi ympäristöjalanjälkeään viime vuosina. Pandemiavuonna hiilidioksidipäästöt laskivat edelleen 10,1 tonnista 8,9 tonniin miljoonan euron myyntiä kohden.

Sijoitukset ja innovaatiot

Endress+Hauser vei eteenpäin suuria pääomahankkeita ja sijoitti 205,9 miljoonaa euroa (10,9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna) pääasiassa tuotantoon. Yritys käytti tutkimukseen ja kehitykseen 195,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 7,6 prosenttia myynnistä. Endress+Hauser haki 276 patenttia ensimmäistä kertaa. Konsernin innovatiivinen vahvuus säilyi ennallaan: vuonna 2020 lanseerattiin 40 uutta tuotetta ja kuluvana vuonna luvun odotetaan olevan 74.

Vahva koheesio

"Omistajaperhe on iloinen ja ylpeä siitä, että Endress+Hauser on selvinnyt niin hyvin tästä vaikeasta vuodesta", kertoi hallintoneuvoston puheenjohtaja Klaus Endress. Yritys ilmoitti pandemian alussa, että se välttää työaikojen lyhentämistä, jos suinkin mahdollista eikä lomauttaisi ketään kriisin vuoksi. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle tämä oli tärkeä signaali. "Yrityksessä on vahva solidaarisuuden henki, joka on auttanut meitä pandemiassa", Klaus Endress korostaa.

Meneillään oleva vuosi on alkanut hyvin

Vuonna 2021 Endress+Hauser pyrkii kasvamaan noin viisi prosenttia. Konserni aloitti kuluvan vuoden vauhdilla. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana saadut tilaukset ylittivät yrityksen omat tavoitteet sekä vuoden 2020 vielä vahvan ensimmäisen neljänneksen. Valuuttakurssit painavat edelleen konsolidoitua liikevaihtoa. Lisäksi yritys odottaa kannattavuuden laskevan, sillä monet viime vuonna tehdyistä säästötoimista olivat kertaluontoisia.

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot