Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Endress+Hauser Groupin kestävän kehityksen raportti

Vastuullisuus Endress+Hauserilla

Kestävän kehityksen ajatus on juurrutettu syvälle perheyrityksemme kulttuuriin. Tavoitteemme on näin ollen yhdistää taloudellinen menestys ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Kestävän kehityksen raportti on tarkoitettu auttamaan meitä edistymään tässä asiassa.

Vastuullisuus Endress+Hauserilla ©Endress+Hauser

Kestävän kehityksen raportti

Näemme kestävän kehityksen holistisena käsitteenä, johon kuuluu taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus. Kaikki kolme ulottuvuutta liittyvät läheisesti toisiinsa ja riippuvat läheisesti toisistaan. Ainoastaan täyttämällä sosiaaliset ja ekologiset vastuumme, voimme saavuttaa pitkäaikaista taloudellista menestystä. Toisaalta ainoastaan taloudellisesti menestyvät yritykset voivat toimia vastuullisesti suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Julkaistu vuodesta 2014 asti

Vuonna 2014 teimme perustyön kattavalle, koko konsernin laajuiselle kestävän kehityksen raportoinnille. Tällöin loimme vastaavat sisäiset rakenteet ja prosessit, joilla pystyimme ottamaan haltuun määritetyt tunnusluvut koko konsernin laajuisesti. Tulokset ja havainnot pääsivät myös uuteen ohjelmaan Strategy 2020+ , jossa eri tavoitteet yhdistettiin laajasti kestävän kehitykseen kysymykseen.

EcoVadis-auditointi

Lisäksi mittaamme menestystämme EcoVadis auditoinnin perusteella. Käytämme sitä tutkiaksemme kestävää kehitystä vuosittain liiketoimintaprosesseissamme. Tavoitteemme on olla auditoitujen yritysten parhaan 25 %:n joukossa. Hyvien tulosten aikaansaaminen säännöllisillä asiakas- ja työntekijätutkimuksilla on myös yksi tulevaisuuden strategisista tavoitteistamme.

Kokonaisvaltainen kuva

Yhdistämällä nämä tiedot taloudellisiin mittareihin, kuten myynnin kasvamiseen, myyntituottoon ja omavaraisuusasteeseen, saamme kokonaiskuvan yrityksen kehityksestä.

Lataa kestävän kehityksen raportti täältä

Yhteystiedot