Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Endress+Hauser Groupin kestävän kehityksen raportti

Vastuullisuus Endress+Hauserilla

Ajatus kestävästä kehityksestä on juurtunut syvästi perheyrityksemme kulttuuriin. Tavoitteemme on yhdistää taloudellinen menestys ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Kestävän kehityksen raportti on tarkoitettu auttamaan meitä edistymään tässä asiassa.

Vastuullisuus Endress+Hauserilla ©Endress+Hauser

Työntekijöidemme motivaatio on perusta, joka mahdollistaa asiakkaidemme tukemisen erinomaisilla tuotteilla, ratkaisuilla ja palveluilla.

Kestävän kehityksen raportti

Kestävä kehitys on meille kokonaisvaltainen käsite, johon kuuluu taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus. Kaikki kolme ulottuvuutta liittyvät läheisesti toisiinsa ja riippuvat läheisesti toisistaan. Ainoastaan täyttämällä sosiaaliset ja ekologiset vastuumme, voimme saavuttaa pitkäaikaista taloudellista menestystä. Toisaalta ainoastaan taloudellisesti menestyvät yritykset voivat toimia vastuullisesti suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Raportointia vuodesta 2014 lähtien

Vuonna 2014 teimme perustyön kattavalle, koko konsernin laajuiselle kestävän kehityksen raportoinnille. Tällöin loimme vastaavat sisäiset rakenteet ja prosessit, joilla pystyimme ottamaan haltuun määritetyt tunnusluvut koko konsernin laajuisesti. Tulokset ja havainnot pääsivät myös 2020+ -strategiaamme, joka sisältää erilaisia kestävän kehityksen aiheeseen liittyviä tavoitteita.

EcoVadis-auditointi

Lisäksi mittaamme menestystämme EcoVadis-auditoinnin perusteella. Käytämme sitä tutkiaksemme kestävää kehitystä vuosittain liiketoimintaprosesseissamme. Tavoitteemme on olla auditoitujen yritysten parhaan 25 %:n joukossa. Hyvien tulosten aikaansaaminen säännöllisillä asiakas- ja työntekijätutkimuksilla on myös yksi tulevaisuuden strategisista tavoitteistamme.

Kokonaiskuva

Yhdistämällä nämä tiedot taloudellisiin mittareihin, kuten myynnin kasvamiseen, myyntituottoon ja omavaraisuusasteeseen, saamme kokonaiskuvan yrityksen kehityksestä.

Lataa kestävän kehityksen raportti täältä

Yhteystiedot