Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Prosessifotometrit UV-, NIR- ja VIS-absorbtion mittaukseen

Prosessifotometrit

UV- ja NIR-/VIS-absorption tuotannon aikainen mittaaminen kaikilla teollisuudenaloilla

Prosessifotometreillä voidaan mitata pitoisuudet, väri ja sameus tarkasti ja säännösten mukaan tuotannon aikana määrittämällä UV-, NIR- ja VIS-absorbtio. Prosessifotometrien hygieenisen suunnittelun ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti kromatografiaan, käymiseen, suodatukseen, faasierotukseen ja kiteytykseen. Niiden erinomainen lämmön- ja paineenkestävyys varmistaa turvallisen käytön myös lämmönvaihtimien kondensaattien valvonnassa tai vuotojen ilmaisussa. Napsauta alla olevaa painiketta ja tutustu prosessifotometriemme laajaan valikoimaan.

Miten valita prosessifotometrit

Prosessifotometrimme ovat käytössä monilla teollisuudenaloilla, esimerkiksi biotieteiden, lääketieteen, ruoka- ja juomateollisuuden, kemia-, öljy- ja kaasuteollisuuden parissa. Antureiden valinta riippuu sovelluksesta. Valitse optisen anturin aallonpituus, joka vastaa juuri omia tarpeitasi. Esimerkiksi NIR-absorbtio solunkasvumittaukseen tai kaksoisaallonpituus värimittaukseen. Valitse sameusanturit, jotka käyttävät hajavalomenetelmää suodatuksen ohjaukseen, ja varmista, että käytät hyväksyttyjä prosessifotometrejä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Prosessifotometrit UV-, NIR- ja VIS-absorbtion mittaukseen ©Endress+Hauser

Absorbtion mittaus

Absorbtion mittaus perustuu tuodun valon vuorovaikutukseen väliaineen kanssa Lambertin ja Beerin lain mukaan. Valonlähde lähettää säteilyä väliaineen läpi ja välitetty säteily mitataan ilmaisimen puolella. Kun valo on kulkenut aallonpituuden ilmaisusuodattimen läpi, valodiodi määrittää valon voimakkuuden ja se muunnetaan valosähkövirraksi.

Vastaanotetun valon voimakkuus on suhteellista mitattavien aineiden pitoisuuteen verrattuna. Lopullinen muuntaminen absorbanssiyksiköiksi (AU) tai optiseksi tiheydeksi (OD) tapahtuu lähettimessä.

Absorbtion mittausperiaate ©Endress+Hauser

Absorbtio = valon himmenemisen mittaus suhteessa tuotettuun valoon

Sameuden mittaus hajavalomenetelmällä

Sameuden mittauksessa valolähde kohdistaa väliaineeseen valonsäteen. Väliaineen hiukkaset heijastavat sitten tämän säteen, jolloin se hajautuu. Lähettimet mittaavat hajautuneen valon määrän, joka määrittää sameuden. Eteenpäin hajonnan mittaus 11°:ssa on sopiva menetelmä, kun sameus on alhainen. Pienet hiukkaset tuottavat alhaisen ja suuret hiukkaset korkean hajontaintensiteetin. Suodatuskatkokset havaitaan välittömästi, mikä tekee tästä erinomaisen menetelmän suodatuksen valvontaan.

Eteenpäin hajautetun valon menetelmää hyödyntävä sameuden mittausperiaate ©Endress+Hauser

Edut

  • UV-, NIR- ja VIS-absorption sekä sameuden mittaus tuotannon aikana prosessifotometreillämme korvaa aikaa vievän näytteenoton ja laboratoriomittauksen sekä estää tuotteita kontaminoitumasta.

  • Prosessifotometrimme voi yhdistää helposti pH-, johtokyky- tai happiantureihin käyttämällä vain yhtä Liquiline CM44P -lähetintä. Niistä on saatavana täydellisiä sovelluspaketteja prosessilaadun valvontaan.

  • Yksinkertaisen, optisen mittausperiaatteensa ansiosta spektrofotometrimme toimivat ilman reagensseja ja niiden ristikkäisherkkyys muille parametreille on alhainen.

  • Tarjoamme NIST-jäljitettäviä, sertifioituja kalibrointisuodattimia, jotka korvaavat mutkikkaan nestekalibroinnin standardein ja vähentävät kunnossapitoa.

  • Prosessifotometrien pienen tilavuuden virtauskennot mahdollistavat nopean mittauksen ja varmistavat optimaalisen tuoton.