Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Reaaliaikaiset prosessianalyysikemiaratkaisut

Kriittisten kemiallisten prosessiparametrien automatisoitu mittaus laitoksen suorituskyvyn parantamiseen

Laservarusteiset mittausteknologiat kuten spektroskooppinen Raman-analysaattori ja säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi (TDLAS) saavat edelleen lisää jalansijaa vaihtoehtoisilta menetelmiltä kuten kaasukromatografia tai massaspektrometria. Käytetyissä prosessianalysaattoreissa ei ole liikkuvia osia, ja näytteenottotarve vähenee sen myötä selvästi. Niinpä ne ovat helpompia huoltaa ja tuottavat äärimmäisen tarkkoja tuloksia sekuntien sisällä. Näin varmistetaan nopeasti muuttuvien prosessien aiempaa älykkäämpi ohjaus reaaliajassa ilman, että ihmisten tarvitsee altistua vaarallisille kemikaaleille.

Miten voimme auttaa

Analyyttiset ratkaisumme tarjoavat kemiallisten komponenttien nopean, reaaliaikaisen mittauksen minimaalisin käyttökustannuksin ja turvallisuusriskein. Olemme erikoistuneet räätälöityjen analyysiratkaisujen kehittämiseen, joilla ratkaistaan ainutkertaisia mittaushaasteita, mukaan lukien prosessikohtaisten antureiden suunnittelu, analysaattoreiden telineet, sekä erilaiset suojat.

 • Täydellinen sovellustuki toteutettavuustutkielmista aina käyttöönottoon, kunnossapitosopimuksiin ja pitkän aikavälin kemometrisen mallinnuksen tukeen

 • Prosessianalyysikemian ratkaisut on suunniteltu täyttämään teollisuusstandardit maailmanlaajuisesti

 • Maailmanlaajuinen palvelu ja tukiverkosto

Sovellukset

Reaktion päätepisteen tunnistus ja kinetiikan ohjaus

Emulsiopolymeroinnilla tuotetaan laaja valikoima polymeerisiä materiaaleja, mukaan lukien maalit, liimat ja synteettiset kumit. Tämän tyyppinen reaktio suoritetaan vesiympäristössä, jossa monomeerilaji pidetään yhdessä faasissa sopivan pinta-aktiivisen aineen tai emulgoimisaineen avulla. Käytössä voi olla yksi tai useampi monomeerilaji, ja tuloksena oleva polymeeri tai kopolymeeri valmistetaan vakaaksi suspensioksi lateksin muotoon.

Havaitse reaktion päätepiste spektroskooppisilla Raman-analysaattoreilla
Meidän kenttäosaamisemme

Spektroskooppiset Raman-analysaattorit soveltuvat hyvin tällaisten reaktioiden valvontaan, sillä ne ovat herkkiä mittaamaan tiettyjä kaksoissidoksia eivätkä ne kärsi vesimatriisin aiheuttamista häiriöistä.

 • Kaistasuhteet voivat kompensoida poikkeamia reaktion yleisessä mittausintensiteetissä

 • Vesi ei aiheuta häiriöitä vesiliuoksissa tapahtuvaan mittaukseen

 • Kyky mitata lasireaktorin seinämien tai ikkunoiden läpi

 • Erinomainen korrelaatio kromatografisten ja gravimetristen tietojen kanssa

Kaasun epäpuhtauksien reaaliaikainen valvonta

Laitoksen käyttökatkos speksauksen vastaisen kaasun takia voi aiheuttaa erittäin korkeita kustannuksia etenkin petrokemian prosesseissa.

Kaasun epäpuhtauksien reaaliaikainen valvonta syöttökaasussa tuotelaadun parantamiseksi
Meidän kenttäosaamisemme

TDLAS-analysaattorit valvovat syöttökaasun laatua mittaamalla valikoivasti epäpuhtauksia kuten ammoniakkia (NH3), kosteutta (H2O) tai asetyleeniä (C2H2). Nämä mittaukset auttavat parantamaan prosessinohjausta, täyttämään tuotestandardit, ehkäisemään katalyytin myrkyttymistä sekä minimoimaan leimahdukset. Analysaattorit tuottavat luotettavia mittauksia sekunneissa mahdollistaen siten nopean toiminnan. Me toimitamme täydellisiä analysaattoriratkaisuja, jotka sisältävät näytteenottojärjestelmän sekä sopivat analysaattorit.

Tuoteominaisuuksien ja -laadun prosessinaikainen valvonta

Polymerointireaktiot tehdään usein puolipanostilassa. Näin varmistetaan tuotteen koostumuksen huolellinen valvonta suorituskykyisten materiaalien tuottamiseksi, joilla on hienosäädettyjä räätälöityjä ominaisuuksia. Reaktion aikana reagoivan yhdisteen pitoisuutta on valvottava tiukasti, jotta vältetään lopputuotteen ei-halutut ominaisuudet. Pelkkä reagoivien yhdisteiden lisääminen oikeassa suhteessa ei riitä.

Spektroskooppiset Raman-analysaattorit tunnistavat kaistoja polymerointimonomeereissa havaituille funktionaalisille ryhmille
Meidän kenttäosaamisemme

Spektroskooppiset Kaiser Raman -analysaattorimme ovat herkkiä tietyille funktionaalisille ryhmille kuten vinyylille ja alkyylipuoliskoille, jotka ovat yleisiä polymerointimonomeereille. Helppokäyttöinen näytteenottorajapintamme ja sen kuituanturi perusyksikköön sallivat perusyksikön joustavan sijoittelun suhteessa panosreaktoreihin tai prosessilinjastoihin.

 • Reaktori-ikkunan läpi tapahtuvan mittauksen sallivat kosketuksettoman optiikan vaihtoehdot

 • Mittaa jopa neljä panosreaktoria tai prosessivirtaa yhdellä analysaattorilla

 • Tasalaatuisuutta keskimääräisen molekyylipainon ja polydispersiivisyyden suhteen panostusten välissä

Paranna prosessinohjausta in-line analyysimenetelmillä

Asetyleenihydrauksen prosessikartta ©Endress+Hauser

Käyttämällä TDLAS-analysaattoreita epäpuhtauksien valvontaan syöttökaasussa voidaan vähentää epäkurantin kaasun aiheuttamia kustannuksia sekä välttää kemian laitosten käyttökatkoksia.

Kaaviokuva puolipanospolymeroinnin prosessinohjausjärjestelmästä ©Endress+Hauser

Kaaviokuva puolipanospolymeroinnin prosessinohjausjärjestelmästä.

Edut

Prosessianalyysikemia (PAC) on avain kemiallisten prosessien ohjaukseen ja optimointiin. Prosessinaikaisen analyysiteknologian kuten diodilaserabsorptiospektroskoopin (TDLAS) ja spektroskooppisten Raman-analysaattoreiden avulla voit seurata prosessia ja ohjata sitä reaaliaikaisesti. Vie kemian laitoksen suorituskyky seuraavalle tasolle parantamalla tuottoa ja laatua sekä varmistamalla mahdollisimman turvallinen työskentely-ympäristö. Varhaisimmat asennetut analysaattorit ovat olleet jatkuvasti toiminnassa jo

 • yli 25 vuotta

 • > 2000

  Spektroskooppisia Raman-analysaattoreita asennettu ympäri maailman

 • 100+

  Patentteja Raman- ja holografisen teknologian alueilta

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helpot valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset, helppohoitoiset

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Huippulaatuiset tuotteet

 • Erityisen toiminnalliset ja miellyttävät

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Variabel

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Variabel

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat