Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Vesivoimalaitoksen suorituskyvyn turvallinen maksimointi

Vesivoima on puhdasta ja kustannustehokasta energiaa, mutta siihen liittyy turvallisuusriskejä

Vesi- ja pumppuvoimalaitokset kykenevät varastoimaan ja toimittamaan uudistuvaa energiaa tarpeen mukaan, ne tarvitsevat vain vähän huoltoa ja niiden käyttökustannukset ovat alhaiset. Niiden rakentaminen tulee kuitenkin kalliiksi ja ne ovat herkkiä luonnonilmiöille ja laitevioille, joita suuri suhteellinen kosteus aiheuttaa. Lisäksi niissä on vettä, joka voi olla hapanta ja sisältää bakteereita, hiekkaa ja/tai orgaanisten aineiden jäämiä. Endress+Hauser tarjoaa suunnitteluosaamista, luottavat laitteistot sekä tarkat mittalaitteet, jotka ovat elintärkeitä vesivoimalaitoksen turvallisuudelle.

Miten voimme auttaa

Endress+Hauserilla on mittava tuotteiden ja mittalaitteiden tuotevalikoima sekä kattava osaaminen energiantuotannossa, sisältäen suunnittelun, myynnin ja huoltohenkilökunnan. Näiden avulla vesivoimalaitosten käyttäjät voivat maksimoida laitteistojen potentiaalin turvallisesti koko elinkaaren ajan.

 • Standardoitu tekniikka ja laitteet helpottavat integrointia

 • Modernisointi optimoi laitoksen toiminnan

 • Prosessiautomaatio tehostaa toimintaa

 • Huippusuorituskykyä tehokkuuden ja toimivuuden ansiosta

Sovellukset

Turbiinien, generaattoreiden ja akselien lämpötilanvalvonta

Tarkka lämpötilan mittaus on oleellista kaikenlaisten vesivoimalaitosten tehokkaan toiminnan kannalta. Turbiinien ja generaattoreiden laakereiden sekä ohjain- ja painelaakereiden kuumentuneet kohdat on löydettävä, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin energiahäviöiden estämiseksi kitkan, kulumisen tai mahdollisen laiterikon seurauksena.

Turbiinien, generaattoreiden ja akselien lämpötilan monitorointi
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin tärinänkestävien Pt 100 -lämpötila-anturien valikoima, sisältäen iTHERM® StrongSens RTD -anturin, tarjoaa nopean ja tarkan lämpötilavalvonnan vaativiin ympäristöihin, esimerkiksi vesivoimalaitoksiin (HPP).

 • Helppo asennus modulaarisen ja kompaktin rakenteen ansiosta

 • Saumaton valvonta yleisiä tietoliikenneprotokollia noudattavilla lähettimillä

 • Tavanomaista vähäisempi kunnossapitotarve ja vähemmän seisokkeja luotettavilla, lujatekoisilla ja tärinänkestävillä Omnigrad-lämpötila-antureilla

Turbiinin kierrosluvun ja jarrujärjestelmän valvonta

Pinnankorkeuksien mittaus säätimien öljysäiliöissä / hydrauliöljyn varastointisäiliöissä sekä öljynpaineen mittaus ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta varmistetaan turbiinin kierrosluvun ja jarrusäätöjärjestelmien oikea toiminta, ja kuluminen minimoidaan.

Turbiinin kierrosluvun valvonta
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin ohjatun tutkan (GWR), kapasitiivisen pinnanmittausteknologian sekä paine-erolähettimillä tehtävän pinnanmittauksen avulla säätimien öljysäiliöitä voidaan valvoa tarkasti, jolloin turbiinien ohjaus sujuu optimaalisesti, ja järjestelmän kuluminen saadaan minimoitua.

Lämpötilan valvontaa suurjännitekohteissa

Korkeat ympäristölämpötilat kohteissa, joissa muunnetaan tai siirretään energiaa, saattavat lisätä tulipaloriskiä, mikäli muodostuu valokaaria. Tällaisten kohteiden jatkuva lämpötilan valvonta, palohälyttimiin yhdistettynä, parantaa laitteiston turvallisuutta.

Lämpötilan valvontaa suurjännitekohteissa
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin ympäristölämpötila-RDT-anturi TST434, joka yhdistetään moderneihin lähettimiin, on suunniteltu juuri tällaisiin olosuhteisiin.

 • Valvo koontikiskon ympäristön lämpötilaa ja vältä samalla suurten jännitteiden että korkeiden lämpötilojen riski

 • Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) vastaa kaikkia oleellisia vaatimuksia

 • Hyödy galvaanisesta eristyksestä ja integroidusta Bluetooth®-liitännästä, jonka ansiosta langaton käyttömahdollisuus mobiililaitteilla

Lattiakaivoveden pinnanmittaus tyhjennyspumpun toiminnan varmistamiseksi

Vedenkorkeus-, tulva- ja evakuointihälytykset ovat ehdottoman välttämättömiä kaikkien vesivoimalaitosten turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Mikä tahansa häiriötilanne tyhjennyspumppuja ohjaavassa pinnanmittausjärjestelmässä aiheuttaisi katastrofaalisia seurauksia. Mekaaniset järjestelmät, joissa käytetään kohoja tai johtavuuteen perustuvia pinnankorkeuden mittauksia, eivät välttämättä toimi hyvin korkean kosteuden ja korroosion takia, mikä lisää häiriötilanteiden riskiä.

Lattiakaivoveden pinnanmittaus tyhjennyspumpun toiminnan varmistamiseksi
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin ultraääni-, pintatutka- ja hydrostaattiset pintalähettimet ovat luotettava vaihtoehto mekaanisille pinnankorkeuden mittalaitteille.

 • Vältä kosteuteen ja korroosioon liittyvät laitteiden häiriötilanteet

 • Paranna laitoksen turvallisuutta luotettavalla pinnankorkeuden valvonnalla

 • Ota käyttöön tulvasuojasuunnitelmat, jolloin tuloportit tai "yläjuoksuventtiilit" (hilltop) voidaan sulkea automaattisesti ja pitää turbiinit käynnissä

Tasaussäiliön pintamittaus

Tasaussäiliöiden päätarkoitus on valvoa paineenvaihteluita, jotka aiheutuvat veden nopeuden suurista muutoksista. Mittausta tarvitaan vähentämään vesi-iskuja, jotka saattaisivat vaurioittaa turbiinia tai johtaa kuormituksen lisääntymiseen. Näin varmistetaan jatkuva energiantuotanto. Suurjännitekohteiden korkeat ympäristölämpötilat saattavat lisätä tulopaloriskiä mahdollisesti syntyvien valokaarten takia. Tällaisten kohteiden jatkuva lämpötilan valvonta, palohälyttimiin yhdistettynä, parantaa laitteiston turvallisuutta.

Tasaussäiliön pintamittaus
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin asiantuntijat varmistavat, että jokaiseen oleelliseen tarkastuspisteeseen löytyy varmasti parhaiten sopiva ratkaisu. Näin varmistetaan tasaussäiliön suojaus ja optimaalinen toiminta, mukaan lukien vaihtoehdot itsenäiselle virransyötölle ja langattomalle signaalisiirrolle.

 • Asenna vankka, ylikuormitussietoinen, korkean puhtausasteen keraaminen anturi luotettavaan valvontaan

 • Hyödy kosketuksettomasta pintatutkasta, jossa on pieni säteilykeila luotettavaan pinnanilmaisuun

 • Raja-arvoja voidaan asettaa ja valvoa turvallisuuden ja toimintavarmuuden takaamiseksi

Säätöventtiilin asennon valvonta

Perinteisesti venttiilien asentojen valvontaan on käytetty paine-erojärjestelmiä, joissa on impulssiputkia tai kapillaareja. Impulssiputket tukkeutuvat usein epäpuhtauksien takia, mutta myös paineiskut/-piikit, joita voi esiintyä vesivoimalaitoksen käynnistyksen tai alasajon yhteydessä, vaikuttavat oleellisesti tähän turbiinin turvallisen toiminnan kannalta oleelliseen mittaukseen (Francis, Kaplan, Pelton, jne.). Lisäksi tasaussäiliö auttaa alentamaan putken painetta.

Säätöventtiilin asennon valvonta
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin ratkaisu on Deltabar FMD71, elektroninen paine-eromittausjärjestelmä, johon impulssiputkien epäpuhtaudet eivät vaikuta, ja johon myöskään paineiskut/-piikit tai jopa lämpötilamuutokset eivät vaikuta siinä määrin kuin öljytäytteisiä kapillaareja sisältäviin paine-erolähettimiin.

 • Mittaa tehokkaasti – perinteisten paine-eromittausten ongelmat - märät impulssiputket ja painevälittimet - ovat poissa

 • Mittaa tarkasti – siihen eivät vaikuta paineiskut/-piikit tai lämpötilamuutokset

 • Ei kompromisseja asennusasennon suhteen – vain sähköjohto anturin ja lähettimen välillä

 • Häiriötön mittaus EMC-kentissä

Vesivoimalaitosprosessi

Vesivoimalaitoksen prosessikartta ©Endress+Hauser

Edut

Pitkälle koulutetut huolto- ja myyntiyhteistyökumppanimme arvioivat yhdessä kanssasi potentiaalin, joka voidaan saavuttaa huippulaatuisen mittauksen ja automaation avulla turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä seisokkien minimoimiseksi. Projektinhallinta- ja suunnitteluhenkilöstömme seuraa laitoksenne kehitystä alusta alkaen – kokemuksella ja taidolla, jotka menevät pelkkää instrumentointia pidemmälle.

 • > 10

  vuoden kokemus vesivoimahankkeista, mukaan lukien projektisuunnittelu yli 14500 MW:n asennetulle kapasiteetille

 • 'Kaikki yhdestä paikasta'

  -toimittaja. Toimitamme täydellisimmän kenttälaitevalikoiman yhdessä paikallisen palvelun ja projektinhallinnan kanssa

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat