Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Veden kemia voimalaitoksissa – kriittinen kunnon mittari

Vesi on höyryvoimalan elinehto ja sen laatu riippuu siitä, miten tarkkaa valvonta on

Mistä tahansa vesi laitokselle tuleekin, vesi pitää käsitellä, jotta se on oikean laatuista jokaiseen käyttöön. Voimalaitoksen oikean veden kemian ja virtauksen tarkastaminen edellyttää parhaiden työkalujen käyttämistä. Tämä on pystyttävä myös todentamaan niin, että säännösten mukaiset oikeat lukemat ja tiedot ovat jäljitettävissä samoin kuin sisäänrakennettujen osien valmistajatakuut. Tarkat ja luotettavat tiedot merkitsevät ennen kaikkea sitä, että vettä pystytään kierrättämään turvallisesti laitoksen toiminnan tehostamiseksi.

Miten voimme auttaa

Digitaaliset lukemat, tietojen tallennus, raportointi – digitaaliset työkalut tekevät standardienmukaisuuden ja kenttälaitteiden takuiden todistamisesta helppoa. Anturit ja mittaustyökalut kattavat kaiken, mitä laitos tarvitsee, ja tuottavat tietoa, joka tekee elämästä paljon helpompaa niin sinulle kuin laitoksen laboratoriokumppaneille. Anturit ja mittaustyökalut tarkastavat ja puhdistavat itse itsensä automaattisesti, tarvitsevat minimaalisesti kunnossapitoa ja hälyttävät, mikäli ne pitää vaihtaa. Pienimmästä anturista aina SWAS-paneeliin saakka me tarjoamme sinulle täydellisen digitaalisen vedenvalvontaratkaisun.

 • Luotettavat virtausmittauksen ja veden analyysin kenttälaitteet veden kemian optimointiin

 • Laitoksen käyttöaste paranee ennakoivien huoltojen ansiosta

 • Kosketukseton digitaalinen tiedonsiirto estää kosteuden, korroosion ja suolasiltojen aiheuttamat mittausvirheet

Sovellukset

Demineralisoidun veden luotettava virtausmittaus

Vesi-/höyrykierron puhdas, deionisoitu ja demineralisoitu vesi on mitattava tarkasti ja luotettavasti. Tähän tarkoitukseen käytetään useimmiten dp-virtausmittareita, joissa on primaarielementtejä kuten kuristuslaippoja. Tällaisiin paineeseen perustuviin mittausjärjestelmiin tulee kuitenkin ajan myötä poikkeamia ja ne pitää kalibroida. Tarjolla on tilavuuteen perustuvia vaihtoehtoja, jotka saattavat tarjota paremman suorituskyvyn, enemmän ulostuloja ja vähemmän sisäänmenoja: näissä käytetään vortex-, ultraääni- ja lämpömassateknologiaa.

A Prowirl F200 -virtausmittari
Meidän kenttäosaamisemme

Proline Prowirl on vortex-tilavuusvirtausmittari, joka mittaa tilavuuden suoraan lineaarisesti millaisesta virtauksesta tahansa, aina 0,65 %:n tarkkuuteen saakka. Proline Prosonic hyödyntää ultraääniteknologiaa siten, että anturit on sijoitettu putken ulkopuolelle, jolloin ne eivät häiritse virtausta. Tällöin päästään poikkeukselliseen tarkkuuteen jopa 0,3 % ja asennustilaa tarvitaan minimaalisesti. Sisäänmeno on lyhyt, ja ulostulot ovat pitkiä. Proline t-mass T on puolestaan kustannustehokas vaihtoehto. Se tarjoaa mittausalueen hyvän viritettävyyssuhteen, alhaisen paineenlaskun sekä jopa 5 %:n tarkkuuden.

 • Kaikissa virtausmittareissa on Heartbeat-teknologia diagnostiikkaa, varmennusta ja valvontaa varten

 • Saumaton integrointi markkinoiden yleisimpien protokollien kanssa

 • Elinikäinen kalibrointi

Luotettava piihappoanalyysi – kondensaatti kiillottaa laitoksen ulostulon

Voimalaitoksen turbiineille syötettävän höyryn tulee olla mahdollisimman piihapotonta. Piihappo liukenee veteen erityisen herkästi, ja kun se kerran pääsee turbiinin sisään, se muodostaa pinnoille sakkaa estäen lämmön kulkeutumisen ja vähentäen kokonaishyötysuhdetta. Veden tuottamiseksi mahdollisimman pienellä piihappomäärällä, jolloin myös suunnittelemattomat käyttökatkokset estetään, piihappo on pystyttävä havaitsemaan ja mittaamaan tarkkaan.

Endress+Hauserin Liquiline piihappoanalyysaattori
Meidän kenttäosaamisemme

Liquiline System CA80SI -piihappoanalysaattori on kolorimetrinen järjestelmä kattiloiden syöttöveden, höyryn, kondensaatin ja ionivaihtimien valvontaan. Voit ottaa näytteitä kaikista tärkeistä prosessipisteistä jopa kuuden mittauskanavan kautta. Jopa 4 Memosens-digitaalianturia voidaan liittää siten, että analysaattori päivittyy täydelliseksi mittausasemaksi. Se voidaan integroida kaikkiin yleisiin prosessinohjausjärjestelmiin.

 • Edistynyt diagnostiikka ja etäkäyttö sallivat virheiden nopean korjaamisen

 • Vähäinen kemikaalien kulutus

 • Kunnossapitoon ja seisokkeihin kuluva aika minimaalinen

Optimoitu johtokykyanalyysi suolanpoistolaitoksilla

Energiantuotannossa käytetään vaihtelevan laatuista paikallista vettä. Veden johtokyky on tärkeä mittari sen suolapitoisuudelle ja laadulle. Kun johtokyky tunnetaan alusta alkaen, voit päättää, miten ja missä käytät vettä, ja miten suuri osa siitä pitää ohjata suolanpoistoon. Oli käytössä sitten lämpöhaihdutusprosessi tai käänteisen osmoosin (RO) kalvoprosessi ja oli vesilähteenä merivesi tai muutoin suolapitoinen vesi, tarkka johtokyvyn mittaus on avain energiankulutuksen ja käyttökustannusten pienentämiseen.

Endress+Hauserin työntekijä johtokykyanalysaattori taustalla
Meidän kenttäosaamisemme

Condumax CLS15D, Indumax CLS50D ja Memosens CLS82D ovat johtokyvyn mittaukseen tarkoitettuja digitaaliantureita, joiden suorituskyky on luotettava ja tarkka, jopa räjähdysvaarallisissa tiloissa. Vain vähän kunnossapitoa tarvitsevat ja pitkän käyttöiän anturit kestävät hyvin korroosiota ja kosteutta. Niissä käytetään Memosens-digitaalianturiteknologiaa, mikä tarkoittaa, että anturit tallentavat mittaustietojen ohella tietoa myös omasta tilastaan. Tämän ansiosta huollot voidaan suunnitella ennakoivasti. Memosens tekee myös laboratoriokalibroinnin mahdolliseksi.

 • Erinomainen toistettavuus kartoittaa prosessit tarkasti

 • Mittausalue voidaan asettaa tarkasti laitoksen tarpeiden mukaan

 • Säästä kustannuksissa aikatauluttamalla kunnossapito Heartbeat-teknologian avulla

Luotettava pH-mittaus jäähdytystorneissa

Jäähdytystornien suojaamiseksi jäähdytysveden pH-arvo on pidettävä hallinnassa, muutoin riskinä on ruosteen ja korroosion muodostuminen. Ongelman ratkaisu on pH-arvon pitäminen laitoksen minimiarvossa joko happopitoisella tai emäksisellä valvontajärjestelmällä. Jäähdytystornin vesi on joka tapauksessa sumumaista ja se tunkeutuu jokaiseen liitoskohtaan perinteisen johdotuksen ratkaisuissa, jopa kriittisiin anturiliitäntöihin, ja aiheuttaa asteittaisia muutoksia mittausarvoissa.

Jäähdytystorni
Meidän kenttäosaamisemme

Memosens-anturin myötä tämä kaikki on historiaa, sillä siinä ei ole metallisia osia ja se on täysin vesitiivis. Se on sataprosenttisen luotettava ja siinä digitaalinen tiedonsiirto toteutetaan induktiivisen, korroosittoman bajonettiliitännän välityksellä. Anturi on helppo asentaa, aina jäähdytystornin sumpun upotusyhteestä lasikuituvahvisteisten muoviputkien läpivirtausarmatuureihin.

 • Vältä kosteuden, korroosion ja suolasiltojen vaikutukset kosketuksettoman digitaalisen tiedonsiirron ansiosta

 • Sataprosenttisen luotettava: digitaalinen tiedonsiirto toteutetaan induktiivisen, korroosittoman bajonettiliitännän välityksellä, taattu EMC-turvallisuus

 • Suunnittele kunnossapito esikalibroiduilla Plug & Play -antureilla, joiden vaihtamiseen ei tarvita erityistä asiantuntijahenkilöstöä

Vedensaannin tarkka, huoltovapaa mittaus

Kun voimalaitoksen jäähdytysjärjestelmään tai höyrykierron syöttövedeksi tarvitaan lisää vettä, sinä tarvitset luotettavan virtausmittarin, joka pystyy käsittelemään kaikenlaisia vesilähteitä – joista, kaivoista, merestä tai muualta voimalaitokselta peräisin olevaa vettä. Virtausmittarin täytyy olla itsepuhdistuva, jolloin se mittaa jatkuvasti tarkasti ja pystyy käsittelemään eri määriä epäpuhtauksia sisältäviä suuriakin vesimääriä.

Virtausmittareiden pumppuasema vedenkäsittelyyn
Meidän kenttäosaamisemme

Kompakti Proline Promag sähkömagneettinen virtausmittari on suunniteltu varta vasten raakavesikäyttöön ja se on saatavana kokoina 0,08 in - 90 in. (2 mm - 2400 mm). Se on helppo pystyttää ja käyttää ja siinä on pulssi-, analogiset ja relelähdöt. Se on niin sanottu asenna ja unohda -laite, joka toimii luotettavasti kaikissa tärkeimmissä virtausputkissa.

 • Käyttöönottomahdollisuus etäyhteydellä yhdistettynä helppoon varmennukseen Heartbeat-teknologian avulla – laitetta ei tarvitse ottaa pois prosessista

 • Itsepuhdistuva elektrodienpuhdistuspiiri pitää elektrodit puhtaina sakasta

 • Mittaus ilman sisäänmenoja ja ulostuloja tai paineenlaskuja prosessissa

 • Saatavana ultraääni-kiinnike-versioita: asennus prosessia keskeyttämättä

Prosessiveden uudelleenkäyttö kulutuksen ja kustannusten vähentämiseksi

Vettä saattaa olla niukalti saatavilla tai se pitää kuljettaa paikan päälle muualle. Lisäksi jäteveden hävittäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia ja hankaluuksia. Paras tapa parantaa laitoksen kustannus- ja ympäristötasetta on käsitellä jätevesi ja käyttää se uudelleen jäähdytykseen, prosessiin ja kattiloiden syöttövetenä. On tärkeää varmistaa, että vain laadukkaasti käsitelty vesi palaa energiantuotantoprosesseihin. Tällöin on oltava vahvaakin vahvempi luottamus valvonta- ja mittalaitteiden tarkkuuteen.

'Vedenkäsittelylaitos
Meidän kenttäosaamisemme

Voit luottaa täysin Liquiline-malliston lähettimiin, analysaattoreihin ja näytteenottimiin, koska nämä laitteet tarjoavat mahdollisuuden täysin automaattiseen toimintaan ja kykenevät valvomaan itse itseään (Heartbeat-teknologian avulla) ja niiden kunnossapito on helppoa. Digitaalisella Memosens-teknologialla varustettu tuotevalikoima soveltuu kaikkien vedenkäsittelyvaiheiden valvontaan ja analysointiin, joten laitoksen ympäristövaikutukset samoin kuin hiilijalanjälki pienenevät, mikä puolestaan edistää laitoksen vihreää kasvua vähähiilidioksidiseen suuntaan.

 • Memosens-/Liquiline-alusta tallentaa kaikki laatuparametrit Memobase-tietokantaan, joka tarjoaa digitaalisen jäljitettävyyden ympäristövaatimusten noudattamisen varmistamiseksi

 • Kaikki anturit käyttävät samaa Memosens-/Liquiline-alustaa, mikä alentaa investointikustannuksia

 • Memosens-/Liquiline-alusta käyttää samaa käyttöliittymää (HMI) ja identtisiä varaosia, joten se on helppokäyttöinen

Vesikierto voimalaitoksilla

Vedensaannin ja teollisen prosessiveden käsittelyn prosessikartta energiantuotannossa ©Endress+Hauser

Eri lähteistä peräisin oleva vesi on käsiteltävä eri tavoin oikean laadun saavuttamiseksi.

Prosessikartta teollisesta jätevedenkäsittelystä energiantuotannossa ©Endress+Hauser

Teollinen jätevedenkäsittely edellyttää erilaisia vaiheita veden kontaminaatiotasosta riippuen.

Edut

Meillä on mittava kokemus muun muassa energiantuotanto- ja vesiteollisuudesta, ja olemme tämän alan vedenkäsittelyn asiantuntijoita. Prosessiveden käsittelystä jäteveteen saakka Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman mittalaitteita ja räätälöityjä valvontaratkaisuja veden kemian valvontaan voimalaitoksella. Huippuluokan anturiteknologioiden kuten Memosensin avulla voit tarkkailla prosesseja aiempaa luotettavammin samalla kun kustannuksia ja aikaa säästyy.

 • > 65

  vuoden kokemus teollisten prosessien suunnittelusta

 • > 8 000

  patenttia ja patenttihakemusta

 • 40 %

  pidempi käyttöikä digitaalisilla Memosens-antureilla

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat