Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Mittalaitteiston kytketä laitteistoon

Mittausteknologiat, lisävarusteet ja mekaanisesti esikootut komponentit sopivat yhteen

Jatkuvat kustannus- ja tuotannon optimointitoimet pakottavat monet laitoksen omistajat vähentämään henkilökuntaa. Huoltokustannusten laskeminen voi olla riskialtista, jos ei käytetä uusimpia huipputeknologioita. Vaikka juuremme ovat mittalaitteiden valmistuksessa, velvollisuutemme ulottuvat luonnollisesti myös oikeaan asennukseen ja mittaustehokkuuteen. Toimimme yhdessä koneinsinöörien kanssa voidaksemme tarjota sinun tarpeisiisi parhaiten sopivat ratkaisut.

Miten voimme auttaa

Keskitymme tarjoamaan tuotteita, ratkaisuja ja palveluita monipuolisesta voimalaitostuotesalkustamme - aina suurimmista, erittäin tehokkaista ylikriittisistä voimalaitoksista ja yhdistetyn polttoaineen kaasuturbiinilaitoksista (CCGT) uusimpiin uudistuvan vesivoiman, maalämmön, aurinkolämmön, jätteistä tuotettavan energian ja biomassan ratkaisuihin. Pyrimme tuotteidemme ja palveluidemme esimerkilliseen laatuun ja etsimme kumppanuuksia toimittajien kanssa, jotka soveltavat samoja laadunvarmistuksen periaatteita. Toimitamme laajan valikoiman mittausratkaisuja:

 • Yksi toimitus yhdeltä, integroidulta toimittajalta

 • Kaikki komponentit ovat päteviksi todettuja, testattuja ja valmiiksi koottuja

 • Aikaa ei mene hukkaan väärin yhdistettyjen osien vuoksi eivätkä toimitukset viivästy

 • Mahdollisimman vähän vaivaa asennuksesta

 • Paikan päällä tehtävä konsultaatio, projektinsuunnittelu, toimitus, kokoaminen, käyttöönotto, dokumentointi

Sovellukset

Katkeamaton vesihöyrypiiri

Kattilan putkien jatkuva kosketus veteen ja höyryyn, lämmön talteenottavat höyrykattilat, lauhduttimet ja turbiinin siivet voivat kerryttää laitteistoon sakkaa/kattilakiveä ja aiheuttaa syöpymistä, mikä vaikuttaa koko vesihöyryjärjestelmän käytettävyyteen.

Katkeamaton vesihöyrypiiri
Meidän kenttäosaamisemme

Tarjoamme standardoituja ja modulaarisia höyryn-/vedenlaadun valvontaratkaisuja (SWAS), jotka mahdollistavat kriittisten parametrien kuten ominais- ja kationijohtavuuden, pH:n, silikaatin ja liuenneen hapen (DO) sekä natriumin mittauksen.

 • Paneeleissa käytetään uutta ja kustannustehokasta anturi-/lähetinteknologiaa (Memosens/Liquiline)

 • Suunnittelupalvelut sekä näytteenotto- ja analysointijärjestelmäpalvelut vesihöyrypiirille

 • Maailmanlaajuiset palvelut avaimet käteen -hankkeiden urakoitsijoille ja voimalaitosten ylläpitäjille

Vältä kaikki höyryn mittausta koskevat oikeuskiistat

Mikäli uusi voimalaitos ei tuota sopimuksessa määritettyä lämpötilahyötysuhdetta, kattilatoimittaja ja turbiinivalmistaja saattavat ajautua erimielisyyksiin höyrynsyötön määrästä. Tällöin sovitun standardin (ISO 5167) ja dp-virtauksen primaarielementtien, esimerkkeinä kuristuslaippa, venturiputki ja yhde, käyttö varmistaa, että kolmannen osapuolen asiantuntijat voivat helposti vahvistaa höyryn määrän tai massan mittaus-, asetus- ja suunnittelulaskelmat.

Vältä kaikki höyryn mittausta koskevat oikeuskiistat
Meidän kenttäosaamisemme

Paine-eroa (DP = Differential Pressure) mittaava virtauksen asiantuntijatiimi vastaa kaikkiin pyyntöihisi.

 • Me tarjoamme suunnittelulaskelmat höyryn tilavuudelle/massalle

 • Me autamme valitsemaan parhaat primaarielementit, etenkin jos painehäviö on jatkuvaa

 • Me tuemme ja neuvomme oikeassa asennuksessa, lisätarvikkeissa, inkluusiossa ja käyttöönotossa

Automaattiset pH-mittaukset savukaasun rikinpoistossa (FGD)

pH-arvon valvonta on erittäin tärkeää savukaasujen puhdistusjärjestelmän kunnollisen toiminnan kannalta. Sitä käytetään säädeltäessä sorbenttien, kuten kalkin (Ca[OH]2) ja kalkkikiven (CaCO3), syöttönopeutta. Kaasunpesulaitteen tehokkuus riippuu erittäin paljon pH:sta. Sen on oltava riittävän korkea, että rikkioksidi (SO2) sitoutuu luotettavasti. Se ei kuitenkaan saa olla liian korkea, sillä tällöin kalkki menee hukkaan, ja kalsiumsulfaattihydraatti likaantuu.

Automaattiset pH-mittaukset savukaasun rikinpoistossa (FGD)
Meidän kenttäosaamisemme

Näissä olosuhteissa pH-anturit kannattaa puhdistaa ja kalibroida automaattisesti.

Sinun ei enää tarvitse kyseenalaistaa höyryn mittaustasoa

Höyryn massan ja energian mittaus edellyttää oikeata kompensaatiota ja riittäviä sisäänmenoja optimaalisten tulosten saamiseksi. Vaikka höyry ei sisälly kansainvälisiin hallinnansiirtostandardeihin, kuten OIML:ään, tarve tarkoille ja luotettaville mittauksille on olemassa.

Sinun ei enää tarvitse kyseenalaistaa höyrynmittausta
Meidän kenttäosaamisemme

Höyryn mittauksen kokonaisvaltainen virtausmittausratkaisumme (paineilma, maakaasu jne.) on tehdaskonfiguroitu energian ja massavirtauksen mittaukseen. Se mittaa tarkasti höyryn koko mittausalueella ja mahdollistaa laskutuksen kannalta sopivien mittauspisteiden käytön ja laskutusmittauksen.

 • Hyödy täysin valmiiksi kootusta, testatusta ja asiakaskohtaisesti määritetystä yksiköstä

 • Vältät tyypilliset suunnitteluun, käyttöönottoon ja toimintaan liittyvät virheet

 • Mittaa energiaa läpinäkyvästi ja paranna laitoksesi tehokkuutta

Säästä suunnittelu-, hankinta-, asennus- ja huoltokustannuksissa

Aikaisemmin lauhduttimien/lauhdeastioiden, korkea- ja matalapaineisten syöttövesilämmittimien, leimahduspiste- ja paisuntasäiliöiden pinnanmittaukseen käytettiin uimurijärjestelmiä. Tuotto vaihtelee usein tarkkuuden, tiheysvaihteluiden ja laitteistoerojen vuoksi.

Säästä suunnittelu-, hankinta-, asennus- ja huoltokustannuksissa
Meidän kenttäosaamisemme

Meillä on tarjolla bypass-kammioon asennetut ohjatut aaltotutkalaitteet (GWR), joka ovat optimaalinen ratkaisu tällaisiin mittaustehtäviin ja tarjoavat monia kustannushyötyjä.

 • Helppo ja nopea käyttöönotto paikan päällä

 • Esimääritetty ja testattu tasausputkikammioratkaisumme toimitetaan yhdellä kertaa

 • Taatusti ja sertifioidusti laadukas

Paranna jätteistä energiaa tuottavan laitoksesi suorituskykyä

Jätteistä energiaa tuottavan laitoksen kattilan katon lämpötila, höyrytulistinalue ja polttoalueet edellyttävät tarkkaa mittausta ja hallintaa. Erityisiä ja innovatiivisia suojatasku- ja suojaputkimateriaaleja tarvitaan myös estämään aggressiiviset palamishöyryt ja korkean lämpötilan aiheuttama hapettuminen ympäristössä.

Paranna jätteistä energiaa tuottavan laitoksesi suorituskykyä
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin suojataskut ja suojaputket toimitetaan juuri oikeilla materiaaleilla tällaisiin käyttökohteisiin.

 • Ääriolosuhteissa toimivien mittauspisteiden käyttöikä pitenee ja käytettävyys paranee

 • Huollon tarve vähenee eli käyttökustannukset laskevat

 • Lämpötilan mittaukset voidaan muuttaa suunniteltujen käyttökatkosten ajaksi

Miten se toimii? Mikä tahansa yhdistelmä on mahdollinen

Endress+Hauserin mittalaitteiden liitäntämahdollisuudet ©Endress+Hauser

Edut

Jokainen luomamme innovaatio auttaa asiakkaita saamaan tuotteensa nopeammin markkinoille ja optimoimaan toimintojaan. Autamme jatkuvasti asiakkaitamme varmistamaan, että he ovat valmiita kohtamaan alan haasteet. Asiakkaidemme menestys takaa meidänkin menestyksemme.

 • > 1 vuosi

  on lämpötila-antureidemme käyttöikä. Jo pelkkien oikeiden suojataskumateriaalien käyttö lämpötila-antureissa pidentää laitoksen toiminta-aikaa ja tehokkuutta.

 • Yli 60

  vuoden kokemus mittalaitteista

 • 9 kuukauden

  poistoaika koko pH:n mittauksen puhdistuspisteelle, jos se tehdään automaattisilla elektrodeilla

Selaa portfoliotamme!

Muut teollisuusalat