Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Paranna maakaasun nesteytysprosessiesi luotettavuutta

Minimoi kaasun prosessoinnin ja nesteytysprosessilinjojen odottamattomat käyttökatkokset ja seisokkiajat

Nesteytetty maakaasu (LNG) on maakaasua, joka on jäähdytetty lämpötilaan −162 °C (−260 °F). Maakaasun muuntaminen nestemäiseen olomuotoon nesteytyslaitoksella käsittää tyypillisesti neljä pääprosessia: esikäsittely, seoshöyryn poisto ja dehydratointi, fraktiointi raskaiden hiilivetyjen poistamiseksi sekä nesteytys. Jokainen näistä nesteytetyn maakaasun prosessointioperaatioista vaatii tarkkaa ja luotettavaa prosessinohjausta. Sen avulla varmistetaan jatkuva ja keskeytymätön toiminta, joka on välttämätöntä nesteytetyn maakaasun oikea-aikaisen kuormauksen ja kuljetuksen varmistamiseksi.

Miten voimme auttaa

Olemme tukenasi valitessasi oikeita kenttälaitteita kriittisiin mittauksiin ja luotettavaan prosessinohjaukseen nesteytetyn maakaasun prosessointia varten, aina kaasun esikäsittelystä nesteytykseen saakka. Tämä kattaa äärimmäisen tarkan virtausmittauksen nesteissä, joihin on sekoittunut kaasuja, ja alhaisen virtauksen sovelluksissa, sekä monitoroinnin, jolla varmistetaan epäpuhtauksien poisto nesteytetyksi maakaasuksi prosessoidusta kaasusta; luotettavat lämpötila-anturit ja älykkäät kenttälaitteet varmistavat järjestelmän erinomaisen käytettävyyden.

 • Coriolis-teknologia tarjoaa monimuuttujaisen mittauksen ja optimoidun suorituskyvyn nesteille, joihin on sekoittunut kaasuja – MFT (Multi-Frequency Technology; monitaajuusteknologia)

 • Monimuuttujainen Vortex-virtausmittari, jolla on erinomainen mittaustarkkuus alhaisilla virtausnopeuksilla

 • Varmista, että kaasu vastaa nesteytetyn maakaasun kryogeeniselle nesteytykselle asetettuja vaatimuksia: TDLAS-analysaattorit (säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi) tarjoavat nopean ja tarkan on-line-mittauksen vetysulfidille (H2S) ja hiilidioksidille (CO2) amiinikäsittely-yksiköissä

 • Laitoksen paras mahdollinen käytettävyys ja turvallisuus luotettavan lämpötila-anturiteknologian avulla

 • Heartbeat -teknologia: diagnostiikka, verifiointi- ja monitorointitoiminnot varmistavat järjestelmän erinomaisen käytettävyyden ja turvallisuuden mahdollisimman vähällä vaivalla

Sovellukset

Tarkka virtausmittaus kaasuja sisältävien nesteiden sovelluksiin

Kryogeeniset virtaussovellukset nesteytetyn maakaasun nesteytyslaitoksella tuovat mittaukseen haasteita kaksifaasisten virtausolosuhteiden takia. Lämpötilamuutokset ja paineen lasku aiheuttavat höyrystymistä ja kaasun sekoittumista nesteeseen. Ne puolestaan aiheuttavat liian pieniä tai liian suuria mittauslukemia tai pysäyttävät mittauksen kokonaan.

Endress+Hauserin Coriolis-massavirtausmittarit ovat täydellinen ratkaisu kaasuja sisältävien nesteiden sovelluksiin
Meidän kenttäosaamisemme

Innovatiiviset Coriolis-massavirtausmittarimme tarjoavat ainutlaatuisen ratkaisun kaasuja sisältävien nesteiden sovelluksiin. Patentoitu monitaajuusteknologia varmistaa luotettavan ja jatkuvan mittauksen, reaaliaikaisen datan ja erinomaisen käytettävyyden.

 • Erittäin tarkka tiheyden, massan ja tilavuusvirtauksen mittaus jopa silloin, kun nesteeseen on sekoittunut kaasuja

 • Nesteytetyn maakaasun laskutusmittaushyväksynnät OIML R117 ja MI-005

 • Ei huollon tarvetta; kompakti rakenne tarjoaa joustavat asennusmahdollisuudet

 • Heartbeat-teknologia mahdollistaa prosessinaikaisen verifioinnin ilman prosessin keskeytystä

Aiempaa parempi alhaisen virtauksen mittaus Vortex-virtausmittareilla

Vortex-virtausmittareista on tullut todellisia työmyyriä nesteytetyn maakaasun laitoksissa sekä neste- että kaasusovelluksissa. Useimmat vortex-virtausmittarit menettävät kuitenkin signaaleja pienillä virtauksilla ja mittaavat epätarkasti, kun Reynoldsin luku on alle 20 000.

Vortex-virtausmittari asennettuna kryogeeniseen sovellukseen
Meidän kenttäosaamisemme

Me autamme voittamaan nämä ja monet muut haasteet. Endress+Hauserin Vortex-virtausmittari on erinomainen valinta: sillä on hyvä alhaisen virtauksen mittauksen suorituskyky, sen vankka rakenne kestää hyvin lämpöshokkeja ja tärinää ja siinä on monimuuttujaisia (paine ja lämpötila) vaihtoehtoja. Kaasuille, nesteille ja höyrylle.

 • Parannettu signaalienkäsittely johtaa optimaaliseen tulokseen: mittaus alkaa jo 16 % pienemmällä Reynoldsin luvulla kuin markkinoiden muilla pyörrevirtausmittareilla. Versiot, joihin on integroitu kaksiportainen nimellisläpimitan pienennys, mittaavat jo 76 % pienemmällä luvulla

 • Lineaarisin vortex-mittari, jonka tasainen tarkkuus yltää jopa niinkin alas kuin 10 000 Reynoldsin lukua

 • PremiumCal varmistaa erinomaisen mittaustarkkuuden +/- 0,65 % (nesteet) / +/- 0,9 % (kaasut) mahdollistaen siten nesteytetyn maakaasun laitoksesi parhaan mahdollisen käytettävyyden silloinkin, kun virtausnopeudet ovat alhaisia

Lämpötilan mittaus kaasun prosessoinnissa

Tarkka lämpötilan mittaus on erittäin tärkeässä asemassa kaasunprosessointilaitoksissa. Määräystenmukaiset rajat ylittävät lämpötilaerot maakaasun ja amiinin / glykolin välillä, joka tulee kontaktoriin kaasunpuhdistus- ja dehydratointiyksiköissä, aiheuttavat kaasun kondensoitumista, vaahtoutumista ja hävikkiä. Luotettavaa lämpötilan monitorointia koko lämmönvaihtimen alueella tarvitaan myös likaantumisen havaitsemiseksi.

Kuva Endress+Hauserin iTHERMModuLine -lämpötilakokoonpanosta
Meidän kenttäosaamisemme

Kestävät lämpötilalähettimemme minimoivat laitoksen käyttökatkokset alansa edistyksellisimmän ja innovatiivisen teknologian avulla.

 • Anturin varmistustoiminto vikatapauksessa ilman, että mittaus keskeytyy

 • Anturin poikkeamien ja korroosion ilmaisu

 • Runsas valikoima maailmanlaajuiset standardit täyttäviä suojataskuja

 • Putkien tai putkiseinämien pintalämpötilan mittaus

 • Innovatiiviset StrongSens-anturit varmistavat iskun- ja tärinänkestävyyden > 60 g

On-line-monitorointi: H2S ja CO2 kaasunpuhdistuksessa

Kaasunpuhdistusprosessit poistavat seoshöyryt (H2S ja CO2) hapankaasusta kryogeenisen nesteytyksen vaatimusten täyttämiseksi. H2S- ja CO2-pitoisuuksien mittaaminen hapankaasusta amiinikäsittely-yksiköiden sisäänmenossa sekä rikkivedyttömästä maakaasusta amiinikäsittely-yksiköiden ulostulossa on tärkeää käsittelyprosessien ohjaamiseksi ja optimoimiseksi. Näin varmistetaan nesteytetyn maakaasun syöttökaasun laatu ja estetään mahdolliset vauriot laitokselle nesteytyksen aikana.

Amiinikäsittelyjärjestelmä
Meidän kenttäosaamisemme

TDLAS-analysaattorit (säädettävä diodilaserabsorptiospektroskooppi) ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi näissä kriittisissä mittauksissa.

 • Poikkeuksellisen nopea reagointi H2S:n ja CO2:n pitoisuuksien muutoksiin on tärkeä ominaisuus amiinikäsittely-yksiköiden valvonnassa

 • Patentoitu differentiaali-spektroskopiatekniikka mittaa H2S:n alhaisilla ppm:n tasoilla

 • Alhaiset kunnossapito- ja toimintamenot, koska kanto- ja palokaasuille ei tarvita lieriöelektrodeja eikä mittauksiin tarvita lyijyasetaattiteippiä

 • Kosketukseton lasermittaus ehkäisee likaantumista ja korroosiota, jolloin nesteytetyn maakaasun laitoksesi voi toimia luotettavasti pitkällä aikavälillä

Laitteen diagnostiikka, tarkastus ja monitorointi

Öljy- ja kaasuteollisuus toimii vaikeissa olosuhteissa. Tarvitset prosessilaitteidesi kunnon paremman läpinäkyvyyden, jotta vältyt kalliilta suunnittelemattomilta kunnostuksilta ja käyttökatkoksilta, vähennät kunnossapitokustannuksia ja parannat järjestelmän käytettävyyttä.

Diagnostiikka, tarkastukset ja valvonta turvallisuuden ja järjestelmän käytettävyyden parantamiseksi
Meidän kenttäosaamisemme

Monessa älykkäässä kenttälaitteessamme on Heartbeat-teknologia, joka parantaa laitoksen käytettävyyttä ja varmistaa erinomaisen prosessiturvallisuuden ainutlaatuisten integroitujen diagnostiikka-, tarkastus- ja monitorointiominaisuuksiensa ansiosta.

 • Jatkuva kenttälaitteiden itsediagnostiikka tuottaa laitteidesi ja prosessiesi jatkuvat kuntotarkastukset. Ja mikäli laitteeseen tulee jokin ongelma, saat välittömästi selkeät ohjeet, mitä pitää tehdä

 • Tarkasta milloin tahansa, mistä tahansa, prosessia keskeyttämättä, että laitteesi toimivat kunnolla

 • Heartbeatin monitorointitoiminta tuottaa yksityiskohtaista laite- ja prosessidataa. Sen avulla onnistuvat trendianalyysit ja siten myös ennakoivat huollot

 • Netilion, IIoT-ekosysteemimme ja älykkäiden sovellusten portfoliomme, rakentaa Heartbeat-datan perusteella aiempaakin tarkemman yleiskuvan ja tuo selkeitä etuja

Edut

Kenttälaitteidemme mittaustarkkuuden ja parannetun prosessinohjauksen ansiosta voit varmistaa maakaasun nesteytysprosessiesi jatkumisen keskeytyksettä. Modernilla teknologialla varustetut kenttälaitteet lyhentävät käynnistysaikaa, auttavat välttämään ennakoimattomat käyttökatkokset ja varmistavat laitoksen mahdollisimman suuren käyttöasteen. Älykkäät kenttälaitteet, joissa on edistyksellinen diagnostiikka, tarkastus- ja monitorointitoiminnot, tarjoavat juuri tarvitsemaasi tietoa oikeiden kunnossapitoratkaisujen tueksi.

 • > 30 miljoonaa

  ympäri maailman asennettua kenttälaitetta

 • > 800 000

  Coriolis-virtausmittaria asennettu onnistuneesti ja laajasti eri teollisuudenaloille

 • > 40 maassa

  sijaitsee Endress+Hauserin myynti- ja huoltoyhtiö. Maailmanlaajuinen, yli 1000 asiantuntijan verkostomme on valmiina palvelemaan kautta maailman, jotta maakaasun nesteytysprosessisi toimivat hyvin ja aina optimaalisella tavalla

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat