Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Ketsupin laadun inline-valvonta ja tiimityö kannattavat

Erien blokkaus ja vapautus on hallinnassa innovatiivisen mittausteknologian ansiosta

Jokaisen ketsuppierän koostumus on mitattava tarkasti ennen vapautusta. Laadunvalvontaa voidaan tehdä tuotannon aikana jatkuvasti viskositeetin inline-mittauksen ansiosta, mikä säästää aikaa laboratoriotulosten odottamiselta. Määräysten mukainen tuotanto varmistetaan näin heti alkuunsa, jolloin vältytään tuotehävikeiltä ja vähennetään suunnittelemattomia kustannuksia.

Ketsuppi on neste, jolla on komponenttiensa takia mutkikkaita ominaisuuksia

Tulokset

 • Valmistaja otti ketsupin tuotantolinjastolla käyttöön Promass I -virtausmittarin ja voi nyt valvoa tuotannon laatua reaaliaikaisesti. Investointi tällaiseen laadunvalvontaan maksaa itsensä takaisin vuodessa tuoden taloudellista säästöä raaka-aineissa, energiassa, työ- ja takaisinkutsukustannuksissa.

 • Valmistaja pystyy vähentämään poikkeamien lukumäärää jatkuvalla, luotettavalla ja reaaliaikaisella laadunvalvonnalla.

 • Käyttäjällä on nyt kaikki tarvittavat tiedot voidakseen reagoida nopeasti laatuvaihteluihin tarvitsematta odottaa laboratoriotuloksia.

 • Yritys suunnittelee ottavansa tämän teknologian ja hankitun osaamisen käyttöön myös kastikelinjastoillaan.

Haaste

Valmistajan tavoitteena ketsupin valmistuksessa on tasainen laatu, johon päästään noudattamalla hygieniastandardeja ja tiukkaa laadunvalvontaa. Tärkeintä on ketsupin koostumuksen mittaus. Se tehdään laboratoriossa ottamalla kustakin erästä näyte. Tuotteet, jotka eivät täytä määräyksiä, blokataan.

Laboratoriomittausten ohella valmistaja halusi inline-viskometrin, jolla varmistetaan jatkuva ja reaaliaikainen laadunvalvonta. Tällöin poikkeamiin kyetään reagoimaan nopeasti.

Ratkaisumme

Ketsuppi on ei-newtonilainen tiksotrooppinen neste, jonka viskositeetti muuttuu leikkausnopeuden ja ajan funktiona. Tämä tuo mukanaan todellisen haasteen, kun inline-viskositeettilukema ja laboratoriotulokset on korreloitava. Siksi prosessiin vaikuttavat tekijät on otettava huomioon verrattaessa kahta tuotteen laadun mittausmenetelmää.

Kahden yrityksen asiantuntijatiimi teki yhteistyötä testiohjelman parissa käyttämällä Coriolis-virtausmittaria Proline Promass I viskositeetin inline-mittaukseen ja tiedonhallintalaitetta Memograph RSG45.

Proline Promass I -viskositeettimittari

Suora yksiputkinen Proline Promass I tarjoaa massavirtauksen, tiheyden ja lämpötilan mittauksen lisäksi viskositeetin inline-mittauksen.

Mittaputken vääntövärähtely saa aikaan nesteen leikkausnopeuden. Putken sisäinen leikkausvoima on leikkausnopeuden ja viskositeetin funktio. Leikkausvoima määrittää tarvittavan käyttöenergian. Mittaamalla putken vaimennus voidaan laskea vaadittu käyttöenergia ja siten viskositeetti.

Heartbeat-teknologia

Heartbeat-teknologia huolehtii jatkuvasta diagnostiikasta ja Promass I:n verifioinnista ilman prosessikatkoja.

Tässä projektissa jatkuva itsediagnostiikka on mahdollistanut ennakoimattomista prosessimuutoksista johtuvan epäluotettavan datan tunnistamisen. Itseverifioinnilla ja ennakoivaan huoltoon liittyvällä trendin tunnistuksella prosessia on voitu optimoida edelleen.

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Laadukkaat tuotteet

 • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen