Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Liitä painemittauksesi tulevaisuuteen

Enemmän IIoT:ia. Lisää tuottavuutta. Lisää prosessiturvallisuutta.

Uudet paine- ja paine-erolähettimet Cerabar ja Deltabar yhdistävät sinut IIoT-maailmaan. Turvallisuus ja tuottavuus eivät ole enää ristiriidassa keskenään. Kemianteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa tarvitaan tulevaisuudessa lisää laitteita järjestelmiin, jotka ovat turvallisuuden kannalta kriittisiä. Tämä lisää myös tarvetta testaukselle. Cerabar ja Deltabar keventävät henkilöstön taakkaa älykkäiden toimintojen avulla ja säästävät siten kustannuksia. Älykäs turvallisuusmenetelmä lisää prosessiturvallisuutta ja tuottavuutta.

Edut

  • Vapauta IIoT-potentiaali: Cerabar ja Deltabar ovat todellinen investointi tulevaisuuteen. Heartbeat-teknologian avulla ne yhdistävät hyväksi havaitut mittaustekniikat IIoT-sovelluksiin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi ennakoivan ylläpidon.

  • Lisää tuottavuutta: Optimoidut huoltoprosessit sekä ennakoiva kunnossapito lisäävät laitoksen käytettävyyttä ja edistävät henkilöstön tehokasta resursointia.

  • Paranna prosessin turvallisuutta: Digitaaliset toiminnot ohjaavat kunnossapitohenkilöstöä turvallisuuteen liittyvien toimintaprosessien läpi ja minimoivat inhimilliset virheet. Prosessin epäsäännöllisyydet havaitaan varhaisessa vaiheessa.

Vapauta IIoT-potentiaali

Heartbeat_Technology Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Heartbeat-teknologia on perusta tulevaisuuteen suuntautuneiden IIoT-strategioiden, kuten ennakoivan kunnossapidon tai prosessin epäsäännöllisyyksien havaitsemiseen. Uudet Cerabar- ja Deltabar-lähettimet havaitsevat silmukan vastuksen poikkeamat tai tukkeutuneet impulssilinjat. Ne tallentavat myös muita mitattuja muuttujia, kuten painehuiput. IIoT-sovellukset käyttävät tätä dataa johtamaan kuormitusprofiileja ympäröiville laitoksen komponenteille, mikä mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon.

Parempi tuottavuus digitaalisesti optimoitujen prosessien avulla

Deltabar pressure gauge field trial remote operation ©Endress+Hauser

Cerabar ja Deltabar voidaan konfiguroida ja verifioida nopeasti ja helposti SmartBlue-sovelluksella Bluetooth®-yhteyden kautta. Heartbeat-teknologian avulla verifiointi suoritetaan jopa 15 sekunnissa - keskeyttämättä prosessia. Painemittarit ilmoittavat mahdollisista poikkeamista statusviesteillä NAMUR NE107:n mukaisesti. Huoltohenkilöstö tietää tarkalleen, mitä toimia on tehtävä, koska virhekoodit näytetään tekstinä. Tämä optimoi prosessit ja lisää tuottavuutta.

Paranna prosessiturvallisuutta älykkäällä lähestymistavalla

Cerabar pressure gauge field trial in vaccum application ©Endress+Hauser

Älykkäät toiminnot minimoivat virheet operoinnissa. Älykkäät toiminnot ohjaavat huoltohenkilöstöä jäsennellysti käyttöönoton, SIL-lukituksen ja SIL-testien avulla. Turvallisuuden kannalta olennaisille parametreille muodostetaan tarkistusmäärä, joka merkitään verifiointiraporttiin. Näin näet yhdellä silmäyksellä, onko parametreja muutettu. Koska uusi sukupolvi on kehitetty IEC61508:n mukaisesti, painemittareita voidaan käyttää SIL2: ssa ja (homogeenisessa redundanssissa) SIL3-sovelluksissa.

Verifioi painelähetin Heartbeat-teknologian avulla kolmessa minuutissa Bluetooth®-yhteydellä

Painelähetin Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Cerabar PMP71B taustavalonäytöllä

Painelähetin Deltabar PMP75B ©Endress+Hauser

Deltabar PMD75B taustavalonäytöllä

Uudet Cerabar ja Deltabar

Turvallisuus ja tuottavuus eivät ole enää ristiriidassa, kun käytössäsi ovat uudet painelähettimet. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.