Optimoi vesi- / höyrypiirisi elinkaarikustannukset

Suuren energiamäärän kuljettamiseen tarvitaan vain vähän höyryä - ja turbiinin vahingoittamiseen vain vähän vettä

Suurimmat edut höyryn käyttämisessä väliaineena lämmönsiirrossa ovat sen myrkyttömyys, syttymättömyys, laitteiston edullisuus ja helppohoitoisuus. Järjestelmässä voi kuitenkin ilmetä turvallisuusongelmia, laitteisiin tulee vikoja varhaisessa vaiheessa, hyörykierron tehokkuus on heikko, kattila sammuu usein, höyryputket ja venttiilit vahingoittuvat vesi-iskujen, tärinän, syöpymisen ja eroosion vuoksi, höyrylämmittimien kapasiteetti alenee ja lauhteenpoistimet ylikuormittuvat.

Tarjontamme

Sitoudumme varmistamaan vesi-/höyrykiertosi turvallisen ja tehokkaan toiminnan ja lievitämme sitä hidastavia alipaine- ja tiheyshaasteita. Tarjoamme täyden valikoiman tekniikoita, ratkaisuja ja palveluita teknisten käyttökohteiden tarpeisiin. Täydelliset tasausputkiratkaisumme sisältävät pinnankorkeuden, paineen, virtauksen, lämpötilan, nesteanalyysin jne. mittalaitteet, jotka on valmistettu korkeimpien laatustandardien mukaan vakaan suorituskyvyn ja yhteensopivuuden varmistamiseksi.

 • Lisää piirin tehokkuutta ja käytettävyyttä parannetulla llieriön, lauhduttimen, esilämmittimien ja syöttövesisäiliön pinnankorkeuden valvonnalla

 • Vähennä kunnossapitotyötä ja optimoi elinkaarikustannukset

 • Lyheympi suunnittelu- ja hankinta-aika

 • Minimoidut lastaus- ja asennuskustannukset

 • Noudattaa täysin kaikkia voimalaitoksen turvallisuusstandardeja (PED)

Lisää vesi-/höyrykierron tehokkuutta

Vesi-/höyrykierron prosessikartta ©Endress+Hauser

Pinnankorkeuden valvontaan keskittyvä vesi-/höyrykierron prosessi

Käyttökohteet

Pinnankorkeuden mittaus päälauhduttimessa (lauhdeastia)

Lauhduttimen lauhdeastia

Höyrylauhduttimen päätarkoitus on lauhduttaa matalapaineturbiinin ulostyöntämä höyry ja muuntaa se vedeksi, jotta sitä voidaan käyttää uudelleen kattilassa syöttövetenä. Tämän höyryn alipaine on avain lisävoiman tuottamiseen, mutta se edellyttää helppoa testausta ja kunnossapitoa sekä aina luotettavaa pinnankorkeuden mittausta. Miten hoitaa alipaineongelmat ja pinnankorkeusmittarin kunnossapito? Kokeile ohjattua Levelflex-tutkaamme. Se on vaihtoehto perinteiselle paine-ero- ja uimurilähettimelle

Endress+Hauser -Lieriön pinnankorkeuden mittaus

Kattilan lieriö ja esilämmittimet

Jos pinnantaso on liian alhainen, vesiputkikattilan ylikuumentuminen voi aiheuttaa onnettomuuksia, jolloin seurauksena ovat kalliit korjaukset, seisokit ja henkilövahingot. Jos taso on liian korkea, kattilaveden siirtyminen höyryn tulistinosaan tai turbiiniin voi johtaa suuriin ylläpitokustannuksiin, turbiinin tai kattilan katkoksiin tai heikentyneeseen tehokkuuteen. Pinnanvalvonta vaatii kehittyneitä tekniikoita, kuten ohjatun aallon tutkaa (GWR), koska pinnanmittauksen on oltava tarkka ja mittaustulos on siirrettävä ohjausjärjestelmään.

Näkymä voimalaitoksesta - kaukolämpö ja -jäähdytys

Kaukolämpö ja -jäähdytys

Olivatpa kyseessä kaukolämpöverkot, teollisuuslaitokset tai suuret rakennuskompleksit — kattiloita, säiliöitä ja putkijärjestelmiä lämmitetään tai jäähdytetään kaikkialla. Tällaiset jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmät ovat usein käytössä kellon ympäri ja kuluttavat valtavan määrän energiaa. Uuden energiapakettimme ansiosta asiakkaat näkevät täysin läpinäkyvästi, paljonko ja missä järjestelmä kuluttaa energiaa.

 • Lämpöenergian laskuri: EngyCal RH33 (BTU-mittari – lämpö tietokone)

 • Lämpötila: TR10 (PT100-anturi)

 • Virtaus: Prosonic Flow E Heat (ultraäänivirtausmittari, jossa integroitu lämpötilanmittaus)

 • Virtaus: Promag 10W (sähkömagneettinen virtausmittari)

Selaa portfoliotamme!

Edut

Yli 60 vuoden kokemuksella vesi- ja höyrypiireistä voimme auttaa asiakkaitamme optimoimaan elinkaarikustannukset ja vähentämään suunnittelu- ja hankinta-aikaa. Tavoitteenamme on tarjota suunnitteluratkaisuja, jotka ovat yksinkertaisempia, turvallisia ja tarkkoja ja hyödyttävät johdonmukaisesti laitosprosessiasi.

 • 25 %

  pienemmät kustannukset käytettäessä korkealaatuista ohjattua tutkaa (GWR) tasausputkisäiliöiden pinnankorkeuden mittauksissa

 • Koko

  ratkaisu samasta paikasta

 • 100 000

  Levelflex-tasausputkiratkaisua asennettu maailmanlaajuisesti