Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Vedenlaadun valvonta kalanviljelylaitoksilla

Kalankasvatuksen digitalisointia Elsassin kalankasvatuslaitoksella "Petite Camargue Alsacienne"

Atlantin lohikannat ovat vähentyneet jyrkästi vedenlaadun huononemisen ja patojen rakentamisen vuoksi. Reinin suojelun kansainvälinen komitea ICPR (International Commission for the Protection of the Rhine) on asettanut tavoitteekseen lajien elvyttämisen. Endress+Hauserin ratkaisua käytetään vedenlaadun valvontaan kalojen optimaalisten kasvatus- ja lisääntymisolosuhteiden saavuttamiseksi.

Kalankasvatusaltaiden digitaalista valvontaa

Kalankasvatusaltailla varmistetaan lohien parhaat mahdolliset lisääntymisolosuhteet

Tulokset

 • Luotettava valvontaratkaisu varmistaa lohikantojen optimaalisen kasvun

 • Digitalisoitu pääsy kaikkiin mittaustietoihin paikan päällä ohjelmistolisäosan avulla

 • Mitatut arvot ja anturin kuntotieto välitetään langattomasti digitaalisia yhdyskäytäviä pitkin, ja tietoja pääsee tarkastelemaan etänä Netilionilla

Kalankasvatuslaitoksen johtaja Olivier Sommen, Petite Camargue Alsacienne -kalankasvatuslaitos

Tarvitsimme mittausantureita valvomaan kierrätetyn veden piiriä sekä järjestelmän mittaustietojen hallintaan sisältäen hälytykset kynnysarvojen ylittyessä tai muiden tilanteiden varalta.

Olivier Sommen, Laitoksen johtaja
Petite Camargue Alsacienne

Taustaa

Vuodesta 1950 lähtien Atlantin lohikanta on vähentynyt merkittävästi vedenlaadun heikennyttyä ja patojen rakentamisen seurauksena. Reinin suojelun kansainvälinen komitea on siitä huolimatta käynnistänyt ohjelman, jolla uhanalaisia lajeja pyritään elvyttämään. Petite Camargue Alsacienne -kalankasvatuslaitoksella kasvatetaan Atlantin lohia Reinin lohikantojen elvyttämiseksi. Tämän kasvatuslaitoksen tavoite on varmistaa kutukypsien naaraskalojen optimaalinen hedelmällisyys ja minimoida kontrolloimattoman lisääntymisen aikaiset hävikit.

Ratkaisumme

Kierrätetyn veden laadunvalvonnan vaatimusten täyttämiseksi asennettiin mittausasema. Analysointi kattaa vedenlaadun kaikki parametrit: happitaso, pH, lämpötila, nitraattipitoisuus samoin kuin kierrätyspiirin fyysiset parametrit kuten veden virtausnopeus putkessa ja vedenpaine sekä veden pinnantaso talteenottosäiliöissä. Tämä mittausdata lähetetään sitten paikalliseen hallintajärjestelmään, josta sitä voidaan tarkastella paikan päällä ja etänä.

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Laadukkaat tuotteet

 • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen