Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Nesteytysprosessilinjojen nesteanalyysi

Koko ratkaisu samasta paikasta

Kaasun nesteytyslaitoksilla on valvottava monia parametreja laitoksen ja työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi. Eri prosessialueet asettavat eri vaatimuksia nesteanalyysille. Tämä vaativa alue edellyttää korkeimman tason asiantuntemusta ja tietotaitoa.

Kaasusäiliöitä ja -putkia. ©Shutterstock

Edut ja tulokset

 • Koko ratkaisu samasta paikasta, mikä helpottaa toimintaa huomattavasti

 • Laitoksen käyttäjät hyötyvät uusinta tekniikkaa olevista antureista ja analyysiteknologiasta, kuten Memosens-teknologia

 • Endress+Hauser on ratkaisukumppani, jolla on kattava tietotaito tällaisiin mutkikkaisiin sovelluksiin

Asiakkaan haaste

Maakaasun nesteytys on yleinen prosessi, jotta kaasua voidaan kuljettaa tehokkaasti pitkiä matkoja. Koska maakaasu on erittäin herkkää ja erittäin syttyvää, ympäröiviä alueita ja ympäristöä on suojattava turvallisuusvarotoimin. Eri raja-arvot on täytettävä kaasun nesteytyslaitoksella eri prosessivaiheissa. Laitoksen monimutkaisuudesta johtuen on asennettava eri mittauspisteitä ja niitä on huollettava.

Ratkaisumme

Yksi osa prosessia on rikin talteenotto. Rikin talteenottoyksikössä (SRU) jätelämpökattiloiden pH-arvoja on valvottava, jotta voidaan toimia välittömästi, jos voidaan tunnistetaan pH-arvoa muuttavia tapahtumia. Tämä tehdään paineesta johtuen näytteenottojärjestelmällä. pH-arvo on myös tärkeä parametri suurissa kattiloissa. Puhdistusprossesissa käytetään karboniittiliuosta. Liuoksen käsittelyä varten johtokykyä valvotaan pesurijärjestelmässä.

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Laadukkaat tuotteet

 • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen