Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kustannukset pienenevät ja läpinäkyvyys lisääntyy

Kalibroinnin hallinta parantaa laitoksen käytettävyyttä

Endress+Hauserin kanssa solmitun tuloksiin perustuvan kalibrointisopimuksen sekä toiminnan yksinkertaistamisen ansiosta tämän suuren bioteknologialaitoksen kalibrointikustannukset ovat laskeneet ja kokonaistyömäärä vähentynyt merkittävästi. Kalibrointiin kuluva aika on myös lyhentynyt, mikä vaikuttaa positiivisesti laitoksen prosessien käytettävyysasteeseen.

Kalibroinnin hallinta, kustannusten pienentäminen, läpinäkyvyyden lisääminen, virtausmittari, laitoksen käytettävyys ©Endress+Hauser

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Kokonaiskalibrointikustannusten merkittävä väheneminen 3 vuoden jälkeen

  • Kalibrointiajan lyheneminen 10 %, mistä seuraa parempi prosessien käytettävyys

  • Laitoksen sisäisten resurssien ajankäytöstä yli 80 % on voitu siirtää ydinliiketoimintojen hoitamiseen

  • Täysi läpinäkyvyys suoritettujen toimenpiteiden hallinnassa

Haaste

Laitos koostuu useista liiketoimintayksiköistä. Erillisten toimintojen ja eri resurssien takia yli 1000 laitteen kalibroinnin sisäinen hallinta ei ollut optimaalista: kustannusten hallinta puuttui, toimittajan läsnäolon valvontaa ei ollut, sisäisten resurssien optimointi oli puutteellista, laitoksella käytettiin useita eri standardeja jne.

Meidän ratkaisumme

Endress+Hauser otti vastuun laitoksen useimpien laitteiden koko kalibrointiprosessista. Solmitun, tuloksiin perustuvan sopimuksen nojalla määritimme ja otimme käyttöön seuraavat:

  • Yleiset standardit ja prosessit koko laitoksessa

  • Keskitetty koordinaatio ja työvirran hallinta

  • Resurssien jakaminen työkuorman vaihteluihin reagoimiseksi

  • Tapaamisten raportointi säännöllisin väliajoin

  • Keskeiset suorituskykyindikaattorit

  • Jatkuvaan parannukseen perustuva lähestymistapa