Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Luotettavaa kalibrointia hiilivedyillä

Wintershall Dea GmbH kalibroi virtausmittarinsa Endress+Hauserilla

Wintershall Dea GmbH etsii ja tuottaa maakaasua ja raakaöljyä maailmanlaajuisesti. Yritys ylläpitää myös raakaöljyvarastoja Saksan öljyhuoltovarmuuden takaamiseksi. Raakaöljyn ja bensiinin varastointiin ja varastojen tyhjentämiseen käytetään hallinnansiirtotarkoituksiin Promass F -tyyppisiä Coriolis-virtausmittareita. Wintershall Dea voi toteuttaa lakisääteisen Promass F 300 -kalibroinnin hiilivedyillä nyt huomattavasti edullisemmin Endress+Hauserin tehdaskalibrointilaitteilla Reinachissa Sveitsissä kuin paikan päällä omalla laitoksellaan.

Kuva Wintershall-asiakkaista hiilivetyvirtauskalibrointilaitteiston edessä Endress+Hauser Flowtecillä ©Endress+Hauser

Promass F:n lopullinen hyväksyntä Endress+Hauserin uudella hiilivetyvirtauskalibrointilaitteistolla. Vasemmalta oikealle: Olaf Flieth (Endress+Hauser), Jonas Bösking, Timo Siedenberg (Wintershall Dea GmbH).

Suuren tarkkuuden mäntärakenteiset kalibrointilaitteet hiilivetyvirtauskalibrointilaitteistossa Endress+Hauser Flowtecillä ©Endress+Hauser

Endress+Hauserin uudessa hiilivetyvirtauskalibrointilaitteistossa mäntärakenteiset kalibrointilaitteet toimivat pääreferenssinä hiilivedyillä tapahtuvalle kablibroinnille.

Tulos

 • Mittavat kustannus- ja aikasäästöt verrattuna paikan päällä tehtäviin varmennuksiin

 • Kalibrointitarkastuslaitoksen hyväksynnän saaminen helpottui merkittävästi

 • Erinomainen suorituskyky – hiilivetyvirtauskalibrointilaitteisto jäljitettävissä kansallisiin standardeihin, akkreditointi ISO/IEC 17025 mukaan

Kuva Wintershall-asiakkaista hiilivetyvirtauskalibrointilaitteiston edessä Endress+Hauser Flowtecillä

Endress+Hauserin uusi hiilivetyvirtauskalibrointilaitteisto Reinachissa (Sveitsi) oli vaikuttava. Sen konsepti ja rakenne ovat teknisesti erittäin vakuuttavat.

Timo Siedenberg, Tehtaanjohtaja Pipeline Service / Petroleum Storage
Wintershall Dea GmbH – Saksa

Asiakkaan vaatimukset

Kansallisten kalibrointisäädösten ja kansainvälisten standardien (OIML R117, API jne.) takia öljyteollisuudessa on yleinen käytäntö, että hallinnansiirtomittauspisteet on kalibroitava tai verifioitava referenssin perusteella paikan päällä – esimerkiksi isäntämittaria tai mittausmäntää hyväksi käyttäen. Tällaiset mittaukset ovat usein mutkikkaita, kalliita tai käytännön syistä mahdottomia toteuttaa. Niinpä Wintershall Dea etsi ratkaisua, jolla vältettäisiin paikan päällä tapahtuvat varmennukset lakimääräysten kuitenkin täyttyessä.

Meidän ratkaisumme

Reinachissa Sveitsissä sijaitsevan hiilivetyvirtauskalibrointilaitteiston avulla Endress+Hauser kykeni tarjoamaan Wintershall Dealle todellisen vaihtoehdon kalliille paikan päällä tapahtuville kalibroinneille. Kalibrointimittaukset tehtiin eri virtausnopeuksilla ja viskositeeteilla. Näin kyettiin määrittämään korjauskertoimet virtausnopeuden (Q) ja Reynoldsin luvun (Re) mukaan ja varmistamaan näin lakimääräysten toteutuminen paikan päällä sallittavan suurimman virheen suhteen.

Jos haluat tietää lisää Coriolis-virtausmittausteknologiastamme öljyteollisuuteen, tutustutähän esitteeseen.

Tekniset tiedot – hiilivetyvirtauskalibrointilaitteisto

 • Virtausalue: 2...1200 m3/h (13...7548 bbl/hour)

 • Viskositeettialue: 15...300 cSt

 • Nimellisläpimitta-alue: DN 50...400 (2...16")

 • Laajennettu mittausepävarmuus: ±0,05 % mittausarvosta

 • Tärkeimmät referenssilaitteet: mäntärakenteiset kalibrointilaitteet

 • Toissijaiset referenssilaitteet (isänstämittarit): "Promass" Coriolis -virtausmittarit

 • Akkreditointi: Swiss Accreditation Service (SAS), ISO/IEC 17025 mukaan

 • Kalibrointi joko OIML R117:n tai API MPMS Ch:n mukaan. 4.8

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Laadukkaat tuotteet

 • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen