Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Toiminnallinen turvallisuus käytännössä

Projektinhallinnasta SIS-järjestelmien rakenteeseen, suunnitteluun ja elinkaareen sekä turvallisuussilmukkalaskentaan

Potentiaalisista turvallisuusvaaroista IEC 61511 -standardin mukaan ©Endress+Hauser

Potentiaalisista turvallisuusvaaroista IEC 61511 -standardin mukaan

Ei ole epäilystäkään siitä, miksi toiminnallinen turvallisuus on tärkeässä roolissa. Tehtaan operoijat investoivat runsaasti ihmisten turvallisuusriskien välttämiseen. Lopulta mikä tahansa ennalta ehkäisevä toimenpide on kustannusvaikutuksiltaan paljon tehokkaampi kuin onnettomuus, josta on seurauksia ihmisille, prosesseille, laitoksille tai ympäristölle. Tämä tekninen asiakirja antaa tietoa edistyneille ammattilaisille helposti ymmärrettävästi, ilman, että standardien kieltä viljellään liiaksi.

Toiminnallinen turvallisuus

Investoinnit toiminnalliseen turvallisuuteen ja samalla mittauksiin, joilla estetään tahattomia ja systemaattisia virheitä, ovat hyvin pieniä, kun luotetaan standardin IEC 61508 mukaan kehitettyihin mittalaitteisiin. Tämä standardi lisää laitoksen operoijien turvallisuutta, lyhentää toiminnallisen luotettavuuden todisteluun kuluvaa aikaa ja siirtää merkittävän osan toimijoilta vaadittavien mittausten ja dokumentoinnin vaivasta valmistajille.

Tämän julkaisun tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Emme kuitenkaan voi ottaa minkäänlaista vastuuta mahdollisista väärinymmärryksistä.