Energianhallinta

Tehokkuuden mittaus vähentää käyttö- ja ylläpitokustannuksia

Lämmittämällä höyryksi muutettu vesi on laitoksen elinehto. Tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi kattilalaitteiden yhtenäisyys ja ohjausjärjestelmän luotettavuus ovat ratkaisevan tärkeitä. Polttoaineen ja kunnossapidon korkeat kustannukset sekä lämpöhäviöt höyryn siirron aikana voivat johtaa kustannusten nousuun. Sitä vastoin energianhallinnan tarkat ja luotettavat mittaus- ja valvontaratkaisut voivat saada aikaan merkittäviä säästöjä koko höyryprosessissa.

Tarjontamme

Jos sinun täytyy varmistaa syöttövesikomponenttien optimaalinen toimivuus, määrittää mittaustulosten tarkkuus tai tunnistaa ja määrittää höyryjärjestelmän hävikit, voit luottaa siihen, että Endress+Hauser palvelee tarpeitasi ja tukee tavoitteitasi toimia entistä tehokkaammin. Syvä ymmärrys energianhallinnasta on alan tuote- ja palvelutarjontamme ydin. Endress+Hauser tukee sinua tarjonnallaan:

 • Runsas valikoima mittaus- ja valvontaratkaisuja turvalliseen ja taloudelliseen höyrynhallintaan

 • Kattava, ympäristönsuojelun ja energianhallinnan standardit täyttävä mittalaitteiden, palvelujen ja ratkaisujen tuotesalkku

 • Kattilayksikön turvallisuuden, taloudellisuuden ja käyttöiän kannalta oleellisen syöttöveden laadun ja syötön maksimoivat ratkaisut

 • Ylläpidon optimointi ja paikallinen tuki päivittäisissä haasteissa ja vaatimuksissa

 • Ensiluokkainen laatu ja luotettavuus: suora yhteys talon sisäisiin asiantuntijoihin ja alan jaettuun tietotaitoon

Opi prosessia tehostavat mittauspaikat

Höyrysovellusparametrit

Höyryprosessin prosessikartta ©Endress+Hauser

Höyrysovellusprosessi

Käyttökohteet

Syöttöveden käsittely

Syöttöveden käsittely

Syöttöveden korkean laadun varmistaminen on merkittävää, sillä se vaikuttaa suoraan tuottavuuteen. Näin ollen optimaalisen tuotannon ja syötön ylläpitäminen vähentää laitteiston ennenaikaista rikkoutumista, hintavia kattilan ulospuhalluksia ja kattilan syöpymistä. Tärkeiden mittaus- ja valvontatietojen esiin tuominen voi myös alentaa käyttökustannuksia. Hyödynnä ratkaisumme maksimoidaksesi syöttöveden laadun, vähentääksesi vedenkäsittelyyn tarvittavien kemikaalien määrää ja pidentääksesi kattilan käyttöikää.

Polttoaineen palaminen ja savukaasut

Polttoaineen palaminen ja savukaasut

On haastavaa mitata tarkasti, miten tehokkaasti polttoaineen lämpösisältö muutetaan käyttökelpoiseksi energiaksi. Virtausta, painetta, sisääntulevaa paloilman lämpötilaa ja savukaasun lämpötilaa on valvottava kattilan taloudellisuuden parantamiseksi ja virheiden havaitsemiseksi ajoissa. Tarpeittesi täyttämiseksi Endress+Hauser tarjoaa sinulle luotettavat, turvalliset ja taloudelliset mittaus- ja valvontaratkaisut, jotka täyttävät ASME-suorituskykytestikoodit (PTC 4-1998) ja sääntelystandardit.

Höyryntuotanto

Höyryntuotanto

Tarvitaan asianmukaiset kattilan säätimet helposti saatavan ja tehokkaan höyrynsyötön varmistamiseksi. Mittaamalla jatkuva virtaus höyryntuotannossa käytössä testattua Vortex-tekniikkaa hyödyntämällä, voidaan saada merkittäviä taloudellisia säästöjä. Virtausmittaustuotteemme ja ratkaisumme on suunniteltu parantamaan yleistä käytettävyyttä ja taloudellisuutta. Innovatiivisella Heartbeat Technologylla voit pidentää merkittävästi kalibrointivälejä seisokkien minimoiseksi.

Höyrynjakelu

Höyrynjakelu

Yksi höyrynjakelun haasteista on sen siirto kattilahuoneesta eri loppukäyttökohteisiin energiahäviö minimoimalla. Energiahäviöt voidaan minimoida ja vesi-iskujen riski välttää eristämällä putkistot asianmukaisesti ja valvomalla lauhteenpoistimia. Tätä tarkoitusta varten Endress+Hauser loi energianmittauksen todistuspalvelun: Tekniset asiantuntijamme suorittavat kalibroinnit paikan päällä ja tarkistavat höyryenergian mittauksen tarkkuuden.

Höyrynkulutus

Höyrynkulutus

Höyry saavuttaa lämmönvaihtimen joko tulistettuna tai kylläisenä tai eriasteisesti 'kosteana'. Ihanteellisesti sen tulisi olla 100 % kuivaa kyllästettyä höyryä. Märkä höyry voi johtaa riittämättömään lämmönsiirtoon ja kasvattaa vesi-iskun vaaraa. Endress+Hauserin suora märän ja kuivan höyryn mittaus käyttää mittausperiaatevalikoimaa, joka noudattaa jatkuvasti teollisuusstandardeja ((IAPWS- IF97/ASME). Tämä synnyttää luottamuksen tarkoista mittaustuloksista.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Jos tarvitset tukea yksittäiselle mittalaiteelle tai tukea erilaisia tuoteyhdistelmiä, ohjelmistoja ja ratkaisuja sisältävien palvelusopimusten hallinnoinnissa, voit luottaa meihin. Pyrimme turvalliseen, taloudelliseen ja käytettävissä olevaan höyryyn ja ymmärrämme päivittäiset haasteesi energianhallinnassa. Ensin työ, sitten palkka: tämä perusperiaate on tähän päivään saakka muovannut yritystämme.

 • 5 - 15 %

  on säästömäärä, jonka energianhallintaratkaisujen arvioidaan tuovan

 • 20 000

  euroa säästyy vuosittain esilämmittimiä käytettäessä. Se vastaa vuosittain 1 miljoonan euron polttoainekustannuksia.

 • 2 %

  on kattilan hyötysuhteen tyypillinen parannus jokaista syöttöveden lämpötilan nousun 10 ° C:ta (50 ° F) kohden esilämmittimiä käyttämällä.