Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Prosessin optimointi tuo tehoja ja säästää ympäristöä

Metsä Board Tako

Metsä Board Takon tehdas tuottaa ensiluokkaista kolmikerroskartonkia. Apumassan syöttöön asennettiin uusi mankkuputki, Endress+Hauserin elektromagneettinen virtausmittari Promag 55.

Samalla kun Takon omat asiantuntijat vielä virittävät uuden mittauksen viimeisiä säätöjä, ajatus on siirtymässä jo kunnossapitoon. Uusien mankkuputkien sisäänrakennettu WLAN ja Heartbeat-verifiointi helpottavat kunnossapitoa.

Metsä Board Tako on tyytyväinen uuden apumassan syöttöön asennetun virtausmittarin toimintaan

Heartbeat Technologyn edut

  • Heartbeat-diagnostiikka: Mittalaitteen itsediagnostiikkatoiminto, joka antaa selkeän opastuksen vikatilanteissa

  • Heartbeat-verifointi: Verifiointi tehdään prosessia keskeyttämättä ja tulos kalibroinnin voimassaolosta saadaan heti dokumentoidussa muodossa.

  • Heartbeat-monitorointi: Jatkuva prosessin monitorointi ja mittaustrendien arviointi

Tavoitteena kiekkosuotimen toiminnan optimointi

”Halusin kokeilla positioon uutta ja löytyi luotettava. Apumassan syöttö on haastava mittauspiste, sillä siihen liittyy niin paljon tekijöitä. Tässä lyötiin monta kärpästä yhdellä iskulla”, kertoo sähköautomaation päivämestari Jukka Pekkanen.

Kiekkosuotimen toimintapisteen optimointi ja kuidun talteenoton tehostaminen ovat prioriteettina sekä ympäristölupaehtojen että resurssitehokkuuden vuoksi. Takon tehdas toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin jätevedenkäsittelyn kanssa. Mahdollisimman suljettu kierto säästää alueen luontoa ja tuo tehokkuutta kuidun käyttöön. Raaka-ainetta ei päästetä kuormaksi luontoon eikä hukkaan prosessista.

Etäpalvelut ja uudet ominaisuudet helpottavat kunnossapitoa

Kenttälaitteiden Heartbeat-verifioinnista saadaan samantien tuloksena ‘hyväksytty tai hylätty’ eli onko kalibrointi edelleen voimassa. ”Helpottaa paljon, kun ei tarvita seisokkia kalibrointia varten”, Pekkanen jatkaa.

Automaatioinsinööri Jouni Luukkonen näkee automaation etäpalveluiden yleistyvän edelleen: ”Laitteet menevät koko ajan teknisemmiksi – ja yksin vuorossa olevan sähköautomaatiokaverin täytyy tietää kaikesta kaikki. Eihän se siihen enää pysty. Mutta etäyhteydellä kaveri saa tarvittavan tiedon. Siihen suuntaan kehitys menee.”