Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

1oo1 SIL3 -tasoinen pintakytkinjärjestelmä prosesseille

Värähtelytekniikalla varustettu pintakytkinjärjestelmä 4-20 mA DC FTL81 Liquiphant tuottaa säästöjä ja pienentää riskejä

Turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoilla on nyt käytettävissään lisää toimintoja, joiden kehityksessä on hyödynnetty todistettavasti yli miljoonasta värähtelytekniikalla toimivan pintakytkinjärjestelmän asennuksesta saatuja kokemuksia. FTL81 käyttää pintamittaukseen perinteisten releisiin perustuvien kytkimien sijaan 4-20 mA DC:hen perustuvaa alijärjestelmää. Kattava diagnostiikka ja pintakytkimen kyky kommunikoida jatkuvasti järjestelmään, joka tukee SIL3 1oo1-turvajärjestelmien toteutuksia.

Kemiantehdas ©Strandperle

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

 • Turvallinen prosessisäiliötoiminta ilman prosessin keskeytystä myös haastavissa olosuhteissa

 • Pienemmät kunnossapitokustannukset/riskit, koska testaus paikan päällä ja aiempaa harvemmin

 • Pienemmät ympäristöriskit minimaalisin prosessiliitännöin

 • Parametrit, jotka on sertifioitu käytettäväksi turvallisuusinstrumentoidun järjestelmän (SIS) suunnittelussa

 • Lähettimen jatkuva itsevalvonta varmistaa oikeat toiminnot joka hetki

Asiakkaan haasteet

 • Prosessit ovat käynnissä 24/7 tai pitkiä ajanjaksoja petrokemianteollisuudessa, jossa läpimenoajat/tuotantokatkokset vaihtelevat suuresti

 • Kenttälaitteen on toimittava vähäisellä kunnossapidolla/tarkastuksilla - jos näitä ylipäätään sallitaan - ja prosessin keskeytymättä

 • Korkeat lämpötilat, paineet ja muut haastavat olosuhteet

 • Minimaalinen prosessiliitäntöjen määrä voi olla tärkeä tekijä ympäristöriskien vähentämiseksi

 • Kohdennettu turvallisuustaso / saatavuus ja samalla alhaiset ylläpitokustannukset / riskit SIS:n käyttöönotossa

 • Rajattu määrä prosessiliitäntöjä asennettavana

Meidän ratkaisumme

©Endress+Hauser

FTL81 Liquiphant Failsafe asennettuna prosessisäiliön mittausyhteeseen, jossa vaadittiin SIL 3:n korkean tason suojausmenetelmää (SIS).Integroitu ANSI/ISA-sertifioitu prosessitiiviste Liquiphant-pintakytkinjärjestelmässä auttaa eliminoimaan kentällä suoritetun ulkoisen tiivistyksen aiheuttamat riskit ja kustannukset.

Projektin laajuus

Tarjoamme avaimet käteen -ratkaisun sisältäen seuraavat:

 • Kaikkien materiaalien ja kenttälaitteiden hankinta

 • Yksityiskohtainen suunnittelu

 • Kaapelointi

 • Asennus

 • Testaus

 • Käyttöönotto

 • Käynnistys ja luovutus

 • Käyttäjäkoulutus

Jatkuvasti turvallinen toiminta

Liquiphant 4-20mADC saa toimintavirtansa I/O-ohjausyksikön kautta, ja se puolestaan valvoo itse jatkuvasti senhetkisiä hälytystiloja samoin kuin Liquiphantilla saatavaa moduloitua digitaalista mittaustietoa koko piirin kunnon valvomiseksi. Koska prosessisäiliön tulee olla vuosikausia keskeytyksettä toiminnassa, jopa 12 vuoden testausvälin Liquiphant soveltuu tähän tehtävään erityisen hyvin.

Ääriolosuhteet

Värähtelytekniikalla varustetun pintakytkinjärjestelmän anturi voi toimia yli 280 °C:n (540 °F) lämpötiloissa ja lähes 100 baarin (1450 psi) paineissa niin, että sen mittauskyky ei muutu turbulenssista, ilmastuksesta, tärinästä ja muista prosessiolosuhteista huolimatta.

Kunnossapitokustannukset ja riskit pienenevät

FTL81 Liquiphant Failsafe tukee osittain paikan päällä tehtävää testausta suurella testauskattavuudella. Osittaisen testauksen suuren testauskattavuuden ansiosta aikaväliä täydellisten testausten välillä voidaan kasvattaa reilusti vähentäen samalla elinkaarikustannuksia. Täydellisten testausten väliä kasvattamalla järjestelmäriskit (esimerkiksi anturin ja johdotuksen irrotuksessa/takaisinasennuksessa tapahtuvat vauriot) sekä henkilöstölle aiheutuvat riskit vähenevät.