Liquiphant FailSafe -teknologia

Pintakytkin varmistaa maksimaalisen turvallisuuden

Liquiphant-laitesarjan pintakytkimet nesteille ovat vakuuttaneet asiakkaat nyt jo kolmen vuosikymmenen ajan. Endress+Hauserin uusi Liquiphant FailSafe asettaa jälleen uudet mittapuut turvallisuuden ja erinomaisen käytettävyyden ansiosta. Pintakytkimiä käytetään pumppujen kuivakäyntisuojaukseen ja ylitäytön estoon, pääosin kemianteollisuudessa, öljy- ja kaasu- sekä energiateollisuudessa.

Edut

  • Endress+Hauser täyttää kaikki modernin prosessiteollisuuden vaatimukset uudella Liquiphant FailSafella ja esittelee nyt laitteen, joka täyttää korkeimmatkin tuote- ja laitosturvallisuuden kriteerit. Vaahto ja pyörteily eivät vaikuta mittaukseen.

  • Luonnollisesti myös värähtelymittausperiaatteen yleiset edut pätevät: esimerkiksi se, että mittauksiin eivät vaikuta väliaineen fysikaaliset ominaisuudet kuten johtokyky, dielektrisyysvakio tai tiheysmuutokset.

  • Vaahto ja pyörteily eivät vaikuta mittaukseen. Eri väliaineille ei myöskään tarvitse tehdä kalibrointeja

  • Erinomaisen turvallisuuden hyväksi: turvallisuuden eheystaso jopa SIL3, IEC 61508/IEC 61511:n mukaan vain yhdellä instrumentilla (sisäinen redundanssi)

  • Turvallinen toiminta jatkuvan SFF-itsevalvonnan (Safe Failure Fraction) ansiosta > 99 %

  • Testausvälit voidaan venyttää jopa 12 vuoteen, riippumatta siitä, onko anturi väliaineen peitossa (pumpun suojaus) tai ei (ylitäytön esto)

  • Merkittävästi yksinkertaistettu testaus WHG-ohjeistuksen (Water Resource Law) tai IEC 61508/IEC 61511:n toiminnallisen turvallisuuden vaatimusten mukaan