Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Pidetään turbiinit pyörimässä

Moderni SWAS-ratkaisu Zwickau Südin voimalaitokselle

Uusi biomassavoimalaitos valvoo höyryn ja veden laatua kehittämällämme höyry- ja vesianalyysijärjestelmällä (SWAS). Tärkeimmät mitattavat parametrit ovat johtavuus ja pH.

SWAS-analytiikkapaneelit vesi- ja höyrykiertoon Zwickau Südin yhdistetyssä lämpö- ja sähkövoimalaitoksessa ©HeizkraftwerkZwickauSüdGmbH

Tulokset

  • Täydellinen SWAS-ratkaisupaketti, joka toimii ongelmitta heti ensimmäisestä päivästä alkaen

  • Minimaalinen huoltotarve ja helppo käyttö Memosens-teknologiaa hyödyntävien tuotteiden ansiosta.

  • Ratkaisun erinomainen luotettavuus ja käytettävyys varmistavat, että laitos voi toimia jopa yhden työntekijän voimin.

Lutz Loos Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH:lta

"Olemme hämmästyneitä siitä, miten luotettava ja helppohoitoinen SWAS-paneeliratkaisu on ja voimme hyvillä mielin suositella sitä muille voimalaitostoimijoille."

Lutz Loos, projektijohtaja
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH

Asiakkaan haaste

Laitoksen elinkaaren maksimoimiseksi HKWZS tarvitsi luotettavaa vesi- ja höyrykierron valvontaa. Sen avulla havaittaisiin epäpuhtaudet, jotka muutoin saattaisivat johtaa laitoksen laitteistojen vaurioitumiseen. Lisäksi turbiinitoimittaja määritteli takuun voimassaolon ehdoksi johtavuusarvon 0,2 μS/cm. Koska CHP-laitos on toiminnassa ympäri vuorokauden vain seitsemän työntekijän voimin, ratkaisun tuli olla äärimmäisen luotettava, helppokäyttöinen ja mahdollisimman vähän huoltoa vaativa.

Meidän ratkaisumme

Näiden haasteiden voittamiseksi laitoksen johto päätyi SWAS-valvontaratkaisuumme, joka toimitetaan avaimet käteen -periaatteella. Ratkaisu oli pystytetty ja toiminnassa vain kolmen päivän sisällä ja se koostui useista osista:

  • Modernit mittalaitteet, jotka on optimoitu voimalaitoksiin.

  • Laboratoriovarustus mittalaitteiden käyttöönottoon ja validointiin.

  • Useita palveluja kuten konsultointi ja koulutus ratkaisun räätälöimiseksi ja saattamiseksi osaksi prosessia.

  • Veden ja höyryn laatutietojen kirjaaminen turbiinin takuun pitämiseksi voimassa.

Mittalaitteistot Zwickau Südin CPH-laitoksessa

  • 9 x Condumax CLS15D -anturia alhaisen johtavuuden saavuttamiseksi

  • 2 x Orbisint CPS11D -pH-anturia, joissa on suolarenkaat

  • 2 x Liquiline CM448 -monikanavalähettimet, joihin on integroitu dataloggerit