Kunnossapitosuunnitelma maksaa itsensä takaisin kuudessa kuukaudessa

Louis Dreyfus biodiesel-laitos vähentää kunnossapitokustannuksia

Kenttälaitteet ja kunnossapitotarpeen analyysi alentavat kunnossapitokustannuksia ja johtavat nopeaan investoinnin tuottoon.

Louis Dreyfus Commodities biodiesel-laitos Claypoolissa Indianassa Yhdysvalloissa Louis Dreyfus Commodities

Tulokset

  • Vuosittaiset kunnossapitokustannukset vähenivät merkittävästi

  • Laitoksen tehokkuus paranee korvaamalla vikoihin reagoivan kunnossapidon ennaltaehkäisevään

  • Ennakoiva/ennalta ehkäisevä kunnossapitosuunnitelma

  • Vakiintunut varaosavarasto kriittisille kenttälaitteille

Haaste

Laitoksen johto halusi käsityksen kunnossapitotoimenpiteistä budjettisyistä:

  • resursseja tai aikaa ei ollut riittävästi tehokkaan kunnossapito-ohjelman laatimiseksi

  • Prosessitehokkuus kärsi kunnossapidosta, jossa reagoitiin vasta kenttälaitteiden vikaantumiseen

Meidän ratkaisumme

Endress+Hauser suoritti asennetun laitekannan analyysin, jossa tutkittiin laitos, analysoitiin tilanne ja annettiin suosituksia.

Endress+Hauser kehitti tämän perusteella kunnossapitosuunnitelman, pystytti verkkopohjaisen laitetietojen hallintajärjestelmän, koulutti asiakkaan henkilökunnan ja antoi käyttöön kaikki tarvittavat resurssit suunnitelman toteuttamiseen.

Projektin tärkeimmät vaiheet

  • Tietojen keräys laitoksella

  • Tietojen kokoaminen ja kriittisten kenttälaitteiden määritys

  • Kunnossapitosuunnitelman laatiminen

  • Koulutuksen järjestäminen

Jatkuva kehitys ja taloudelliset edut

Vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat vähentyneet merkittävästi ohjelman käyttöönoton jälkeen. Laitoksen johto halusi käsityksen kunnossapitotarpeista budjettisyistä, mutta laitoksella ei ollut resursseja eikä aikaa tehokkaan kunnossapitosuunnitelman laatimiseen. Endress+Hauserilla oli tähän tarkoitukseen asiantuntijoita. Laitoksen kunnossapidolla ei ollut kokonaisvaltaista näkemystä kaikista kenttälaitetiedoista, mutta analyysi osoitti 507 tärkeitä tietoja sisältävää kenttälaitetta.

Tehokkaat prosessit, minimoidut seisokit

Aiemmin laitoksen käyttöaika väheni, kun kenttälaite otettiin huoltoon vasta, kun vika oli jo ilmennyt. Analyysin tuloksena syntynyt kunnossapitosuunnitelma auttoi asiakasta ennakoimaan huoltotarpeet ja valvomaan aiempaa paremmin tärkeitä kenttälaitteita. Suunnitelman myötä kunnossapito aikataulutettiin, mikä paransi kustannusten budjetointitarkkuutta. Huoltotarveriskiarvion käyttöönottamisen jälkeen asiakas tiesi, mitä osia on pidettävä varastossa laitoksen seisokkien vähentämiseksi.