Kustannusten säästöä kattiloiden syöttöveden silikaatin valvonnalla

Jatkuva valvonta CA71 SI -analysaattorilla

Voimalaitosten korkean hyötysuhteen höyryturbiineissa ilmenee korroosion, eroosion ja kattilakivijäämän aiheuttamaa muutosta. Useat tekijät vaikuttavat yhä kasvavaan epäpuhtauksien kerääntymisongelmaan. Asiakkaamme tarvitsi syöttöveden epäpuhtauksien tehokkaan valvonnan turbiinien vikaantumisen estämiseksi.

Säästä kustannuksia luotettavalla silikaatin valvonnalla ©Endress+Hauser

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Mahdolliset säästöt: turbiinin vaihdon tai korjauksen kustannukset

  • Välittömästi: tehokkuuden ja höyryturbiinien kapasiteetin paraneminen

  • Pitkällä aikavälillä: leikkaa sähkövoiman tuotannon kokonaiskustannuksia

Asiakkaan haaste

Asiakkaamme piti minimoida ja saada paremmin hallintaan korroosio ja kattilakivi tarkkailemalla tiiviisti syöttöveden laatuparametrejä, mukaan lukien silikaattipitoisuudet. Vaikka silikaatti ei aiheuta korroosiota, se voi muodostaa erittäin kovia ja tiheitä kerrostumia kattiloihin ja turbiineihin heikentäen näin lämmönsiirtymistä ja lisäten samalla mekaanisen vikaantumisen riskiä, esimerkiksi turbiinin siivekkeiden toimintahäiriöitä. Tämä voi aiheuttaa turbiinin kalliita korjauksia tai sen vaihtamisen.

Silikaatti on tärkeä parametri valvottavaksi

Silikaatti on näin ollen tärkeä parametri valvottavaksi. Liuenneesta silikaatista tulee heikosti ionisoitunut ja se on hankala havaita johtokykymittauksella. Tarvitaan varsinaisia silikaattianalysaattoreita tarkkojen mittaustulosten saamiseksi. Lauhteen sisältämä silikaatti voi viitata sekoittumisongelmiin tai lauhdutinvuotoon.