Jalostamosovellus

Paranna luotettavuutta ja pienennä hälytysten määrää

Pinnankorkeuden mittaussovellus jalostamossa ©Light&Magic - shutterstock.com

Tämän artikkelin tarkoitus on herättää keskustelua siitä, miten voidaan vähentää hälytyksiä, jotka johtuvat yhteensopimattomien redundanttien pinnankorkeusmittalaitteiden käytöstä etenkin käyttökohteissa, joissa paineet ja/tai lämpötilat ovat korkeita. Kaasufaasikompensaation (GPC) tärkeys ja miten se vaikuttaa ohjatun aallon tutkalaitteiden (GWR) pinnankorkeuslukemiin on kriittistä. Myös polaarisen kaasun läsnäolo saattaa vaikuttaa sellaisten ohjatun aallon tutkalaitteiden tarkkuuteen, joissa ei ole kaasufaasikompensaatiota, kun ne asennetaan sovelluksiin, joissa vallitsee korkea lämpötila tai paine.

Diverssi redundanssi

Esiintyykö korkeapaineprosessisäiliöissä raja-arvohälytyksiä? Korkeapainesäiliöissä käytetään turvallisuussyistä usein redundantteja pinnankorkeuden mittausteknologioita, jotta kohteesta saadaan varmennettua pinnankorkeustietoa. On yleistä, että mittalaitteissa on käytössä eri teknologioita, jotta tuloksena on niin sanottu "diverssi redundanssi". Prosessiolosuhde, joka saattaa vaikuttaa yhteen teknologiaan, ei todennäköisesti vaikuta muihin. Tällä varmistetaan, että vähintään yhdellä teknologialla saadaan luotettava pinnankorkeuden mittaustulos.