Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Parempia vaihtoehtoja mekaanisille mittareille

Paranna turvallisuutta ja luotettavuutta sekä vähennä huoltokustannuksia

Heti asennuksen jälkeen mekaaniset mittarit toimivat hyvin. Paremmat mittausvaihtoehdot varmistavat kuitenkin vieläkin paremman prosessiturvallisuuden ja suorituskyvyn. Samalla vältytään siltä, että kallisarvoista aikaa ja energiaa tuhlaantuu mittalaitteiden huoltotöihin. Miksi vaarantaisit prosesseja tai ottaisit riskin kalliista seisokista vain ikääntyneen tekniikan takia, joka on tullut tiensä päähän? On aika vaihtaa mekaaniset mittarit ja muut tiensä päähän tulleet mittausteknologiat mittalaitteisiin, jotka toimivat luotettavasti kaikenlaisissa prosessiolosuhteissa.

Tarjontamme

Sitoudumme tukemaan, huoltamaan ja optimoimaan prosessisi, kaikkialla maailmassa. Tuemme sinua alan asiantuntemuksemme, prosessitietämyksemme, yhtenäistettyjen selkeiden toimintatapojen sekä parhaiden teknologioidemme avulla, kun haluat siirtyä ikääntyneistä mekaanisista mittareista ja muista tiensä päähän tulleista mittalaitteista uudenlaisiin ratkaisuihin. Autamme varmistamaan, että kaikki kriittiset mittaustehtävät luotetaan modernien, tarkkojen ja luotettavien teknologioiden hoidettaviksi, jotka turvaavat prosessien suorituskyvyn.

 • Vastaa API 2350 -standardin turvallisuussuosituksia

 • Tekniset työt ja käyttöönotto vievät vähemmän aikaa

 • Prosessien parempi käytettävyys ja luotettavuus, alentuneet huoltokustannukset

 • Tehokkaampi tuotanto ja parempi tuotelaatu; mahdollisimman alhaiset kokonaiskustannukset

 • Integroitu diagnostiikka, verifiointi ja monitorointi; Heartbeat-teknologia varmistaa turvalliset prosessit. Testausvälit jopa 12 vuotta

Sovellukset

Luotettava ja tehokas öljyn erotus

Uimurit ovat edelleen laajalti käytössä rajapintojen ja kokonaispinnankorkeuden mittauksissa. Ne tarvitsevat kuitenkin runsaasti huoltoa tarkkuuden varmistamiseksi sekä jatkuvaa säätöä raakaöljyn vaihtelevien tiheyksien takia. Tämä voi aiheuttaa suuriakin huoltoponnistuksia etäällä sijaitsevissa raakaöljyn keräily-yksiköissä.

Vertikaaliset 2-faasierottimet
Meidän kenttäosaamisemme

Modernien ja tarkkojen, ohjattuun tutkaan perustuvien tai radiometristen mittausteknologioiden ansiosta huoltotyön määrää voidaan vähentää ja raakaöljyn laatu varmistaa siten, että öljy on valmis siirrettäväksi jalostamoon.

 • Tee erottimesi toiminnasta läpinäkyvää Levelflex FMP55 - ja FMP51 -tuoteperheiden ohjatun pintamittauksen tutkilla

 • Vältä nesteen kulkeutuminen kaasuhaaraan ja valvo vesi-öljy rajapintaa

 • Vähennä huoltoa, etäkonfigurointi mahdollista

Kemikaalien ruiskutusjärjestelmät: suojaus ja suorituskyky

Kemikaalien ruiskuttaminen prosessilinjoihin ja nesteisiin on jokapäiväistä toimintaa öljykenttäpalveluissa sekä öljyn ja kaasun tuotanto- ja prosessointiteollisuudessa. Jokaisella kemikaalin ruiskutusjärjestelmällä on omat kriittiset mittaustehtävänsä.

Kemikaalien ruiskutuksen ohjaus ja mittauslaitteistot
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa runsaasti erilaisia mittalaitteita, jotka toimivat vaativissa olosuhteissa, ja järjestelmän suunnittelupalveluita, jotta työntekijät ja infrastruktuuri ovat turvassa, tuottavuus paranee, kustannukset alenevat ja vältytään turhilta seisokeilta.

Tislauskolonni ja tyhjötislaus

Raakaöljyn tislauskolonnin syöttönopeus on maksimoitava samalla kun varmistetaan, että raakatuotetyyppien seokset täyttävät ympäristömääräykset. Pinnankorkeuden mittausteknologioiden modernisointi saattaa auttaa välttämään kalliita seisokkeja. Vaihtuvat ympäristölämpötilat vaarantavat tyhjötislauksessa kapillaareja hyödyntävien perinteisten, paine-eromenetelmällä (dp) toimivien mittausmenetelmien luotettavuuden. Lisäksi mekaaniset ja lämpövaikutukset saattavat tuhota kapillaarit aina muutaman kuukauden välein.

Kuva öljynjalostamon tislauskolonneista
Meidän kenttäosaamisemme

Ohjattuun tutkaan perustuva (Levelflex) pinnankorkeuden mittaus tislauskolonnissa on luotettava vaihtoehto uimureille (vastaa API2350-standardin toiminnallisen turvallisuuden vaatimuksia), koska tiheyden ja lämpötilan muutokset eivät vaikuta siihen.

Tarkkaa tiheysmittausta todellisissa käyttöolosuhteissa

Tarkka tiheysmittaus on oleellista tilavuuteen perustuvissa laskutusmittaussovelluksissa ja mittarien todentamisessa. Tiheys on myös keskeinen indikaattori prosessinesteen laadulle. Vanhoissa nestetiheysantureissa ilmenee ajan myötä ryömintää, mikä vaatii säännöllistä uudelleenkalibrointia. Ne ovat myös herkkiä prosessiolosuhteiden ja nesteen ominaisuuksien, kuten viskositeetin, muutoksille.

Promass Q tiheysmittausratkaisu
Meidän kenttäosaamisemme

Poista nämä haitat käyttämällä modernia tiheysmittaria, joka takaa erinomaisen tiheysmittauksen vaihtuvissa, todellisissa käyttöolosuhteissa.

 • Saavuta suurempi tarkkuus todellisissa prosessiolosuhteissa Promass Q Coriolis -virtausmittarilla

 • Korkein massavirtauksen, tiheyden ja lämpötilan mittaustarkkuus, reaaliaikainen muuttuvien prosessiolosuhteiden kompensointi

 • Taattu tuotelaatu Heartbeat-teknologian ansiosta

 • Säästä aikaa – ei huoltoa tai kalibrointia

Varastointisäiliöt

Uimureita käytetään usein pinnanmittaussovelluksissa kustannustensa takia. Tiheysmuutokset vaikuttavat kuitenkin niiden luotettavuuteen ja ne ovat ajan myötä alttiita kerrostumille, jotka puolestaan aiheuttavat epätarkkuutta tai jopa mittauksen epäonnistumisen (jumittuminen / lukkiutuminen). Tästä ovat seurauksena suuret huoltokustannukset, koska puhdistus ja purku on tehtävä säännöllisesti. Tämän vuoksi testaus vie aikaa ja on hankalaa.

Kuva varastointisäiliöistä jalostamolla
Meidän kenttäosaamisemme

Uimureiden korvaaminen värähtelyrajakytkimillä voi parantaa käytettävyyttä ja turvallisuutta.

 • Käytä vähemmän aikaa huoltoon, tarkastuksiin ja puhdistuksiin

 • Hyödy itsediagnosoivista laitteista, joilla on SIL3-ominaisuudet (vastaa API 2350 -standardia)

 • Testausvälit jopa 12 vuotta

Polttoaineen siirto

Olemassa olevat virtausmittausteknologiat kuten syrjäytys (PD), turbiinit, upotus (VA tai rotametri) ja paine-ero (DP) - tietyissä sovelluksissa aikoinaan parhaiten sopiva tai ainoa vaihtoehto - eivät enää ole ainoita vaihtoehtoja.

Kuvassa Endress+Hauserin työntekijä asentaa Coriolis-virtausmittaria asiakkaan laitoksella
Meidän kenttäosaamisemme

Nykyään modernit virtausmittausteknologiat kuten vortex, ultraääni ja coriolis ovat paljon luotettavampia vaihtoehtoja, etenkin, kun laitoksen prosessi vaatii kehittämistä. Endress+Hauser tarjoaa mittavan valikoiman erilaisia laitteita.

 • Luonnostaan vaaraton

 • Kustannussäästöjä kaapelointityön osalta

 • Ylivertainen suorituskyky ja pienempi huoltotarve

 • Suora massavirtausmittaus

Napsauta näistä ja näet, miten prosessin suorituskyky voi parantua

Jalostusprosessin prosessikartta ©Endress+Hauser

Jalostusprosessi

Jalostamon tislauskolonnin prosessikartta ©Endress+Hauser

Tislauskolonni

Tyhjötislauskolonnin prosessikartta jalostamossa ©Endress+Hauser

Tyhjötislauskolonni

Varastoinnin ja kuljetuksen prosessikartta ©Endress+Hauser

Varastointi ja kuljetus

Staattisen laskutusmittauksen prosessikartta ©Endress+Hauser

Staattisen laskutusmittaus säiliö

Dynaamisen laskutusmittauksen prosessikartta ©Endress+Hauser

Dynaaminen laskutusmittaus

Kemikaalisäiliön ylivuodon estojärjestelmä - prosessikartta ja parametrit ©Endress+Hauser

Valvo säiliöitäsi turvallisesti ja estä vaaralliset ylivuodot älykkäällä järjestelmällä, joka kykenee toimimaan itsenäisesti.

Tutustu asiantuntijoihimme

"Kun kohtaan asiakkaan, yritän todella ymmärtää tarpeet, työtehtävän ja prosessin ennen kuin esitän ratkaisuja ja jaan asiantuntemustani."

Andrea Calo

Öljy- ja kaasualan asiantuntija, Endress+Hauser Instruments International AG

Edut

Meillä Endress+Hauserilla ajaa eteenpäin innovaatiohenki, jonka keskiössä on aina asiakkaan etu. Tarjoamme sinulle aina parhaan ratkaisun samalla, kun varmistamme prosessiturvallisuuden. Kokenut asiantuntijatiimimme auttaa suunnittelemaan ja valitsemaan juuri oikeat mittalaitteet kriittisiä mittauspisteitä varten. Uskomme kestäviin, pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, ja meillä on sinua varten pitkän tähtäimen suunnitelma.

 • 287

  patenttihakemusta listattiin vuonna 2018

 • 50 %

  säästön kokonaiskustannuksissa tarjoaa elektroninen paine-erojärjestelmä

 • > 30 miljoonaa

  ympäri maailman asennettua kenttälaitetta

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helpot valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset, helppohoitoiset

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Huippulaatuiset tuotteet

 • Erityisen toiminnalliset ja miellyttävät

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Variabel

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Variabel

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat