Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Deltabar

Paine-eron mittaus

Jatkuva pinnan, virtauksen ja paine-eron mittaus

Prosessiteollisuudessa käytetään pääasiassa paine-erolähettimiä, joissa on pietsoresistiiviset paineanturit ja hitsattu metallikalvo tai elektroninen paine-erolähetin tai painevälitin. Deltabar mittaa jatkuvasti nesteiden pintaa sekä tilavuutta tai massavirtaa primaarielementeillä. Paine-erolähettimellä on myös mahdollista valvoa suodatinta. Tutustu laajaan valikoimaan Deltabar-laitteita napauttamalla alla olevaa painiketta.

Paine-eroa, pintaa, paine-eron virtausmittausta mittaavien silikoni- tai painevälitinlaitteiden lisäksi elektronista paine-eroa mittaava Deltabar on paine-erolähetin, jossa yhdistyvät kaksi anturimoduulia ja yksi lähetin. Pintasovelluksissa korkeapaine (HP) mittaa hydrostaattisen paineen. Matalapaineanturi (LP) mittaa säiliön staattisen paineen. Pinta tai paine-ero lasketaan lähettimellä näiden kahden digitaalisen arvon avulla.

Paineenmittausperiaate

Paine-eron mittaus: mittausperiaate

Piikenno: toimintapaine saa prosessin eristyskalvon taipumaan ja täyteneste siirtää paineen vastussillalle (puolijohdeteknologia). Paineesta riippuva sillan lähtöjännitteen muutos mitataan ja analysoidaan.

Painevälitin: toimintapaine kohdistuu painevälittimen prosessin eristyskalvoon ja täyteneste siirtää sen anturin prosessin eristyskalvoon.

Primaarielementit: ota yhteys paikalliseen myyntiyhtiöön

Edut

  • Yleismallinen paine-erolähetin virtaus-, pinta- tai suodatinsovelluksiin

  • Painevälittimen prosessilämpötilat -70...+400°C (-94...+752°F)

  • Elektroninen paine-erojärjestelmä eliminoi perinteiset mekaaniset ongelmat, jolloin mittaustarkkuus, prosessin käytettävyys ja luotettavuus paranevat. Myös turvallisuusriskit on minimoitu uuden elektronisen paine-eron mittausjärjestelmän arkkitehtuurin ja rakenteen ansiosta