Jäteveden käsittely elintarviketeollisuudessa

Jäteveden syntymisen luotettava ehkäisy, monitorointi ja käsittely

Ruoka- ja juomateollisuus käyttää puhdistuksessa ja tuotannossa pääasiallisena raaka-aineena vettä, joka käytön jälkeen vapautetaan jätevetenä. Koostumuksesta ja kontaminaatiotasosta riippuen jätevesi käsitellään ja käytetään uudelleen prosessivetenä tai puhdistetaan ennen sen päästämistä ympäristöön tai viemäriin. Tämä on ainoa keino varmistaa tiukkojen ympäristömääräysten täyttyminen.

Tarjontamme

Jätevettä syntyy elintarviketeollisuudessa aina. Näin ollen tiukkojen vaatimusten ja haasteiden kohtaamista ei voida välttää. Me autamme sinua täyttämään tiukat ympäristövaatimukset sekä optimoimaan jätevesiprosessit ja kustannukset älykkäällä mittausteknologiallamme. Me tuemme sinua:

 • Vähennä volyymeja

 • Monitoroi määriä

 • Vähennä kontaminaatiotasoja

 • Käsittely neutraloinnin avulla

 • Täytä ympäristömääräykset

Tutustu lisää prosesseihin ja oleellisiin mittauspisteisiin

Teollisuuden sovelluksissa vesi kulkee pitkän matkan puhtaan tai raakaveden uuttamisesta lähteestä aina mitä erilaisimpiin tuotantoprosesseihin ja siitä edelleen joko suoraan tai mutkan kautta ulostulopisteeseen. Tutustu tarkemmin siihen, miten mittausteknologiaa voidaan käyttää optimaalisesti jäteveden syntymisen ehkäisyyn, jäteveden monitorointiin ja sen käsittelyyn.

Puhtaasta vedestä teolliseen jäteveteen elintarviketeollisuudessa ©Endress+Hauser

Puhtaasta vedestä teolliseen jäteveteen; kehityspotentiaaleja piilee lähes kaikissa prosesseissa

Neutralointiprosessi elintarviketeollisuudessa ©Endress+Hauser

Tutustu neutralointiprosessiin ja sen oleellisiin parametreihin

Sovellukset ja prosessit

Havaitse faasimuutokset OUSAF11-anturilla

Jäteveden syntymisen ehkäisy

Jäteveden volyymia prosessin aikana voidaan vähentää hyödyntämällä mittausteknologiaa tuotteita linjoilta purettaessa. Käyttämällä vähemmän huuhteluvettä, vähemmän faaseja kahden tuotteen välillä tai tuotteen ja puhdistusaineiden välillä voit suojella ympäristöä ja nauttia todellisista kustannussäästöistä. Luota Endress+Hauserin oikeaan mittausteknologiaan, jolloin faasimuutokset voidaan suunnitella optimaalisesti.

 • Faasimuutoksen ilmaisu sameuden, johtokyvyn tai tiheyden mittauksilla

Tarkka jäteveden virtauksen monitorointi: Promag

Jäteveden monitorointi

Yksi tärkeimmistä ensivaiheista vedenkulutuksen monitoroinnissa, koska mittaukset voidaan suorittaa vain tällöin. Sähkömagneettiset virtausmittarit Proline ja Promag mittaavat tarkasti käytetyn puhtaan veden määrän samoin kuin jäteveden määrän. Jätevesi voidaan analysoida joko paikan päällä tai laboratoriossa.

Jäteveden käsittelyä neutraloinnin kautta

Jäteveden käsittelyä neutraloinnin kautta

Kaikki jätevesi, jota muodostuu puhdistusprosessin aikana, täytyy neutraloida ennen sen päästämistä viemäriin. Näin varmistetaan ympäristömääräysten tiukkojen raja-arvojen täyttyminen. Neutralointia, puskureita sekä happoja ja emäksisiä liuoksia sisältäviä varastointisäiliöitä monitoroidaan Endress+Hauserin innovatiivisen mittausteknologian avulla.

 • Memosens-teknologialla varustetut digitaaliset pH-anturit mittaavat pH-arvoa jatkuvasti

 • Huipputarkat sähkömagneettiset virtausmittarit monitoroivat virtaustilavuutta

 • Liquiphant-tuoteperheen pintakytkimet monitoroivat säiliöitä ylitäytön estämiseksi

 • Prosonic-mittalaitteet monitoroivat jatkuvasti säiliöiden täyttötasoja

 • Kalvosuodatus on ainutlaatuinen teknologia teollisuusveden käsittelyyn.

Liquistation, täysin automatisoidut näytteenottimet teollisuuden jätevesille

Ulosvirtauksen monitorointi

Säädösten mukaan parametrejä kuten pH, lämpötila ja jäteveden määrä paitsi monitoroidaan jatkuvasti myös tallennetaan Memograph-sarjan seulatallentimella. Järjestelmä tunnistaa välittömästi, jos raja-arvotoleranssit ylittyvät, ja laukaisee hälytyksen. Täysin automatisoidut Liquistation-sarjan näytteenottimet ottavat säännöllisesti näytteitä, jolloin voidaan analysoida vielä lisää parametrejä kuten COD (kemiallinen hapenkulutus).

Säännöllinen kunnossapito minimoi seisokit ja kustannukset

Kunnossapitopalvelut varmistavat toimivuuden ja tarkkuuden

Säännöllinen kunnossapito on erittäin suositeltavaa kaikille kenttälaitteille. Vaihtoehtona kuluvien materiaalien säännölliselle vaihtamiselle ‒ pH- ja happipitoisuuden mittauksista aina analysaattoreihin ‒ on Endress+Hauserin kanssa solmittava kunnossapitosopimus kyseisistä töistä.

 • Taattu läpinäkyvyys jäteveden tilavuuden ja koostumuksen suhteen

 • Minimoidut seisokit ja kustannukset

 • Mittalaitteiden ja tuotantojärjestelmien elinkaaren piteneminen

Luotettava ja turvallinen veden monitorointi, jossa hyödynnetään modulaarisia paneeliratkaisuja

Modulaarinen paneeliratkaisu luotettavaan ja turvalliseen monitorointiin

Raakavettä, prosessivettä tai jätevettä voidaan monitoroida tehokkaasti modulaarisilla, tilaa säästävillä analyysipaneeleilla. Tämä yksinkertaistaa päivittäistä integrointia prosesseihin ja toimintaa. Paneeliratkaisumme, jotka toimitetaan näytteen valmistuksella tai ilman sitä, ovat modulaarisia ja skaalautuvia ja ne on suunniteltu varta vasten laitoksesi analyysiparametreille.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Endress+Hauserilla on yli 60 vuoden kokemus ruoka- ja juomateollisuudesta, etenkin teollisuuden jäteveden alueelta. Asiakkaat kautta maailman luottavat mittavaan osaamiseemme mittausteknologian, automaation ja palvelujen saralla. Me tunnemme ne erityiset haasteet, jotka liittyvät laatuun, kustannuksiin ja viranomaissäädöksiin. Teollisuuden ja sovellusten erityistarpeisiin erikoistuneet kokeneet asiantuntijatiimimme auttavat sinua valitsemaan juuri oikean mittausteknologian.

 • ~15 %

  pienempi vedenkulutus mittausteknologian ansiosta, jolla erotteluvaihe optimoidaan

 • 40 %

  pidempi elinkaari digitaalisilla analyysiantureillamme

 • > 2 miljoonaa

  Endress+Hauserin sähkömagneettista virtausmittaria toiminnassa ympäri maailman