Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Standardien täyttymisen helppous

Tarkka fosfaatin valvonta vihannespakastetuotannossa Liquiline System CA80PH -analysaattorilla

Teollisten jätevesien fosfaattipitoisuuksia säätelevä lainsäädäntö on erittäin tiukka. Pasfrostille asia oli selvä: tarvittiin automatisoitu, helppokäyttöinen ratkaisu varmistamaan tiukkojen lakimääräysten täyttyminen. Liquiline System CA80PH kykenee mittaamaan erittäin alhaisia fosfaattipitoisuuksia tarkasti - ja kun se on kerran asennettu, se tarvitsee vain hyvin vähän huoltoa.

Teollinen jätevedenpuhdistamo Pasfrostilla ©Endress+Hauser

Jätevedenpuhdistamo Pasfrostin laitoksella Passendalessa Belgiassa

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Tarkat ja luotettavat fosfaatin mittaukset varmistavat lakimääräysten täyttymisen.

  • Kaksi Liquiline System CA80PH -analysaattoria vaativat vain vähän huoltoa ja ovat helppokäyttöisiä.

  • Kustannussäästöjä saavutetaan tehokkaamman fosfaatin poiston ansiosta, sillä saostusaineen annostelu voidaan sopeuttaa mittaustulosten mukaan.

Pasfrostin logo

"Uudella teollisen jäteveden käsittelylaitoksella me hyödymme automatisoitujen, vertailukelpoisten mittausarvojen tuomasta varmuudesta."

Alexander Wallays
Pasfrost NV.

Haaste

Pasfrost prosessoi tuoreet vihannekset pakastevihanneksiksi.Tässä prosessissa on useita, runsaasti vettä kuluttavia vaiheita. Yrityksen uusi jätevedenpuhdistamo on suunniteltu puhdistamaan 250 m3 vettä tunnissa. Lisäksi Pasfrostilla on vedenkäsittelylaitos, jossa he puhdistavat suuren osan syntyvästä jätevedestä juomavedeksi uudelleen käytettäväksi. Myös tältä puhdistuslaitokselta peräisin oleva väkevöitynyt jätevesi aiheuttaa asiakkaalle haasteita lakimääräysten täyttymisen suhteen.

Meidän ratkaisumme

Pasfrost asensi kaksi Liquiline System CA80PH -analysaattoria: ensimmäinen mittaa fosfaatin määrän vesivirrassa anaerobisen käsittelyn jälkeen. Toinen analysaattori mittaa fosfaatin määrää denitrifikaatiovaiheen jälkeen. Pasfrost päätyi CA80PH-analysaattoriin, koska sen molybdeeni-sini-menetelmä antaa paljon tarkempia tuloksia kuin keltainen menetelmä, jota kilpailijat käyttävät. Määräysten mukaan fosfaattipitoisuuden on oltava alle 3 mg/l jätevedenpuhdistamon ulostulossa Belgiassa.

Jätevesipitoisuuden vaikutus juomaveden puhdistuslaitoksessa kertoimella neljä vaatii tosiasiallisesti, että fosfaattipitoisuuden on oltava alle 0,75 mg / l. Näin alhaisiin fosfaattipitoisuuksiin pääsemiseksi keltainen menetelmä on liian virhealtis kellertävän veden osalta, jota jätevesi tässä tapauksessa on. Sen sijaan CA80PH:n käyttämä sininen menetelmä antaa luotettavia mittaustuloksia, jotka varmistavat tiukkojenkin lakimääräysten täyttymisen.