Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Johtokyvyn mittausta veden uudelleenkäyttölaitoksella

Tarkat mittausarvot jopa matalilla mittausalueilla

Pakastevihannesten tuotanto vaatii runsaasti vettä. Veden säästämiseksi Pasfrost on päättänyt käyttää veden uudelleen: vesi puhdistetaan uudelleenkäyttölaitoksella, joka hyödyntää käänteiseen osmoosiin perustuvaa laitteistoa (RO). RO-laitteiston ytimen muodostaa kalvo, jonka läpi vesi suodatetaan. Tämän kalvon hyvä kunto on ehdoton edellytys laitoksen toimintakunnon säilymiselle. Memosens-johtokykyantureilla kalvon kuntoa voidaan valvoa luotettavasti ja helposti.

Pasfrostin laitos Passendalessa Belgiassa ©Endress+Hauser

Pasfrostin laitos Passendalessa Belgiassa

Käänteiseen osmoosiin perustuva laitteisto Pasfrostin laitoksella. ©Endress+Hauser

Edut

  • Ei epäilystäkään enää: luotettavat johtokykymittaukset osoittavat selvästi kalvon kunnon ja samalla myös RO-laitoksen toimivuuden.

  • Tarkat mittaukset - jopa erittäin alhaisilla johtokykyarvoilla.

  • Plug and play, helppo antureiden vaihto, kalibrointi laboratoriossa - Memosens-teknologia tekee antureiden käsittelystä kätevää.

Pasfrostin logo

"Endress+Hauser osoittaa jälleen kerran, että se pystyy toimittamaan sopivan tuotteen kaikkiin sovelluksiin. CLS82D-anturin myötä me löysimme optimaalisen anturin juomaveden laadun varmistamiseksi."

Wallays
Pasfrost NV.

Haaste

Pasfrost prosessoi tuoreet vihannekset pakastevihanniksiksi. Tämä prosessi edellyttää useita vettä kuluttavia vaiheita, esimerkkeinä vihannesten pesu ja ryöppäys. Jätevedenpuhdistamon ohella Pasfrostilla on myös veden uudelleenkäyttölaitos, jossa yritys puhdistaa suuren osan syntyneestä jätevedestä juomakelpoiseksi vedeksi. Puhdistukseen Pasfrost käyttää eri teknologioita kuten ultrasuodatus, UV-desinfiointi ja käänteinen osmoosi RO. Yrityksellä on useita RO-laitteistoja, jotka puhdistavat suuren osan jätevedestä.

Vettä uudelleenkäytettäväksi

Käänteinen osmoosi on veden puhdistusprosessi, jossa osittain läpäisevä kalvo erottelee ei-halutut ainekset kuten ionit, molekyylit tai hiukkaset. Osmoosipaineen voittamiseksi käytetään painetta. Ei-halutut ainekset otetaan talteen kalvon painepuolelta, ja puhdas vesi voi kulkea läpi kalvon toiselle puolelle. Kalvon tilaa on valvottava, jotta puhtaus voidaan varmistaa ja saavutetaan korkea veden laatu. Siksi johtokyky mitataan RO-laitteiston sisäänmenossa ja kalvon jälkeen.

Juomavedelle asetettujen korkeiden hygieniavaatimusten täyttämiseksi CIP-puhdistus suoritetaan RO-laitteistoissa säännöllisesti. Laitteistot puhdistetaan muutaman viikon välein natriumhydroksidilla tai hapolla 40 °C:n lämpötilassa. Johtokykyantureiden on kestettävä myös tämä rankka puhdistusrutiini.

Meidän ratkaisumme

RO-laitteiston sisäänmenoon asennettiin CLS21D-anturi, kun taas ulostuloon valittiin Memosens CLS82D. CLS82D-anturilla voidaan mitata tarkasti puhdistetun veden alhaisetkin johtokykyarvot osittain läpäisevän kalvon jälkeen. Molemmat anturit, CLS82D ja CLS21D, tarvitsevat vain vähän huoltoa ja ovat Memosens-teknologian ansiosta helppokäyttöisiä. Arvot välitetään Liquiline CM44 -lähettimellä PCS:lle, joka kontrolloi kalvon puhdistusta ja CIP-jaksoja automaattisesti.

Tulokset

Johtokykyantureiden avulla Pasfrost kykeni valvomaan RO-laitteistonsa kunnollista toimintaa. Veden uudelleenkäytön ansiosta kierrätetystä jätevedestä voidaan tuottaa jatkuvasti ja luotettavasti laadukasta juomavettä. Pasfrost kattaa kolme neljäsosaa vedentarpeestaan tuotantolaitoksen sisällä kierrätetyllä vedellä. Niinpä Pasfrost on lähes riippumaton kunnallisesta vesiverkostosta. Hyvä esimerkki ratkaisusta, joka on sekä kestävän kehityksen mukainen että kustannustehokas.