Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Säiliöautojen lastaus - turvallisuus ratkaistaan ​​luotettavalla yhteistyöllä

Endress+Hauser toimittaa kemikaalien ja muovien maailmanlaajuisesti toimivalle jakelijalle "avaimet käteen -ratkaisun"

Nexeolle perinteiset projektinhallintamenetelmät tarkoittivat useiden eri toimittajien urakointia työn tekemiseksi. Paitsi että se oli erittäin tehotonta, siitä koitui myös hankaluuksia myöhemmän tuen yhteydessä, minkä seurauksena ohjelmistopäivitykset eivät olleet yhtenäisiä. Kaksivuotisen terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyneen hankkeen puitteissa Nexeo tarvitsi täsmällistä, yhtenäistä ja toistettavaa säiliöauton lastauksen automaatioratkaisua, joka pystyttäisiin toteuttamaan helposti 26 eri toimipaikassa.

Nexeo solutions - säiliöautojen lastaus

Tulokset

 • Yksi yhteydenpitotaho kaikkiin projektinhallintatarpeisiin

 • Parempi henkilökunnan turvallisuus

 • Parempi tuottavuus ja tehokkuus

 • Nopeammassa ajassa markkinoille

 • Tuotteiden parempi laatu ja siten tyytyväiset asiakkaat

toimitusketjun hallinta

Yhteistyöstämme Endress+Hauserin kanssa hyötyvät molemmat osapuolet. Näin saamme säiliöautot lastattua nopeammin ja pystymme samalla takaamaan henkilökunnan turvallisuuden, jolloin pääsemme markkinoille nopeammin ja tehokkuutemme paranee.

Nexeo Solutions
USA

Asiakkaan haaste

Vaarallisten ja kalliiden tuotteiden turvalliseen lastaukseen Nexeo tarvitsi ensinnäkin täsmälliset ja luotettavat prosessimittaukset (virtaus ja pinnankorkeus) ja toisekseen oikein suunnitellun ja toteutetun ohjausjärjestelmän, joka takaisi raaka-aineiden turvallisen ja aikatauluja noudattavan lastauksen. Nexeo tarvitsi lisäksi ratkaisun, joka voisi lyhentää kuorma-autojen lastausaikoja takaamalla samalla tuotteen laadun. Tällaisen hankkeen toteuttaminen kaikilla 26 toimipaikalla oli valtaisa tehtävä, joten projektinhallintaprosessia täytyi tehostaa.

Meidän ratkaisumme

 • Koko projektinhallinta, johon sisältyi pääurakoitsijana toimiminen

 • Integroitu paikan päällä tapahtuva suunnittelu

 • Käynnistyspalvelut ja koulutus

 • Ympärivuorokautinen tuki ja vianetsintä

 • Säiliöauton ylitäytön suoja (ylärajan valvontalaitteet)

 • Turvalliset säiliöauton massavirtausmittausjärjestelmät

 • Yleinen tietoverkkojen suunnittelu

 • Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM -ohjausjärjestelmä ja paneelinäyttö

 • Laitoksen hätäpysäytys

 • Integroitu vaaitus, pumppaus, maadoitus ja potentiaalitasaus

 • Säiliöauton rampin tuuletusjärjestelmä

 • VPN-etähuoltotuki

Kumppanuus tuo Nexeolle projektinhallinnan kokonaisratkaisun

Endress+Hauserin projektipäälliköt ja insinöörit johtivat koko projektia ja toimivat pääurakoitsijana ja ainoana yhteydenpitotahona. Jos Nexeon olisi täytynyt palkata oma projektipäällikkö työtä johtamaan, se olisi vienyt aikaa ja aiheuttanut kustannuksia. Tältä kuitenkin vältyttiin, kun Endress+Hauser oli tukena koko hankkeen ajan ja hoiti kaikki projektin osat.

Integroidut suunnitteluresurssit

Ottamalla Endress+Hauserin suunnitteluresurssit tiiviisti käyttöön paikan päällä Nexeo saavutti merkittäviä etuja:

 • Projektin kokonaiskustannukset vähenivät

 • Projektin aikataulu nopeutui, joten markkinoille päästiin aikaisemmassa vaiheessa

 • Riskitekijät saatiin minimoitua

 • Tehokkuus parani, kun arjen hankaluuksiin pystyttiin reagoimaan nopeasti ja muutoksiin onnistuttiin sopeutumaan

Säiliöauton turvallinen lastaus

Parhaiden menetelmien varmistamiseksi kalliiden, tulenarkojen nesteiden turvallisessa lastaamisessa säiliöautoihin, Endress + Hauser sisällytti Nexeon lastausprosessiin turvallisen säiliöauton massavirtausmittalaitteiston ja säiliöauton ylitäytön eston, jotta voidaan vähentää toimiin liittyviä riskejä ja lisätä tehokkuutta. Endress+Hauser integroi tarvittavat hätäpysäytykset, pumppujen sammutukset ja hälytykset kaikkiin vaakoihin, pumppuihin, maadoitukseen ja potentiaalitasaukseen sekä ylärajan valvontalaitteisiin voidakseen taata suojan staattiselta purkaukselta tai ylivuodolta.