Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Laadukkaat mittaukset ja analyysit takaavat puhtaammat jätevedet Mikkelissä

Laitoksen palvelusopimuskumppanina Endress+Hauser varmistaa mittauksen parhaan mahdollisen toiminnan myös käytön aikana

Mikkelin jätevedenpuhdistuslaitos siirrettiin keskustan tuntumasta uudelle Metsä-Sairilan jätteenkäsittelylaitokselle.

– Samalla kun jätevedenpuhdistuslaitos siirrettiin Kenkäveron alueelta Sairilaan, kehitettiin koko vedenpuhdistuksen prosessia entistäkin tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Uuden laitoksen kunnianhimoiset tavoitteet vaikuttivat myös siihen, mitä projektilta ja sen toteutuksesta vastaavilta kumppaneilta vaadittiin, tilaajana toimineen Mikkelin Vesilaitoksen toimitusjohtaja Reijo Turkki kertoo.

Analysaattori ©Endress+Hauser

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo

  • Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila 2020+ -kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen yhteyteen

  • Puhdistamo on Euroopan ja samalla koko maailman moderneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia

  • Puhdistamo on rakennettu kallion sisään, joka minimoi ympäristölle aiheutuvat haitat

Mipro Oy vastasi uuden puhdistamon prosessiautomaatiosta, jonka osana instrumentoinnin toimitti kokonaisuudessaan Endress+Hauser. Endress+Hauser valittiin laitetoimittajaksi kokemuksen, laajan tuotevalikoiman sekä kokonaisvaltaisen ratkaisun perusteella.

– Endress+Hauser on yksi harvoista näin laajoihin kokonaisuuksiin ja vesihuoltoon erikoistuneista laitetoimittajista Suomessa. Toimitimme uudelle laitokselle satoja mittauksia, kuten kriittiset virtaus-, paine-, lämpötila- ja pintamittaukset sekä analyysit, jotka kytketään osaksi Mipron toimittamaa automaatiojärjestelmää, Endress+Hauserin Sales Manager Martti Ikonen kertoo.

Yhteistyö jatkuu käyttöönotosta kunnossapitoon

Sekä Reijo Turkki Mikkelin Vesilaitokselta että Aki Muinonen Mipro Oy:stä kehuvat, että yhteistoimintamalli Mipron, Endress+Hauserin ja kunnossapidon kesken sujui oivallisesti. Yhteistyö Endress+Hauserin kanssa jatkuu myös laitoksen käyttöönoton jälkeen palvelu- ja tukisopimusten muodossa.

– Smart Support sekä kattava palvelusopimus analyysilaitteille ja analysaattoreille varmistavat tehokkaan tuen laitteiden ylläpitoon ja siten mittauksen parhaan mahdollisen toiminnan. Asiakkaan näkökulmasta tämä on helppo ratkaisu, joka takaa nopean palvelun ja tuen laitteen koko elinkaaren ajalle, Ikonen kertoo.