Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kullanarvoista prosessiautomaatiota

Memosens-pH-anturit parantavat Agnico Eaglen prosesseja

Agnico Eaglen Kittilän-kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Agnico Eagle ei alun perin ollut tyytyväinen sen olemassa oleviin pH-mittauksiin. Ne olivat epätarkkoja, ja mittalaitteiden kalibrointi vei valtavasti aikaa ja resursseja. Endress+Hauserin Memosens-teknologian ansiosta Agnico Eagle voi nyt luottaa pH-mittauksiinsa, ja kalibrointiin ja kentän korjaustöihin käytetty aika on lyhentynyt jopa 90 %.

Kittilän-kaivos Pohjois-Suomessa ©Endress+Hauser

Kittilän-kaivos Pohjois-Suomessa.

Tulokset

  • Kalibrointeihin ja kentän korjaustöihin käytettyä aikaa on lyhennetty 2 200:sta noin 240:een laboratoriotuntiin vuodessa.

  • Vapautunut aika ja resurssit voidaan nyt käyttää tuottavampiin tarkoituksiin.

  • Kun käytetään Memosens- ja Liquiline-kenttälaitteita, kunnossapitotöitä ei enää tarvitse tehdä vaikeissa oloissa kentällä, joten työturvallisuus on parantunut.

  • Saman mittausteknologian käyttäminen manuaalisiin ja inline-mittauksiin on tehnyt tiedoista johdonmukaisia ja siten parantanut mittaustulosten luotettavuutta.

  • Kalliin natriummetabisulfiitin kulutus on vähentynyt jopa 50 %.

Reijo Mämmioja

Endress+Hauserin Memosens-teknologian ansiosta pH-kalibrointiin vaadittavat huoltotoimet ovat vähentyneet merkittävästi: olemme pystyneet vähentämään niihin kuluvaa aikaa 2 200:sta 240:een tuntiin vuodessa.

Reijo Mämmioja, Vanhempi instrumentointi-insinööri
Agnico Eagle
Jussi Ruokanen

Memosensin ansiosta pystymme saamaan prosessin toimimaan tiukemmissa rajoissa ja siten täsmällisemmin ja luotettavammin.

Jussi Ruokanen, Metallurgi
Agnico Eagle

Haasteet

Tärkein rikastamiseen käytettävä kemikaali on syanidi, joka on erittäin myrkyllistä ja asettaa siksi tiukat vaatimukset pH-mittauksen luotettavuudelle ja täsmällisyydelle. Epätarkka tai virheellinen mittalukema voisi aiheuttaa vaarallisenkin tilanteen.

Agnico Eagle ei ollut täysin tyytyväinen olemassa olevien mittalaitteidensa toimintaan ja luotettavuuteen. Epätarkkuudet pH-mittauksissa johtivat turvallisuuden ja prosessitehokkuuden heikkenemiseen.

Myös kenttälaitteiden kalibrointi vei valtavasti aikaa ja resursseja. Yritys halusi parantaa prosessinhallintaa merkittävästi mittausten avulla. Samalla haluttiin parantaa kenttälaitteiden huoltoa.

Meidän ratkaisumme

  • Memosens- ja Liquiline-analysointeja käytetään ratkaisuna pH-mittausten haasteisiin. Memosens-anturit tuottavat luotettavat mittaustulokset äärimmäisissäkin olosuhteissa ja vaativissa käyttökohteissa. Kosketukseton digitaalinen signaali anturin ja lähettimen välillä on erittäin luotettava, eivätkä ulkoiset tekijät kuten kosteus vaikuta siihen. Lisäksi laite helpottaa ennakoivia kunnossapitotoimia.

  • Oikein tehty kalibrointi on luotettavien mittausten ja analyysien perusta. Memosens-teknologian ansiosta kalibrointi on helpompaa kuin koskaan, eikä sitä enää tarvitse tehdä vaikeissa ja vaarallisissa kenttäolosuhteissa.

  • Käyttämällä kannettavaa, käteen sopivaa Liquiline To Go -laitetta varmistetaan mittatietojen yhtenäisyys: mobiililaitteessa voidaan nyt käyttää samaa anturiteknologiaa, jota käytetään myös prosessin online-mittauksessa.

  • Memobase Plus -kalibrointidiagnostiikka ja laboratoriomittausohjelmisto täydentävät upeasti Memosens-Liquiline-alustaa. Se mahdollistaa tietokoneesi ja Memosens-anturin välisen yhteyden USB-portin kautta, minkä ansiosta pääset käsiksi olosuhde- ja diagnostiikkatietoihin lähes saman tien.

  • Mittalaitteissa oleva automaattinen puhdistusominaisuus tuo mitattavia parannuksia niin tehokkuuteen kuin henkilökunnan tyytyväisyyteenkin.