Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Läpinäkyvyys on kaikkien kalibroitujen mittalaitteiden perusta

Tutustu, miten intialaiset biotiedeyritykset hyödyntävät kalibrointituloksia

Kalibrointianalyysi on tärkeä kaikille biotieteiden laitosoperaattoreille, jotta he voivat löytää uusia oivalluksia ja saavuttaa hyödynnettäviä tuloksia. Endress+Hauserin syvällisen konsultaation sekä korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ansiosta, maailmanlaajuinen biolääketieteen ja biotieteiden alan toimija pystyy nyt optimoimaan riskit, kustannukset ja luotettavuuden tuotantolaitoksellaan Intiassa.

Mittauksen suorituskykyanalyysiraportti ©Endress+Hauser

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Syvällisen analyysin perusteella tuotantolaitoksen riskit, kustannukset ja luotettavuus optimoidaan

  • Hyvin perustellut päätökset täyttävät kaikki asiaankuuluvat laatu- ja turvallisuusvaatimukset

  • Kattava yleiskatsaus hyödynnettävistä kalibrointituloksista

  • Sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät saavat todisteet kalibrointivaatimusten täyttymisestä

Haaste

Tunnetun biotieteiden ja biolääketieteen alan asiakkaan tavoitteena oli parantaa yhden Intiassa sijaitsevan tuotantolaitoksensa mittaustarkkuutta. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kalibrointitietojen analysointi tunnistettiin olevan avainasemassa.

Meidän ratkaisumme

Endress+Hauser suoritti mittaustulosanalyysin. Tämä palvelu tarjoaa läpinäkyvyyttä ja näkökulmia kalibrointituloksiin, jotta mahdolliset ongelmat ja potentiaaliset parannuskohteet voidaan tunnistaa. Näin uusimman kalibroinnin raportteja ei käytetä pelkästään kalibrointitodistuksen luomiseen, vaan niistä laaditaan yksityiskohtainen analyysi.