Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Lääketieteellisten laitteiden autoklaavit

Erien steriloinnin riskien vähentäminen

Lääketieteellisten laitteiden autoklaavit ja höyrysterilointilaitteet perustuvat tarkkaan ja luotettavaan lämpötilamittaukseen, jolla prosessivaatimukset täyttyvät. Uusi anturiteknologia automatisoi uudelleenkalibroinnin vähentäen erien välisiä riskejä tuottaen lisäksi auditointikelpoisen eräsertifioinnin.

Lääketieteellisten laitteiden autoklaavit korkeissa lämpötiloissa kylläisen höyryn avulla tapahtuvaan sterilointiin ©Endress+Hauser

Lääketieteellisten laitteiden autoklaavit steriloivat korkeissa lämpötiloissa kylläisen höyryn avulla

Tulokset

  • Automatisoitu prosessivarmennus

  • Tarkka prosessinohjaus

  • Erien välisen epävarmuuden väheneminen

  • Kustannusten ja ajan säästö

Haaste

Lääketieteellisten laitteiden autoklaaveissa on vakiokäytäntö valvoa lämpötilaa prosessin kylmimmässä kohtaa asettamalla anturilaite dreeniin tai lähelle höyrysterilointilaitteen pohjaa. Koska mittalaitteisiin kohdistuu iän myötä poikkeamaa tai mekaanisia vaurioita, uudelleenkalibrointi on tarpeen luotettavan prosessivalvonnan varmistamiseksi. Mikäli jokin mittalaite lakkaa toimimasta, kalibrointijaksojen välissä ei ole olemassa mitään luotettavaa keinoa paikantaa nopeasti aikajännettä ja eriä, joita tämä koskee.

Meidän ratkaisumme

Itsekalibrointimenetelmä, joka käyttää referenssimateriaalin Curie-lämpötilaa sisään rakennettuna kiinteänä lämpötilareferenssinä. Koevaiheet ovat osoittaneet, että itsekalibroitu kenttälaite on suoriutunut tehtävästään odotuksia selvästi paremmin. Kuukauden mittaisen asennusajan ja 600 käyttötunnin aikana itsekalibroitu kenttälaite suoritti onnistuneesti noin 80 itsekalibrointia, paikan päällä. Tämä vastaa keskimäärin lähes kahta erää ja kahta kalibrointia päivässä.

Itsekalibroiva anturi asennettiin autoklaavin kylmimpään kohtaan, olemassa olevan anturin viereen antamaan toisen lämpötilareferenssin. Anturi kalibroitiin akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa ennen koetta ja sen jälkeen. Kaikki 80 suoritettua kalibrointia onnistuivat, ja anturin tarkkuus oli reilusti määritettyjen rajojen sisällä.