Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Turvallisuustasojen nostaminen

Säiliön ylitäytönestoratkaisun asennus Lähi-Itään

Säiliön ylitäytönestoratkaisumme, jossa on itsenäinen pinnankorkeuden ylärajahälytys, minimoi tehokkaasti suuronnettomuusvaarat. Asiakkaamme, globaali ryhmä energia- ja petrokemianalan yrityksiä, päätti asennuttaa Lähi-Idän toimipaikkoihinsa meidän ratkaisumme.

Aiempaa paremmat turvallisuustasot varastosäiliöissä Lähi-Idässä ©Corbis RF/Strandperle

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

 • Turvallisempi säiliöterminaalitoiminta

 • Vähentynyt huoltotarve ja automatisoitu testausmenettely

 • Parempi toiminnan tehokkuus ja säiliön hyödyntämisaste

 • Kenttälaitestandardointi (varaosien tarve pienenee)

 • Avaimet käteen -ratkaisu, joka on siirrettävissä useisiin terminaaleihin ympäri maailman

Haaste

Vaikka säiliöissä oli automaattinen säiliön mittausjärjestelmä, asiakkaamme vaatimukset tuoreimpien API-suositusten täyttämiseksi (API2350 4. versio) edellyttivät riippumatonta ylärajan hälytysjärjestelmää ylitäytön estämiseksi, erillään kaikista automaattisessa säiliön mittausjärjestelmässä käytetyistä laitteista ja menetelmistä.

Spesifikaatiot edellyttivät SIL3-tason pintakytkimiä standardien IEC61508, IEC 61511-1/ mukaan, TÜV-sertifioidusti, värähtelytekniikkaan perustuen, sekä jatkuvaa itsevalvontaa.

Meidän ratkaisumme

Toimitimme markkinoille standardoidun ylitäytönestojärjestelmän ja siihen liittyvät palvelut, jotka täyttivät asiakkaan tarpeet seuraavasti:

 • SIL3-tason pintakytkimien ja järjestelmäkaapin testaus ja käyttöönotto

 • Kaapelien, kanavien, liitäntärasioiden, katkottoman teholähteen, summerin ja merkkivalon asennus

 • Käyttöönotto, testaus, käynnistys ja koulutus

 • Myynnin jälkeinen tuki

 • Hotline-tukijärjestelmä 24/7

 • Projektin toteutus asiakkaan standardien mukaisesti - Zero LTI ("0" työtapaturmaa)

Projektin laajuus

Tarjosimme avaimet käteen -ratkaisun sisältäen seuraavat:

 • Kaikkien materiaalien ja kenttälaitteiden hankinta

 • Yksityiskohtainen suunnittelu

 • Kaapelointi

 • Asennus

 • Testaus

 • Käyttöönotto

 • Käynnistys ja luovutus

 • Käyttökoulutus

 • Myynnin jälkeinen tuki

Sovelluksen yksityiskohtia

Tuoreimman API 2350 -standardin mukainen ylitäytönestojärjestelmä on moduulirakenteinen SIL3-ratkaisu pinnankorkeuden valvontaan ja hälytyksiin tilanteissa, joissa havaitaan ylitäytön riski. Kaikissa vika- tai hälytystilanteissa aktivoituvat merkkivalot ja summerit, ja niihin liittyvät viestit näkyvät näytössä ja laitekaapissa vikojen tarkempaa tutkimista varten.

Yksityiskohtainen suunnittelu ja tehdashyväksyntätestit

 • Yksityiskohtainen suunnittelu heinäkuussa 2012: kun tilaus oli hyväksytty, yksityiskohtainen suunnittelu saatettiin päätökseen sisältäen kenttälaitteiden suunnittelun, laitekaapit, kaapeloinnin, louhintatyöt ja projektin dokumentoinnin.

 • Tehdashyväksyntätestit: projektin tärkeimmät komponentit mukaan lukien kenttälaitteet ja laitekaappi läpäisivät tehdashyväksyntätestit ennen asennusta, jotta ne varmasti täyttivät vaatimukset. Marraskuun keskivaiheilla vuonna 2012 kaikki komponentit oli toimitettu ja asennustyöt käynnistetty.

Asennus laitokselle ja hyväksyntätesti laitoksella

 • Asennus laitokselle: koko asiaan liittyvä henkilöstö osallistui asiakkaan turvallisuuskoulutukseen. Menetelmälausunnot, riskiarviot ja työluvat oli hoidettu ennen töiden aloittamista paikan päällä. Asennus laitoksella saatiin päätökseen ajoissa asiakkaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

 • Hyväksyntätesti laitoksella: joulukuussa 2012 kaikki työt laitoksella oli saatu päätökseen. Järjestelmä tarkastettiin ja varmennettiin asiakkaan vakiotoimintatestein. Henkilökunta koulutettiin ja järjestelmä luovutettiin asiakkaalle.

Ratkaisun tärkeimmät komponentit

 • Endress+Hauserin Liquiphant S -turvapintakytkimet, SIL3-sertifioidut.

 • Ohjauskaappi, jossa on turvallisuuden eheystaso SIL3, Allen Bradley'n ohjelmoitava logiikka ja IO:t, graafiset ja tekstinäytöt, SIL-summerit ja majakkavalot.

 • Automaattinen varmennustestausmenettely.