Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Liquiline Control hoitaa homman

Automatisoitu typenpoisto Stadtlohnin jätevedenpuhdistamolla

Stadtlohnin jätevedenpuhdistamolla typenpoistoa säädellään Liquiline Controlilla. Hallintajärjestelmä säätelee ilmansyöttöä ilmastusaltaisiin aina jäteveden ravinnepitoisuuden mukaan.

Liquiline Control säätelee nitrifikaatio- ja denitrifikaatiovaiheita Stadtlohnin jätevedenpuhdistamolla. ©Endress+Hauser

Toinen Stadtlohnin jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaista. Liquiline Control -järjestelmä valvoo hapen ja ammoniumin online-mittauksia ja valvoo siten nitrifikaatio- ja denitrifikaatiovaiheita.

ISEmax CAS40D -anturi mittaa nitraattia ja ammoniumia Stadtlohnin jätevedenpuhdistamolla. ©Endress+Hauser

ISEmax CAS40D -anturi mittaa nitraattia ja ammoniumia. Stadtlohnin jätevedenpuhdistamolle kummankin altaan ulostuloon on asennettu anturi.

Tulokset

 • Raja-arvojen varma noudattaminen

 • Vakaa toiminta

 • Optimoitu energian käyttö

 • Prosessin erinomainen läpinäkyvyys ja helppokäyttöisyys.

 • Altaiden kytkeminen rinnakkaistoiminnaista peräkkäistoimintaan laitoksen modernisoinnin yhteydessä ei aiheuttanut ongelmia hallintajärjestelmälle.

Ewald Rathmer

Liquiline Controlin avulla noudatamme luotettavasti raja-arvoja jätevedenpuhdistamomme ulostulossa polttamatta energiaa liiallisella ilmastuksella.

Ewald Rathmer, laitoksenjohtaja
Stadtlohnin jätevedenpuhdistamo (Saksa)
Markus Pries

Liquiline Controlin keskeisiä etuja ovat helppokäyttöisyys ja selkeys. Sitä voidaan käyttää muutamalla hyvin täsmällisellä parametrilla. Se helpottaa asioita.

Markus Pries, sähköasentaja
Stadtlohnin jätevedenpuhdistamo (Saksa)

Haaste

Asiakas tarvitsi hallintajärjestelmän, jolla typenpoisto voitiin automatisoida ja samalla varmistaa, että typpipäästö laitoksen ulostulossa on virallisten arvojen mukainen (TN ≤ 8 tai 12 mg/l vuodenajasta riippuen). Tärkeää oli myös, että hallintajärjestelmä pystyisi toimimaan senkin jälkeen, kun selkeyttimet oli kytketty rinnakkaistoiminnasta peräkkäistoimintaan. Nyt alkupään allasta käytetään huippukuormitusvaiheessa, kun taas toista allasta käytetään vähäisen kuormituksen vaiheessa.

Ulostulon typpipitoisuuden piti olla mahdollisimman tasainen sekä huippu- että vähäisen kuormituksen vaiheissa. Ratkaisun piti myös olla helppokäyttöinen, jotta henkilökunta pystyisi tekemään asetukset helposti ja nopeasti päivystysvuoroissa yöaikaan ja viikonloppuina.

Meidän ratkaisumme

Jätevedenpuhdistamon ylläpitäjä valitsi kokonaisratkaisun, joka koostui monista eri komponenteista:

 • yhdestä happianturista per allas sekä ioniselektiivisestä anturista ammoniumin ja nitraatin tunnistukseen

 • ohjelmoitavasta logiikasta (PLC) ja Liquiline Control -ohjelmistosta, jolla kumpaakin allasta ohjataan erikseen

 • kosketusnäytöstä, jolla järjestelmää käytetään valvomosta käsin

 • eri palveluista kuten konsultoinnista, ohjaimen muotoilusta ja konfiguroinnista, prosessi-integroinnista, järjestelmäkoulutuksesta.

Kuormituksesta riippuva ilmastuksen säätely Stadtlohnissa

Asiakas halusi, että laitoksen kahta ilmastusallasta voitaisiin ilmastaa erikseen. Kummassakin altaassa on anturit, joilla mitataan ammoniumia, typpeä ja happea. Mittausarvoja käyttämällä Liquiline Control -hallintajärjestelmä konfiguroi hapelle dynaamisen tavoitearvon: jotta ammonium (NH4-N) saadaan poistettua kokonaan, altaaseen puhalletaan juuri oikea määrä ilmaa aina ammoniumpitoisuudesta riippuen. Näin prosessin vakaus voidaan taata, ja samalla optimoidaan puhaltimien energiatehokkuus.

Lisäksi hallintajärjestelmä säätää nitrifikaatio- ja denitrifikaatiovaiheiden kestoa dynaamisesti. Näin typen kokonaismäärän (TN) vähentäminen paranee, mikä varmistaa sen, että määrä pysyy vakaalla tasolla laitoksen ulostulossa.

Etäpääsy Liquiline Control -hallintajärjestelmään

Stadtlohnin jätevedenpuhdistamon hallintajärjestelmään liitettiin etäkäyttöyksikkö. Näin päivystyshenkilökunta pystyy valvomaan prosessia ja puuttumaan asioihin tarvittaessa mukavasti kotoa käsin.

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset ja helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Laadukkaat tuotteet

 • Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Tuotekohtainen