Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Prosessianalyysiteknologia lääketeollisuudessa

Paranna prosessinohjausta lääkkeiden valmistuksessa ja varmista lopputuotteen laatu

Perinteisessä offline-laadunvalvonnassa prosessin eri vaiheissa otetaan näytteitä, jotka sitten kuljetetaan laatulaboratorioon analysoitaviksi. Tulosten saamiseen saattaa kulua tunteja, mistä seuraa viiveitä, jotka puolestaan saattavat tehdä tuloksiin perustuvasta prosessinohjauksesta mahdotonta. PAT:iin perustuvassa menetelmässä lääkkeiden valmistusprosessi ja analyysilaite, kuten spektrometri, tuottavat reaaliaikaista mittaustietoa. Tällainen reaaliaikainen data voi parantaa sekä prosessinohjausta että tuotelaatua.

Miten voimme auttaa

Autamme sinua edistyksellisen prosessinohjauksen aikaan saamisessa kriittisten laatuparametriesi reaaliaikaisilla 'in-line' -mittauksilla. Saat analyysitulokset sekunneissa tuntien sijaan: Aikaa vievästä näyteanalyysistä kriittisten prosessiparametrien tai kriittisten laatuominaisuuksien reaaliaikaiseen seurantaan. Optisten teknologioidemme, kuten Raman ja UV-spektroskopia, avulla voit valvoa ja ohjata prosessiväliaineesi tai lopputuotteesi pitoisuutta tai koostumusta reaaliaikaisesti. Etusi ovat:

 • Parantunut prosessinohjaus, joka optimoi tuotantoa sekä parantaa tuottoa ja laatua

 • Kontaminaatioriskin eliminointi ja ajansäästö inline-prosessivalvonnan ansiosta, ilman näytteenottoa

 • Täydelliset ratkaisupaketit alkupään ja loppupään prosesseihin

 • Yksinkertainen laajennus kaikkien mittauskokoonpanojen ja teknologioiden (esim. lasi, ruostumaton teräs, kertakäyttömuovi) antureilla

Sovellukset

Optimoitu prosessinohjaus bioreaktoreissa

Bioreaktorissa on tärkeää pitää liuennut happi ja pH optimaalisella tasolla joka hetki. Solutiheyttä ja metaboliitteja tulee myös valvoa paremman käsityksen saamiseksi prosessista. Metaboliittien pitoisuus mitataan tyypillisesti offline-tilassa aikaa vievillä tekniikoilla, mikä edellyttää näytteenottoa siihen liittyvillä riskeillä.

Pieni bioreaktori lääketehtaassa
Meidän kenttäosaamisemme

Spektroskooppiset Raman-analysaattorit ovat ihanteellinen ratkaisu nopeaan ja ei-hajottavaan mittaukseen. Raman-ratkaisuillamme useita parametrejä voidaan valvoa samanaikaisesti yhdellä ainoalla anturilla, joka on asennettu suoraan prosessiin. Täydellinen laitekokonaisuus prosessin alkupäähän mahdollistaa reaaliaikaisen ja optimoidun hallinnan, mikä johtaa tuotantoerien välisen ajan lyhenemiseen, rajoitettuun saastumisriskiin ja lisääntyneeseen saantoon.

Prosessinaikainen glukoosinvalvonta

Glukoosi on solujen tärkein energialähde alkupään prosessissa. Glukoosin pitoisuus on kriittinen prosessiparametri (CPP), koska liiallinen glukoosi voi aiheuttaa metaboliittista tehottomuutta ja sen seurauksena myrkyllisiä laktaatteja sekä glukoosin kertymistä. Viljelmästä on perinteisesti otettava näyte, joka analysoidaan laboratoriossa. Tämän perusteella määritetään sitten bioreaktoriin syötettävän glukoosin määrä.

Spektroskooppiset Raman-analysaattorit glukoosin määritykseen ja syötön valvontaan
Meidän kenttäosaamisemme

Suora prosessinaikainen glukoosin pitoisuuden valvonta antaa paremman käsityksen ja sallii käymisen tai soluviljelmäprosessin paremman ohjauksen. Jatkuva glukoosimittaus Kaiser Raman -analysaattoreilla tarjoaa tärkeän bioprosessitiedon lisäksi myös merkittävän optimointipotentiaalin. Esimerkiksi Raman-analysaattoreilla toteutetulla glukoosin valvonnalla on nisäkässolujen bioprosessissa saavutettu jopa 85 %:n titterin kasvu.

 • Kaiser Raman on helppo integroida bioreaktorin ohjauslogiikkaan ja se on hyväksi todettu PAT-ratkaisu, joka tuottaa reaaliaikaisen prosessinohjauksen ja laadunvarmistuksen

Proteiinin valvonta kromatografiassa

Lääkkeiden valmistajana pyrit jatkojalostusprosesseissasi aina suurimpaan mahdolliseen tuottoon ja puhtaimpaan tuotteeseen. Tämän tavoitteen saavuttamisessa tärkeitä seikkoja ovat kromatografian parantaminen ja tuoteseosten puhdistaminen. Maksimaalisen puhtauden saavuttamiseksi minimaalisilla hävikeillä tarvitset tarkan ja herkän UV-absorption yhdistettynä nopeaan ja luotettavaan proteiinin ilmaisuun.

Liquiline-alusta analyysimittaussovelluksiin
Meidän kenttäosaamisemme

UV-absorptiofotometriemme myötä tuomme anturin ja mittauksen suoraan prosessiin mittaamalla proteiinipitoisuuden linjastolla. Käytämme signaaliprosessointiin tuttua Liquiline-lähetinalustaa. Tarvitset vain yhden Liquiline CM44P -lähettimen, johon voit lisätä pH- ja johtokykyanturit. Näin muodostuu täydellinen paketti kromatografian valvontaan.

 • OUSAF44 UV-anturi valvoo tuotteesi pitoisuutta prosessinesteissä ja soveltuu steriileihin prosesseihin (CIP/SIP)

 • Prosessifotometrien pienen tilavuuden virtauskenno OUA260 mahdollistaa nopean mittauksen ja varmistaa optimaalisen tuoton. pH- ja johtokykymittauksiin puolestaan virtauskokoonpano CYA680 on oikea valinta

 • Täysin koteloidulla Easycal-järjestelmällä voit tehdä UV-antureidesi online-kalibroinnin turvallisesti ja nesteettömästi NIST:n mukaan jäljitettävästi

Paranna prosessinohjausta ja tuotelaatua PAT:lla

Kromatografian valvonta Liquiline ja UV-absorptioanturi ©Endress+Hauser

Tarkka ja herkkä proteiinin mittaus UV-absorptioantureilla

Alhaisemman jalostusasteen käymisprosessi bioreaktorissa ja kaikki sen oleelliset mittauspisteet ©Endress+Hauser

Käymisen prosessikartta sisältäen kaikki oleelliset mittauspisteet

Jatkojalostuksen kromatografiaprosessi ja sen oleelliset mittauspisteet ©Endress+Hauser

Kromatografian prosessikartta sisältäen kaikki oleelliset mittauspisteet

Edut

Inline-spektrometreillä voidaan saavuttaa mittaustaajuus sekuntien alueella, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen, edistyneen prosessinohjauksen (APC) lääketeollisuudessa. Siirtyminen prosessianalyysiteknologiaan (PAT) voi auttaa sinua kehittämään prosesseja, joilla tuotetaan yhtä laadukkaampia tuotteita, sekä parantamaan tehokkuutta automatisaatiota lisäämällä, jaksoaikoja lyhentämällä ja keskeytymättömien tuotantoerien/jatkuvan prosessoinnin avulla.

 • 35

  käymiserää riittää 1-kanavaisen Kaiser Raman Rxn -järjestelmän takaisinmaksuun

 • 10 x

  alhaisemmat Raman-mittauksen kunnossapitokustannukset verrattuna kromatografiajärjestelmään

 • 90 %

  vähemmän aikaa kuluu yhden UV-anturin kalibrointiin käytettäessä Easycal-järjestelmää

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helpot valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset, helppohoitoiset

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Huippulaatuiset tuotteet

 • Erityisen toiminnalliset ja miellyttävät

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Variabel

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Variabel

Selaa portfoliotamme!

Muut teollisuusalat