Endress+Hauser näkee asemansa hyvänä

Konserni kasvatti tilausten määrää, myyntiä, liikevoittoa ja työntekijöiden määrää tilikaudella 2019

Endress+Hauser pärjäsi hyvin kaikilla teollisuudenaloilla ja maantieteellisillä alueilla vuonna 2019. Konserni loi satoja uusia työpaikkoja, investoi ennätysmääriä ja onnistui kestävän kehityksen edistämisessä. Toimitusjohtaja Matthias Altendorfin mukaan perheyrityksellä on näin ollen vahva asema koronakriisin tuomien haasteiden voittamiseen.

"Vuosi 2019 oli vakaa vuosi Endress+Hauserille", Matthias Altendorf korostaa. "Kasvu oli laaja-alaista ja tasapainoista." Mittaus- ja säätöteknologiaan, palveluihin ja prosessiautomaation ratkaisuihin keskittynyt maailmanlaajuinen markkinajohtaja kasvatti nettomyyntiään 8,0 prosentilla 2,652 miljardiin euroon talouden heikentymisestä huolimatta. Konsernin vuosittaisessa mediakonferenssissa Baselissa Altendorf kertoi kasvun perustuneen suurten tilausten sijaan pienempien ja keskikokoisten projektien varaan.

Painopisteenä innovaatiot ja kestävä kehitys

Altendorfin mukaan menestys liittyi tiiviisti myös yrityksen innovatiiviseen henkeen. Vuonna 2019 Endress+Hauser jätti 318 patenttihakemusta ja investoi 7,6 prosenttia myynnistään tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Yli 1 100 ihmistä työskentelee uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palvelujen kehittämisen parissa. Vuoden 2019 loppuun mennessä Endress+Hauser työllisti 14 328 työntekijää maailmanlaajuisesti. Uusia työpaikkoja syntyi vuoden aikana 400.

Yritys edistyi myös kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saralla. Vuosittaisessa EcoVadis-auditoinnissa Endress+Hauser saavutti 72 pistettä, 4 pistettä enemmän kuin vuonna 2018. Tällä tuloksella konserni sijoittui vertailuryhmässään 2 prosentin parhaimmistoon arvioiduista yrityksistä. Siirtymällä vihreän sähkön tuotantoon konserni kykeni vähentämään hiilidioksidipäästöjään yli kolmanneksella. Kaikki uudet rakennukset täyttävät lisäksi tiukimmatkin ympäristöstandardit. Endress+Hauser rakentaa parhaillaan Kanadaan uutta asiakas- ja koulutuskeskusta, josta tulee täysin energiaomavarainen.

Yhdysvallat on edelleen suurin markkina-alue; Kiina ohitti Saksan

Vuonna 2019 Endress+Hauser kasvoi voimakkaasti Aasian markkinalla. Eurooppa pärjäsi hyvin, ja Etelä-Amerikassa saavutettiin erinomaista kasvua. Pohjois-Amerikka jäi kuitenkin odotuksista, ja myös liiketoimet Afrikassa ja Lähi-Idässä vähenivät. Kiina ohitti Saksan myyntivolyymilla mitattuna ja on aivan Yhdysvaltojen kannassa, joka on edelleen Endress+Hauserin suurin myyntimarkkina. Endress+Hauser Groupin talousjohtajan Luc Schultheissin mukaan konsernin yritykset kykenivät valtaamaan siellä lisää markkinaosuuksia.

Muuttunut markkinaympäristö heijastuu 343,4 miljoonan euron liiketulokseen (EBIT), jossa on kasvua 3,9 prosenttia. Tulos ennen veroja (liiketoimintatulos EBT) kasvoi 9,9 prosentilla 346,9 miljoonaan euroon. Tämän taustalla on merkittävästi parantunut talouden nettotulos vuoteen 2018 verrattuna. Vaikka valuuttamarkkinoiden kurssiriskiltä suojautuminen aiheutti edelleen suuria kustannuksia, positiivinen osakemarkkinaympäristö toi taloudellisille investoinneille hyvän tuoton vuonna 2019. Myynnin tuotto (ROS) parani 0,2 kymmenystä 13,1 prosenttiin.

Vahva taloudellinen puskuri kasvaneista investoinneista riippumatta

Nettotuotto kasvoi 14,3 prosentilla 265,9 miljoonaan euroon. Tämä heijastaa alhaisempaa 23,4 prosentin veroastetta, joka oli tulos Sveitsin kertaluonteisesta yhtiöverouudistuksesta. Omavaraisuusaste saavutti erinomaisen 75,6 prosentin lukeman, jossa on kasvua 4,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2018. Tähän kehitykseen vaikutti muiden muassa Saksan eläke-etuusvelvoitteiden siirtäminen erilliseen rahastoon.

Maailmanlaajuisista 231,1 miljoonan euron investoinneista huolimatta konserni on käytännössä vapaa pankkilainoista. Viimeisen viiden vuoden aikana konserni on investoinut yli 840 miljoonaa euroa uusiin rakennuksiin, laitoksiin ja koneisiin. Talousjohtaja Luc Schultheissin mukaan Endress+Hauserilla on lähes 800 miljoonan euron maksuvalmiuspuskuri turvaavan osinkopolitiikan ja vuosien jatkuvan kehitystyön tuloksena. "Se auttaa meitä hallitsemaan nykyistä taloudellista tilannetta hyvin", talousjohtaja lisää.

Digitaalinen läheisyys muodostaa sillan fyysisten etäisyyksien välille

Vuosi 2020 alkoi Endress+Hauserille tilausmäärien kasvaessa edelleen. Koronaviruspandemia hankaloittaa alkuperäisten tavoitteiden saavuttamista kuitenkin merkittävästi. "Emme vielä pysty ennustamaan kriisin talousvaikutuksia, mutta me ja asiakkaamme tulemme varmasti tuntemaan kriisin vaikutukset", toimitusjohtaja Matthias Altendorf sanoo. Konserni reagoi viruksen leviämiseen jo varhaisessa vaiheessa ja otti kaikki käytettävissään olevat keinot käyttöön ihmisten terveyden suojaamiseksi ja asiakkaiden tukemiseksi edelleen parhaalla mahdollisella tavalla.

"Luomme sillan, joka lyhentää fyysistä etäisyyttä digitaalisen ja emotionaalisen läheisyyden avulla", Matthias Altendorf vakuuttaa. Konserni on edistänyt digitalisaatiota jo vuosien ajan – tuotteissa ja palveluissa yhtä lailla kuin asiakkaiden kanssa käydyssä vuorovaikutuksessa ja sisäisessä yhteistyössä. Asiakkaat voivat tilata verkkosivustoltamme kenttälaitteita tai seurata tilauksiaan, ja online-työkalun avulla onnistuu myös videoyhteydellä toteutettu etätuki. Lisäksi suurimmillaan jopa 10 000 työntekijää työskentelee kotona.

Konsernin tavoite on turvata työllisyys

"Jokapäiväisiä sankareitamme ovat ne, jotka työskentelevät tuotannossa, logistiikassa ja kunnossapidossa tai normaalia hankalammissa olosuhteissa kotona tai toimistolla", Matthias Altendorf sanoo. Konserni on kovalla työllä onnistunut varmistamaan materiaalien saatavuuden, pitämään logistiikkaketjut ehjinä ja tukemaan asiakkaita monin tavoin. "Konsernin laitokset ovat toiminnassa, ja Endress+Hauser pystyy edelleen toimittamaan tuotteita." Pääjohtaja on vakuuttunut, että konserni on hyvin varautunut vaikeisiin aikoihin.

"Liiketoimintamme on aina ollut vakaata ja olemme yrityksenä asemoituneet hyvin", Matthias Altendorf sanoo. "Teemme kaikkemme, jotta voimme turvata työpaikat ja viedä Endress+Hauserin tämän kriisin läpi. Tämä on asiakkaidemme, työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme etu." Osakkeenomistajaperhe seisoo tämän linjan takana ja hyväksyy kannattavuuden heikkenemisen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Klaus Endress toteaa. "Haluamme, että mukanamme on mahdollisimman moni ihminen, kun tuuli vihdoin kääntyy ja asiat alkavat jälleen sujua paremmin."

Endress+Hauser pärjäsi hyvin kaikilla toimialoilla, teollisuudenaloilla ja maantieteellisillä alueilla vuonna 2019. ©Endress+Hauser

Vuonna 2019 Endress+Hauserin kasvu oli laaja-alaista ja tasapainoista. Teollisuuden digitalisaatio antoi liiketoimille lisäpotkua.

Endress+Hauserilla on tuotantoa kaikilla maailman tärkeimmillä talousalueilla, kuten täällä Yhdysvalloissa. ©Endress+Hauser

Endress+Hauserilla on tuotantoa kaikilla maailman tärkeimmillä talousalueilla, kuten Yhdysvalloissa.

Endress+Hauserin kemianlaitos ©Endress+Hauser

Yhdysvallat on Endress+Hauserin suurin myyntimarkkina, seuraavina tulevat Kiina ja Saksa.

Endress+Hauser Netilion. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser kiihdyttää teollisuustuotannon digitalisaatiota. Pilvipohjainen IIoT-ekosysteemi Netilion muodostaa uusien digitaalisten palvelujen perustan.

Endress+Hauserin anturiautomaatiolaboratorio ©Endress+Hauser

Innovaatiot ovat Endress+Hauserille vahva kasvun kirittäjä. Vuonna 2019 peräti 7,6 prosenttia myynnistä käytettiin tutkitus- ja kehitystyöhön.

Endress+Hauserin Water Challenge -haaste. ©Endress+Hauser

Endress+Hauserin Water Challenge -haasteella, joka on globaali hyväntekeväisyyshanke, konserni pyrkii antamaan ihmisille kautta maailman paremmat mahdollisuudet puhtaan juomaveden käyttöön.

Endress+Hauserin koulutus. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser kouluttaa mittavan osuuden ammattitaitoisesta työvoimastaan talon sisällä. Yhdysvalloissa toimii esimerkiksi ohjelma, joka auttaa nuoria insinöörejä uransa käynnistämisessä.

Endress+Hauserin pääkonttori Reinachissa Sveitsissä. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Groupin pääkonttori Reinachissa Sveitsissä.

Klaus Endress ja Matthias Altendorf. ©Endress+Hauser

Klaus Endress, Endress+Hauser Groupin hallintoneuvoston puheenjohtaja (vasemmalla), ja Matthias Altendorf, Endress+Hauser Groupin toimitusjohtaja.

Matthias Altendorf, Endress+Hauser Groupin toimitusjohtaja. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, Endress+Hauser Groupin toimitusjohtaja.

Klaus Endress. ©Endress+Hauser

Klaus Endress, Endress+Hauser Groupin hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Luc Schultheiss, talousjohtaja ©Endress+Hauser

Luc Schultheiss, Endress+Hauser Groupin talousjohtaja.

Yhteystiedot