Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Edistynyt bioprosessien ohjaus

Nicro toimittaa avaimet käteen -ratkaisut käymisastioihin

Aikaa vievästä näytteiden analysoinnista reaaliaikaiseen kriittisten parametrien valvontaan käymisprosesseissa – täydelliset ratkaisut laitteistoista kehitykseen ja analyysipalveluihin.

reaaliaikainen kriittisten parametrien valvonta käymisprosesseissa ©Endress+Hauser

Metaboliittien inline-valvonta käymisprosessien aikana Raman-spektroskopialla

Tulokset

  • Turvallinen toiminta ja ajansäästö metaboliittien inline-prosessivalvonnan ansiosta ilman offline-näytteenoton tarvetta

  • Parannettu prosessinohjaus, jonka tuloksena optimoitu tuotanto ja parantunut tuotto

  • Täydellinen pakettiratkaisu käymisprosesseihin

Adriana Lepur, mikrobiologialaboratorion johtaja

Samalla kun valvon bioprosessia verkossa, pystyn merkitsemään tarkan ajan, jolloin bakteerit siirtyivät hiililähteestä toiseen – optimaalinen hetki syötön aloitukselle ja lopulta tuoton parantamiselle.

PhD Adriana Lepur, mikrobiologialaboratorion johtaja
BICRO BIOCentre Ltd, Zagreb, Kroatia

Asiakkaan haaste

Tyypillinen indikaattori käymisen edistymisestä on liuenneen hapen puuttuminen väliaineesta, mistä voidaan arvioida prosessin kesto. Myös optista tiheyttä ja metaboliitteja voidaan valvoa lisätietojen saamiseksi prosessista. Metaboliittien pitoisuus mitattaisiin yleensä aikaa vievällä kromatografiatekniikalla offline, minkä vuoksi tarvittaisiin näytteenottoa. Tämä voi merkitä potentiaalista kontaminaatioriskiä ja saattaa aiheuttaa arvokkaan tuotantoerän menetyksen.

Meidän ratkaisumme

Nicro yhdisti osaamisensa BIOCentren ja Endress+Hauserin kanssa, ja tuloksena on täydellinen ratkaisupaketti käymisprosesseihin. Se sisältää seuraavat:

  • Täydellisen käymisjärjestelmän yksityiskohtainen suunnittelu Nicrolta

  • Raman Rxn -analysaattori ja Rxn-45 -anturi Endress+Hauserilta

  • Analyysipalvelut BIOCentreltä, tuettuna S-PACT-mallinnuspalveluin