Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Kerrostuman monitorointi

Tarkempi prosessinvalvonta pohjaveden erottamisessa

Vedenkäsittelylaitos Saksassa kohtasi ongelmia tukkeutuneiden vesikaivojen aiheuttaman odottamattoman käyttökatkoksen vuoksi. Asiakas käyttää nyt PromagW 400 :aa, joka valvoo Heartbeat-teknologian kertymäindeksin avulla rautahydroksidin kertymistä pohjaveden erottamisprosessissa. Tämän uuden ominaisuuden avulla kertymistä voidaan valvoa luotettavasti ja jatkuvasti keskeyttämättä prosessia, mikä johtaa parempaan huoltosuunnitelmaan, optimoituihin puhdistusjaksoihin, lyhyempiin käyttökatkoksiin ja korkeampaan tehokkuuteen prosessissa.

Kuva Promag W:n mittausputkesta, jossa on kerrostumaa ©Endress+Hauser

Tulokset

 • Ensimmäisen vuoden kertymän arvioinnin perusteella voitiin kaivolle laatia tarkempi kunnossapitosuunnitelma.

 • Asiakas pystyi myös seuraamaan ja lyhentämään puhdistusprosessia.

 • Lisäksi asiakas asetti itse määrittämänsä kytkentäpisteen, joka käynnistää kunnossapitoprosessin suunnittelun siltä varalta, että kertymää muodostuu odotettua nopeammin.

 • Lisäksi jatkuva prosessinvalvonta vähensi odottamattomia käyttökatkoksia, jolloin asiakas pystyi luotettavammin ja varmemmin ohjaamaan prosessia.

Haaste

Rautahydroksidin kerrostuminen pohjaveteen on yleinen ikääntymisen aiheuttama ongelma käyttäjille. Rauta(II)oksidi hapettaa rauta(III)oksidin, joka saostuu, esimerkiksi kaivoihin, putkiin sekä mihin tahansa virtausmittariin. Jos käyttäjät eivät huomaa, että kertymä saavuttaa kriittiset tasot, mittaussignaalien katkosten aiheuttamat käyttökatkokset tai tukos prosessissa yllättää heidät. Lisäksi pienempi putken halkaisija aiheuttaa paineenmenetyksen ja kustannuksia nostavan energiahäviön.

Meidän ratkaisumme

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi asiakkaan kaivoon asennettiin vedenerotusputkeen Heartbeat-teknologian kertymäindeksinvalvonnalla varustettu Promag W 400.
Se analysoi johtavuuden jakautumista mittausputkessa, jotta sen perusteella voidaan laskea indeksiarvo suhteessa kertymän paksuuteen. Sen avulla kertymän lisääntymistä ja vähentymistä voidaan valvoa käytön tai puhdistusprosessin aikana. Indeksiarvo on 0 - 100 % (ei verrattuna maks. havaittavissa olevaan kertymään).

Toistettava kerrostumaindeksi

Kahden 12 kuukautta kestävän jakson aikana rautaoksidin kertymistä asiakkaan sovellukseen valvottiin jatkuvasti. Joka toinen kuukausi kerrostuman paksuus mitattiin ja sitä verrattiin indeksiarvoon. Puhdistus suoritettiin 12 kuukauden kuluttua ja seuraavien 12 kuukauden aikana kerrostumaindeksiarvoja ja kerrostuman paksuutta verrattiin. Ensimmäisen vuoden tulokset vahvistivat, että samalle nesteelle arvot olivat identtiset ja näin ollen toistettavissa.

Lisäetuja asiakkaalle

Muiden parametrien, kuten pumpun suorituskyvyn alentumisen ja pienemmän virtausnopeuden, lisäksi käyttäjät voivat nyt seurata kertymäindeksiä arvioidakseen kaivon optimaalisen puhdistusajan odottamattomien käyttökatkoksien välttämiseksi. Lisäksi ominaisuus lyhentää puhdistusprosessin kestoa, koska käyttäjä tietää tarkalleen, milloin laite on puhdas.

 • Helppokäyttöiset tuotteet

 • Helpotà Helppoja valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Standardituotteet

 • Luotettavat, lujatekoiset, helppohoitoisetà helppoja huoltaa

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Huippulaatuiset tuotteetà Laadukkaat tuotteet

 • Erityisen toiminnalliset ja miellyttävät à Erinomainen toiminnallisuus

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

 • Erikoistuotteet

 • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Variabelà Tuotekohtainen

FLEX-valikoima Tekninen suorituskyky Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental-valikoima

Täytä perusmittaustarpeesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean-valikoima

Käsittele ydinprosessejasi helposti

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended-valikoima

Optimoi prosessisi innovatiivisilla teknologioilla

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert-valikoima

Hallitse haastavimmatkin sovelluksesi

Tekninen suorituskyky
Helppokäyttöisyys

Variabelà Tuotekohtainen