Pääasiallinen mittalaitteiden toimittaja parantaa vesiprojekteja

Vähemmän mutkikasta projektinhallintaa luottamalla kattavaan mittalaitevalikoimaamme

Projektinhallinnan suurin haaste on projektin valmistuminen aikataulussa budjettia noudattaen. Tämä koskee myös vesijärjestelmiä. Mittalaitteet saattavat olla koko projektin mittakaavassa ajateltuna pieni osa, mutta ne ovat olennainen osa laitoksen pitkäaikaista menestyksekästä toimintaa. Vesiturvallisuuden ja -taloudellisuuden varmistamiseksi mittalaitteet on valittava huolella. Luottamalla Main Instrument Vendoriin (MIV), kuten Endress+Hauseriin, mittalaitteiden valinta helpottuu merkittävästi.

Luotettava kumppani maailmanlaajuisissa projekteissa

Endress+Hauserin käyttämisestä Main Instrument Vendorina (MIV) on merkittävää etua. Olemme kumppani, joka ottaa täyden vastuun kaikista asiaan liittyvistä palveluista, ja mahdollistamme optimaalisen projektin toteutuksen. Toimimme asiantuntijakumppanina teknisestä suunnittelusta (Front End Engineering Design = FEED) aina itse käyttöön saakka. Täytämme kaikki menestyksekkään projektinhallinnan edellytykset:

 • Kaikki tarvittavat mittalaitteet ja niihin liittyvät palvelut

 • Kokeneiden asiantuntijoiden ansiosta vähemmän muutoksia ja tällöin aikataulu pitää paremmin

 • Vakiomuotoinen tuotevalikoima vähentää muutoksia, suorittamisen mutkikkuutta ja minimoi huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannukset

 • Kattava huoltopalveluvalikoima koko käyttöiän ajan

Lähestymistapamme projektinhallintaan

Perinteinen lähestymistapa projektinhallintaan ©Endress+Hauser

Perinteinen, useita toimittajia sisältävä lähestymistapa projektinhallintaan on luontaisesti mutkikas.

Projektikumppanina varmistamme yhtenäisyyden ja estämme monitulkintaisuudet. ©Endress+Hauser

Projektikumppanina varmistamme yhtenäisyyden ja estämme monitulkintaisuudet silloinkin, kun mukana ovat kolmannen osapuolen tuotteet.

Paketoimme mittalaitteemme ja palvelumme erilaisiin pakettiratkaisuihin. ©Endress+Hauser

Toimiessamme Main Instrument Vendorina (MIV) täytämme projektiin liittyvät erityistarpeesi paketoimalla mittalaitteemme ja palvelumme erilaisiksi yhdistelmäratkaisuiksi.

Kaikki yhdestä lähteestä

Projektinhallinta

MIV:n käyttämisen edut

Monien mittalaitevalmistajien käyttäminen tekee mistä tahansa projektista mutkikkaampaa: useita tarjouspaketteja, yhteydenpitoa eri tahoihin ja eri prosessien koordinointia. Tästä voi seurata lisää vaivannäköä tai projektin määräajat ja budjetti voivat jopa vaarantua. Endress+Hauserin toimiessa MIV:nä kaikki mittalaitteet mitta-antureista mittareihin, lisävarusteisiin ja palveluihin toimitetaan kattavana toimituksena.

Suunnittelu

Varhainen mukanaolo varmistaa projektin sujuvan toteutumisen

Varhainen mukanaolo, integroidut tiimit ja selkeä viestintä ovat MIV:n projektinhallinnan tunnusmerkkejä. Ihanteellisesti ne laskevat kustannuksia ja pienentävät riskejä. Tämä johtuu siitä, että alustavassa suunnitteluvaiheessa voidaan keskustella vielä eri teknisistä ratkaisuista. Tällöin viime hetken muutokset voidaan välttää ja voit olla huoleti; heti alusta lähtien valituksi on tullut parhaiten sopiva teknologia.

Palvelut koko elinkaaren ajan

Sinun puolellasi koko elinkaaren ajan

Kun projekti on valmistunut, voit edelleen luottaa Endress+Hauserin tukeen koko elinkaaren ajan. Kattava MIV-lähestymistapa vähentää rajapintoja ja aukkoja, joita muodostuu toimittaessa useiden toimittajien kanssa. Säästät aikaa, koska esimerkiksi dokumentteihin on helppo pääsy milloin vain. Lisäksi kustannukset laskevat yksinkertaistetun hankinnan, varastoinnin ja ylläpito (MRO)-prosessien ansiosta.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Kun Endress+Hauser toimii MIV:nä vesijärjestelmäprojekteissa projekti toteutetaan joustavasti, mutta myös kustannustehokkaasti koko laitoksen käyttöiän ajan. Voit myös luottaa asiantuntijoidemme syvälliseen alan ja käyttökohteen tuntemukseen sekä heidän projektinhallinnan tietotaitoonsa: määräajat pitävät ja budjetissa pysytään.

 • 4 viikkoa

  projektin aikajanasta säästettiin sähköisen tiedonvaihtomme avulla, koskien 800 laitteen tilaamista perinteiseen tapaan verrattuna.

 • 80 %

  aikaa säästyy perinteiseen tapaan verrattuna, kun käytät suunnittelutyökaluamme suunnitteluasiakirjojen luomisessa CAD-piirustukset mukaan lukien, koskien 800 tilattavaa laitetta.

 • 25 000

  Yhdysvaltojen dollaria säästyy varaosissa, kun käytät meitä MIV-kumppanina mittalaiteprojektin arvon ollessa 700 000 $.